На головну

квантовомеханічні оператори

  1. Begin <оператори> end.
  2. А) Оператори розгалуження, оператори циклу.
  3. булеві оператори
  4. Можливості графіки QuickBasic. Оператори графіки
  5. Глава 7. ЛІНІЙНІ ОПЕРАТОРИ І МАТРИЦІ
  6. ДИРЕКТИВИ (псевдооператор)
  7. Її види та оператори

У формалізмі квантової механіки, поряд з вектором стану (хвильової функцією), важливу роль відіграє поняття оператора. У математичному сенсі оператор являє собою деяку процедуру (Операцію), виконувану над векторами або функціями. Наприклад, "оператор повороту" R(J) повертає будь-який вектор на заданий кут j, "оператор проектування" Р(х) Переводить вектор в його проекцію на вісь х і т.д. Якщо початковий і кінцевий вектори висловити через їх координати у вигляді векторів-рядків або векторів-стовпців, то оператор можна зобразити у вигляді квадратної матриці:

У тих випадках, коли оператор відноситься до спостерігається з дискретним спектром, його завжди можна зобразити за допомогою матриці (сукупності чисел - матричних елементів). Якщо ж спостерігається має безперервний спектр, то зіставляється оператору матриця мала б мати нескінченно великий розмір, так що використовувати її для практичних обчислень було б неможливо. У такій ситуації замість векторів стану слід використовувати їх функціональні уявлення (хвильові функції). Відповідно, замість матричної форми операторів слід використовувати алгебраїчні або аналітичні процедури (перетворення). Їх наочними прикладами можуть служити:

оператор диференціювання, Що переводить деяку функцію (первісну) в її похідну

оператор інтегрування, Що переводить деяку функцію (похідну) в її первіснуФункціональні уявлення векторів стану | уявлення операторів

вектор стану | Базисні стану і координати | Аналіз векторів стану | Уявлення векторів стану | Оператори квантовомеханических спостережуваних | Оператори обурення | унітарні оператори | Прилад Штерна-Герлаха | Аналіз спінових станів за допомогою приладу ШГ | Ортонормірованость базисних станів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати