Головна

Потенційна енергія МТ

  1. D) Щоб кінетична енергія дорівнювала нулю
  2. А) коливання системи, енергія якої убуває
  3. Чи буде зберігатися енергія E, імпульс, момент імпульсу і при вільному русі частинки?
  4. Речовина і енергія в екосистемах. Енергетика екосистем. Екосистема і 2-й закон термодинаміки. Трофічні рівні.
  5. Взаємна індукція, самоіндукція, екстратокі замикання. Енергія. і пл. ен. маг. поля.
  6. Внутрішня енергія ідеального газу. Число ступенів свободи молекули. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями свободи.
  7. Внутрішня енергія газу Ван-дер-Ваальса

У разі потенційного силового поля поряд з силовою функцією можна ввести іншу функцію, що характеризує запас енергії в даній точці поля - потенційну енергію МТ в розглянутій точці силового поля.

Визначення: Потенційною енергією МТ - П в рассматріваемойточке В силового поля називають роботу, яку здійснюють сили поля, що діють на МТ при переміщенні її з точки В в початкову точку В0, Т. Е.

або  (4.49)

На підставі співвідношень (4.46) і (4.49) маємо:

 . (4.50)

Зі співвідношень (4.47) і (4.48) з урахуванням (4.49) відповідно отримаємо:

dA = dU = -dП,  = U - U0= П0 - П. (4.51)

Так як силова функція визначається з точністю до довільної сталої, то можна за рахунок вибору цієї довільної сталої завжди досягти того, щоб в точці В0(x0, y0, z0) Силова функція звернулася в нуль, т. Е.

,

і тоді отримаємо:

П = -U. (4.52)І силова функція МТ | І потенційної енергії МТ

Платівок і стрижнів маси m | приклад 1 | приклад 2 | приклад 3 | Три форми теореми | В окремих випадках руху | Доведення. | Робота довільної системи сил, яка додається до СМТ | Коментарі | приклад 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати