Головна

Ремонт рухливих ділянок

  1. V2: {{1}} 4.1 Технічне обслуговування та ремонт вагонів
  2. V2: {{3}} 4.3 Технологія ремонту вагонів
  3. Агрегат для освоєння та ремонту свердловин А-50М
  4. Агрегат підйомний для ремонту свердловин АПРС-40М
  5. Агрегати для освоєння і ремонту свердловин (класифікація і порівняльна характеристика, основні розрахункові формули).
  6. Аналіз ринку земельних ділянок по м Улан-Уде
  7. Б 35.3 Розташування виробничих дільниць механоскладального цеху

Основним завданням при ліквідації глибин або щодо попередження їх утворення на експлуатованих автомобільних дорогах є застосування заходів, які забезпечують відведення води від земляного полотна, осушення його грунтів, обмеження або припинення надходження поверхневих і ґрунтових вод в робочий шар. Класифікація цих заходів наведена в табл. 16.7 [77, 95, 100]. На ділянках освіти глибин насамперед застосовують заходи по осушенню смуги відводу.

Таблиця 16.7

 Тіппучіни  джерело зволоження  Умови віднесення до даного типу глибин  вид заходів
I  Поверхнева вода на ділянках місцевості з незабезпеченим стоком (одне джерело перезволоження грунтів)  Відстань від підошви насипу до урізу поверхневої води менше необхідної величини. Ухил кюветів у виїмках менше 20 ‰. Відсутня переміщення води в дренуючих шарі з верхової сторони. Підземні води залягають на безпечній глибині  Профілізація і ремонт кюветів; уполажіваніе укосів насипу; влаштування берм; пристрій в підошві насипу екрану з водонепроникного ґрунту; підвищення висоти насипу; пристрій морозозахисного (дренирующего) або теплоізолюючого шару; пристрій гідроізолюючої або капіляропрериваючих прошарку
 II  Атмосферні опади, що надходять через покриття і узбіччя при їх незадовільному стані (один джерело перезволоження грунтів)  Відсутність дренуючих шарів дорожнього одягу, пристроїв щодо відведення води з шарів дорожнього одягу з зернистих матеріалів, вихід з дренуючих шарів і пристроїв закритий глинистим грунтом  Ремонт покриття, планування і гідроізоляція узбіч; відведення води з шарів дорожнього одягу з зернистих матеріалів
 III  Вода, яка переміщається в дренуючих шарі з верхової сторони (одне джерело перезволоження грунтів)  Місця увігнутих переломів профілю на ділянках із затяжними поздовжніми ухилами (більше 30 ‰). Поверхневі води знаходяться на безпечній відстані. Підземні води залягають на безпечній глибині  Поперечний дренаж мілкого закладення; поперечний трубчастий дренаж; поперечний трубчастий дренаж спільно з поздовжніми трубчастими дренамі
 IV  Підземні води (верховодка або грунтові води) (одне джерело перезволоження грунтів)  Відстань від низу дорожнього одягу до рівня підземних вод менше безпечної глибини залягання цих вод. Відсутня переміщення води в дренуючих шарі з верхової сторони.Поверхностние води знаходяться на безпечній відстані  Пристрій траншейного дренажу (подкюветного або прикрайкового); збільшення висоти насипу; пристрій морозозахисного (дренирующего) шару; пристрій гідроізолюючої і капіляропрериваючих прошарків; пристрій теплоізолюючого шару

Резерви повинні мати правильну форму. Для цього їх планують з доданням ухилу в бік від підошви насипу не менше 20 ‰. Якщо кювет-резерв має ділянки з тривалим стоянням поверхневих вод (відсутність поздовжнього ухилу на окремих ділянках), необхідно провести його перебудову (відновлення).

У випадках коли роботи з відновлення кювет-резервів необхідно провести в період застою в них води, її слід відвести поперечними канавами в знижені ділянки в межах смуги відведення або в тимчасові спеціально відриті накопичувачі. Після випаровування води в накопичувачі слід провести його рекультивацію. У всіх випадках поверхню кювет-резервів повинна бути укріплена посівом багаторічних культурних рослин.

У рівнинній місцевості, де відведення води від насипів утруднений, а резерви, які виконують роль випарних басейнів, заболачиваются, слід перебудувати насип, використовуючи в її верхній частині дренирующие грунти, і підняти висотні позначки, забезпечуючи запобігання перезволоження грунтів стоячими водами. Роботи виконуються на основі проекту на ремонт (реконструкцію) дороги.

У випадках коли відведення води з резервів утруднений, виробляють її віджимання від кордонів насипу. Віджимання поверхневих вод при I типі глибин (див. Табл. 16.7) здійснюють уполажіваніем укосів і пристроєм берм. Значення «безпечних» відстаней від бровки земляного полотна до урізу води для насипу з зв'язкових грунтів висотою до 1,5 м дано в табл. 16.8.

При високому рівні ґрунтових вод, сильному зволоженні земляного полотна і, як наслідок, його деформаціях і руйнування при 3-му типі місцевості за умовами зволоження слід збільшити висотні позначки насипу, в тому числі і виходячи з необхідності забезпечення розриву між кордонами глибини промерзання і капілярного підняття вологи. Підняття висоти насипу є заходом і по забезпеченню снегонезаносімості доріг в зимовий період, а також систематичному їх підтоплення при розливах річок і таненні снігових відкладень. Всі роботи по досипанням насипу виконуються на основі проекту на ремонт (реконструкцію) ділянки дороги.

Таблиця 16.8

 Грунт  Безпечна відстань від урізу води до бровки земляного полотна, м
 Тип грунту  число пластичності
 супесь Піскуваті, супісок Піскуваті, супісок пилуватий, супісок пилуватий
 суглинок легкий піщанистий, суглинок легкий пилуватий  7,1-12
 суглинок важкий пилуватий  12,1-17
 суглинок важкий піщанистий  12,1-17
 глина легка пилуватих  17,1-27
 глина легка Піскуваті  17,1-27
 глина важка  > 27

На ділянках місцевості з незабезпеченим поверхневим стоком (I тип глибин) можуть влаштовуватися і екрани з водонепроникного ґрунту (рис. 16.6). Їх слід виконувати з важкої глини з числом пластичності більше 27. Величина заглиблення екрану в слабоводопроніцаемий грунт приймається по табл. 16.9.

Мал. 16.6. Пристрій екрану з водонепроникного ґрунту

Таблиця 16.9

 Найменування слабоводопроніцаемих грунтів  Мінімальна величина заглиблення екрану hЗагл в слабоводопроніцаемий грунт при числі пластичності
 Важкі суглинки і глини  12,1-14,0  14,1-17,0  17,1-27,0
hЗагл, м  3,5  2,5

Обмеження надходить в земляне полотно води виконується ремонтом покриття, зміцненням узбіч зв'язковими матеріалами (бітумогрунт, асфальтобетон і ін.).

Гідроізоляція і ремонт покриття проїжджої частини передбачають заливку тріщин, влаштування поверхневої обробки, пристрій нового покриття, що забезпечують захист від надходження в земляне полотно атмосферних опадів у вигляді дощу і снігу, що тане.

Гідроізоляція узбіч застосовується у випадках, коли при зміцненні не застосовуються покриття з асфальтобетону. Для гідроізоляції використовуються різні матеріали і плити, що володіють необхідною вологонепроникністю.

Поперечні дренажі мілкого закладення (рис. 16.7) застосовуються на ділянках дороги з затяжними поздовжніми ухилами, що перевищують поперечні (III тип глибин), а також при зниженні фільтрації дренуючого шару дорожньої конструкції. Значення кута a по рис. 16.7 приймаються 60О-80О відповідно при ухилі дороги 80-40 ‰. Дренажні прорізи (воронки) влаштовують на ділянках з недостатньою фільтрацією дренирующего шару або замулювання його виходів на укіс насипу, а також з метою відведення води з дренуючого шару в період відтавання земляного полотна.

На пучинистих ділянках з IV типом глибин, де умови рельєфу дозволяють здійснити скидання води, влаштовують подкюветний траншейний дренаж (рис. 16.8).

Ефект зниження ґрунтових вод визначається видом дренажу (двосторонній або односторонній, досконалий або недосконалий). Для цього типу глибин, а також в умовах можливості скидання води з метою зниження вологості ґрунтів насипу, при низькій фільтрації або замулювання дренуючого шару аналогічно влаштовується і прикрайкового траншейний дренаж. Виходячи з умов рельєфу скидання води з прикрайкового трубчастого дренажу проводиться за допомогою поперечних випусків на територію чи додаткові споруди (колектори, дренажі). Конструкції можливих типів дренажів представлені на рис. 16.9. Глибину закладення дренажів визначають розрахунком, але не менше 0,5 м.

Мал. 16.7. Пристрій дренажів мілкого закладання

Мал. 16.8. Конструкції траншейного дренажу:

а - щебеневий-трубний; б - беструбного; в - бесщебёночний;

1 - глиняний екран; 2 - поліетиленова плівка; 3 - пісок великий;

4 - неткане синтетичне полотно; 5 - щебінь; 6 - дренажна труба

Досить ефективним є осушення пучинистих ділянок дренамі свердловинного типу. Найбільш продуктивним методом їх спорудження є проходка за допомогою пневмопробійників (рис. 16.10). Наявність ухилу забезпечує швидке відведення вільної води під дією гравітаційних сил. Як заповнювач таких дрен може використовуватися крупнозернистий пісок або нетканий геосинтетичний матеріал. Відстань між дренамі приймається в залежності від часу осушення і вологості грунту і зазвичай становить 1,5-2 м. В умовах недостатньої ефективності заходів по осушенню земляного полотна на рухливих ділянках можливе підвищення їх міцності шляхом хімічного закріплення ґрунтів активної зони. На рис. 16.11 схематично показано таке рішення.

Найбільш кардинальними і в той же час дорогими способами ліквідації безодень є заміна матеріалу пучинистого грунту і матеріалу дренуючого шару, застосування заходів щодо посилення земляного полотна під проїжджою частиною дороги. Вони пов'язані з перебудовою дорожньої конструкції. Цей захід слід застосовувати у випадках, коли інші способи не дають необхідного ефекту. Для заміни використовуються піски необхідного грансостава з коефіцієнтом фільтрації не менше 2 м / добу. Ефективність роботи дренирующего шару на таких ділянках збільшують за рахунок застосування прошарків з нетканих матеріалів товщиною не менше 4 мм і коефіцієнтом фільтрації 50 м / добу і більше.

Мал. 16.9. Дренажі на автомобільних дорогах:

а, б - двосторонній і односторонній недосконалий дренаж;

в, г - двосторонній і односторонній досконалий дренаж

Мал. 16.10. Застосування пневмопробійників для пристрою дренажу земляного полотна:

а - насип; б - виїмка;

1 - дренажна свердловина; 2 - Пневмопробойник; 3 - установка для заповнення свердловин дренирующим
 матеріалом; 4 - подкюветний дренаж; 5 - ослаблена зона земляного полотна

Мал. 16.11. Схема ліквідації глибин і пошкоджень верхньої частини земляного полотна хімічним способом:

1 - положення дорожнього покриття взимку; 2 - стан дорожнього покриття навесні; 3 - дорожній одяг;
 4 - укріплений грунт; 5 - пучиністий грунт

Мал. 16.12. Конструктивні рішення при перебудові рухливих ділянок:

А - конструкція з гідроізолюючої прошарком під дорожнім одягом;

Б - то ж, в земляному полотні; В - то ж, з армуючої прошарком

Мал. 16.13. Комплексний захист земляного полотна

При II типі глибин застосовуються гідроізоляційні прошарку (рис. 16.12, а), що влаштовуються під підставою перевлаштовуються дорожніх одягів. Конструкція дозволяє перехопити воду, проникаючу через дорожній одяг і узбіччя.

На ділянках місцевості з незабезпеченим поверхневим стоком при високому рівні стояння підземних вод (I і IV тип глибин) застосовується конструкція (рис. 16.12, б), яка також пов'язана з необхідністю повної перебудови дорожнього одягу. При влаштуванні гідроізоляційних прошарків використовують поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм і більше, стабілізовану 2% канальної сажі, ізол і оброблений бітумом нетканий геосинтетичний матеріал.

Армуючі прошарку (рис. 16.12, в) застосовуються для підвищення несучої здатності грунту земляного полотна на рухливих ділянках без його видалення, якщо його вологість становить менш як 0,9 від кордону плинності, при частковій заміні пучинистого грунту, при зменшенні товщини морозозахисного шару або конструктивних шарів дорожнього одягу.

Армуючу прошарок укладають на грунт. Застосування армуючої прошарку можливо в поєднанні з іншими заходами, в тому числі і з пристроєм теплоізолюючого шару (рис. 16.13). Така конструкція дозволяє обмежити обдимання ґрунту земляного полотна допустимими нормами або повністю запобігти його промерзання.Ремонт системи водовідведення | Розширення земляного полотна та виправлення поздовжнього профілю

Основні види робіт, що виконуються при капітальному ремонті і ремонті земляного полотна та системи водовідведення | Підготовчі роботи до ремонту земляного полотна та водовідводу | Ремонт узбіч і укосів земляного полотна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати