На головну

Те метод називається множинною регресією.

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

Правило двох: загальне правило, яке використовується економістами при

проведенні f-тесту. По суті, цей закон стверджує: будь-^-відношення, рівне

Двом і більше, вказує на те, що отримані коефіцієнти статистично

Значущі на рівні 0,05.

стандартна помилка (SE ^): показник відхилення отриманого коефі-

Ціента регресії від передбачуваного значення реального (але невідомого)

Коефіцієнта для масиву. В (-Тест стандартна помилка певного ко

коефіцієнта ділиться на цей коефіцієнт, показуючи t-значення.

(-таблиця, Чисельна таблиця, що складається з значень f-відношення і часто-

Ти їх появи в (-розподіленого, чиє середнє значення дорівнює нулю,

/-Тест: тест статистичної значущості отриманих коефіцієнтів регрес-

Ці. Якщо коефіцієнт проходить цей тест, то дослідник може бути цілком

Упевнений в тому, що значення коефіцієнта для масиву не дорівнює нулю;

Тимчасові дані: дані за певним набором змінних; їх зна

Чення відслідковуються протягом певного часу з регулярними інтер-

Валами (щомісяця, щокварталу, щорічно).

Двосторонній критерій: f-тест, в якому альтернативна гіпотеза

Стверджує, що коефіцієнт для масиву може бути як позитивним,

ш

О

оиТакож в цьому розділі розглядається розкладання проекцій найменших квад- | Так і негативним, т. Е. Він не дорівнює нулю. Таким чином, може бути

Ізводів, і післявоєнного періоду, під час якого спостерігався перекіс | За допомогою регресійного аналізу. Для прогнозу з використанням цих урав- | Рівняння недостатньо. У таких випадках економісти звертаються до систем | В даному прикладі Сі У є ендогенними змінними. предпола- | Рубежів підприємства, від яких вони очікують отримати грошові потоки. | Мие змінні встановлюються як різниця між національними та зару- | Може зробити поправку на циклічне вплив. | Інформацією, що стосується впливу реклами на продаж. Френк робить собі замітку | Шенням проблем менеджменту. Ми розглядали застосування регресійного | В цьому розділі узагальнюються і розглядаються різні методи прогнозувати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати