На головну

Оператори

  1. Оператори керування
  2. Оператори циклу

Тепер перейдемо до запису алгоритмів програм безпосередньо мовою програмування Сі.

Оператори - це основні елементи, з яких "будуються" програми на будь-якій мові програмування. Більшість операторів складаються з виразів. Виходячи з цього, спочатку розглянемо вирази.

Вираз представляє собою об'єднання операцій і операндів. Найпростіший вираз складається з одного операнду.

Приклади виразів :

-7

10+21

a*(b+d*1)-1

x=++a%3

a>3

Неважко помітити, що операнди можуть бути константами, змінними, їх об'єднаннями. Деякі вирази складаються з менших виразів.

Дуже важливою особливістю мови Сі є те, що кожний вираз має значення. Наведемо приклади кількох виразів і їх значень :

-5+7
1<2
6+(a=1+2)
a=1+2

Як вже було сказано, основу будь-якої програми складають оператори. Оператором-виразом називається вираз, вслід за яким стоїть крапка з комою. Взагалі усі оператори можна згрупувати у наступні класи:

- оператори присвоювання;

- виклики функцій;

- розгалуження;

- цикли.

Проте, оператори найчастіше відносяться до більш ніж одного з чотирьох класів. Наприклад, оператор if (a=fn(b+c)>d) складається з представників наступних класів : присвоювання, виклик функції та розгалуження. У тому і є гнучкість Сі, що є можливість змішування в одному операторі операторів різних класів. Проте навряд чи слід цим зловживати - програма може вийти правильною, проте надто заплутаною та нечитабельною.Блок-схеми | Оператор розгалуження if

Структури | ПЕРЕДМОВА | Константи | Char - символ | Перетворення типу | Директиви включення | Оператор switch | Оператор циклу з передумовою while | Оператор циклу for | Оператор переходу goto |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати