Головна

Теорема (локальна теорема Муавра-Лапласа).

  1. Б) (II теорема еренфеста).
  2. Бокс 3.4. Теорема Модільяні-Міллера
  3. Булеві функції. Повнота і замкнутість. Теорема Поста про повноту.
  4. Вектор електричного зміщення. Теорема Остроградського-Гаусса для електричного поля в діелектрику.
  5. Зовнішні ефекти і теорема Коуза
  6. Зовнішні ефекти і теорема Коуза.
  7. Зовнішні ефекти. теорема Коуза

При великих значеннях  в схемі Бернуллі справедливо наближена рівність:

,

де , .

Теорема (інтегральна теорема Муавра-Лапласа).

При великих значеннях  в схемі Бернуллі має місце наближена рівність:

,

де , , .

розділ IIсхема Бернуллі | ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ

Види випадкових подій | Класичне визначення ймовірності | Основні формули комбінаторики | Статистичне визначення ймовірності | Безпосереднє обчислення ймовірностей | Теорема додавання ймовірностей несумісних подій | Умовна ймовірність. Теорема множення ймовірностей | Теорема додавання ймовірностей сумісних подій | Формула повної ймовірності | Формула Бейеса |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати