В даному прикладі Сі У є ендогенними змінними. предпола- | Рубежів підприємства, від яких вони очікують отримати грошові потоки. | Мие змінні встановлюються як різниця між національними та зару- | Може зробити поправку на циклічне вплив. | Інформацією, що стосується впливу реклами на продаж. Френк робить собі замітку | Шенням проблем менеджменту. Ми розглядали застосування регресійного | В цьому розділі узагальнюються і розглядаються різні методи прогнозувати | Також в цьому розділі розглядається розкладання проекцій найменших квад- | Те метод називається множинною регресією. | Так і негативним, т. Е. Він не дорівнює нулю. Таким чином, може бути |

загрузка...
загрузка...
На головну

Вважається більш важливим при проведенні множинного регрессіон-

  1. D) в межах санкції, що передбачає призначення особи, яка вчинила вказане дію (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання
  2. O визначення товарів, найбільш нужденних у рекламі;
  3. Абзаци потрібно робити більш дрібними і відокремлювати один від одного порожнім рядком
  4. Амортизація по бухгалтерському та податковому обліку нараховується при проведенні документа "Закриття місяця» (меню «Основна діяльність - Закриття місяця").
  5. Аналіз роботи - це процес систематичного дослідження роботи по визначенню найбільш істотних її характеристик, а також вимог до виконавців даної роботи.
  6. Анкетування як найпоширеніший вид опитування.
  7. Б) Які аргументи можна було привести на користь призначення більш

ного аналізу в порівнянні з простим регресійним аналізом?

6. Що таке мультиколінеарності? Як дослідники можуть виявити цю

проблему? Як ця проблема впливає на результати регресії? що мож

але зробити, щоб впоратися з цією проблемою?

7. У чому полягає проблема ідентифікації? Як ця проблема впливає

на регресивні оцінки функції попиту? Поясніть свою відповідь.

ПРОГНОЗУВАННЯ

Кращим методом прогнозування є той метод, який дає

велику частку правильних предсказаній». Прокоментуйте це ут

Вержденіе.

Перерахуйте методи кількісного та якісного прогнозірова-

ня. У чому основні відмінності між цими методами?

Обговоріть переваги і недоліки таких методів прогнозувати

вання:

А) журі з думки керівників;

Б) метод Delphi;

В) опитування громадської думки.

Кожен метод використовується в своєму випадку. Перерахуйте випадки викорис-

Тання кожного методу.

А) Чому нові замовлення у виробників і невійськове капітальне

майно є прийнятними провідними показниками?

Б) Чому індекс промислового виробництва є прийнятним

супутнім показником?

В) Чому встановлюється банками середня базисна ставка є

прийнятним відстаючим показником?Тором велика значимість приписується більш свіжим даними на відміну від | Обговоріть найбільш важливі закиди на адресу прогнозуючої способно-
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати