Головна

Доведення.

  1. Аргументація і логічний доказ. Склад, види.
  2. Аргументація і логічний доказ. Склад, види.
  3. Доведення.
  4. Доведення.
  5. Доведення.
  6. Доведення.
  7. Доведення.

Введемо рухливу систему відліку з початком в центрі мас С, що рухається поступально відносно основної системи відліку. Уявімо швидкість n-й МТ, що входить в СМТ, щодо основної системи відліку у вигляді (Ч.1 Кінематика):

,
 де  - Швидкість руху центру мас СМТ, а  - Швидкість n-й точки СМТ по відношенню до рухливої ??системи відліку.

Підставивши цей вираз у співвідношення (4.30), отримаємо:

 (4.42)

де  - Маса всієї системи,  - Кінетична енергія СМТ при її русі щодо рухомої системи відліку, що переміщається разом з центром мас поступально.

На підставі співвідношень (4.6) і (4.16) для суми в другому доданку правої частини виразу (4.42) можна записати:

 , так як .

Зі співвідношення (4.42) маємо теорему Кеніга:

 . (4.43)В окремих випадках руху | Робота довільної системи сил, яка додається до СМТ

Коментарі | приклад 1 | приклад 2 | Кінетичного моменту СМТ | Коментарі | Платівок і стрижнів маси m | приклад 1 | приклад 2 | приклад 3 | Три форми теореми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати