Головна

Поняття комбінаторної задачі

  1. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  2. I. ЗАВДАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРША
  3. I. Конституційний лад РФ: поняття, структура і базові характеристики.
  4. I. Поняття відповідальності за порушення зобов'язання
  5. I.1.2. Цілі, завдання та види інженерних вишукувань.
  6. III. Цілі, завдання та результати розвитку фінансового ринку на період до 2020 року

Комбінаторика - один з розділів дискретної математики, який придбав важливе значення, в зв'язку з використанням його в теорії ймовірностей, математичній логіці, теорії чисел, обчислювальній техніці, кібернетиці. Комбінаторні міркування лежать в основі рішення багатьох задач теорії ймовірностей - важливого розділу сучасної математики, присвяченого вивченню випадкових явищ.

Вирішуючи різноманітні життєві завдання, ми нерідко стикаємося з тими, які мають кілька різних варіантів рішення. Щоб зробити правильний вибір, важливо не упустити жоден з них. Для цього треба вміти здійснювати перебір всіх можливих варіантів або підраховувати їх число. Завдання, що вимагають такого рішення, називаються комбінаторними. Область математики, в якій вивчають комбінаторні задачі, називаютькомбінаторикою.

«Комбінаторика - Розділ математики, присвячений вирішенню завдань вибору і розташування елементів, зазвичай кінцевого, безлічі відповідно до заданих умов »[1].

Комбінаторика (теорія з'єднань) - розділ математики, в якому вивчаються питання про те, скільки різних комбінацій, які відповідають тим чи іншим умовам, можна скласти з заданих об'єктів.

Комбінаторика вивчає кількість комбінацій, які відповідають певним умовам, які можна скласти з елементів заданого кінцевого безлічі. «Особлива прикмета» комбінаторних задач - питання, яке можна сформулювати так, щоб він починався словами: «Скількома способами ...» [2]. В даному розділі математики вирішуються завдання, пов'язані з розглядом множин та складанням різних комбінацій з елементів цих множин.

 Приклади розв'язання деяких комбінаторних задач ... 97 | Історія виникнення і розвитку комбінаторики

кінцеві безлічі | Операції над множинами | Декартово твір множин А і В | Завдання для самостійного рішення | Знаходження числа всіх підмножин даної множини | поняття факторіала | Правила суми і твори | Завдання для самостійного рішення | Перестановки без повторень | Завдання для самостійного рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати