На головну

Мие змінні встановлюються як різниця між національними та зару-

  1. I. Потенціал і різниця потенціалів. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і різницею потенціалів.
  2. N-мірне метричний простір, відстань між точками.
  3. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 1 сторінка
  4. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 2 сторінка
  5. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 3 сторінка
  6. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 4 сторінка
  7. Quot; Об'єкт міжнародного договору "- матеріальні та нематеріальні блага, дії або утримання від дій [85. С. 240]. 5 сторінка

бажаних показниками, такими як:

-темп зростання ВВП;

-реальна процентна ставка;

номінальна процентна ставка;

-темп інфляції;

-платіжний баланс.

В даний час використовується велика кількість складних моделей

Тут ми використовуємо просту гіпотетичну модель, щоб проіллюстрі-

вати оцінку співвідношення між національною та іноземною валютою:

де Е -валютний курс іноземної валюти, виражений у національній ва-

люте; / -Національний Темп інфляції мінус зарубіжний темп інфляції;

R -національна номінальна процентна ставка мінус зарубіжна номи-

нальная процентна ставка; G -національний темп зростання ВВП мінус темп

зростання зарубіжного ВВП; t -часовий період; а, ?>, з, d -коефіцієнти рег-

Рессіі.

Подібні прогнози володіють всіма перевагами та недоліками, ко

Торие притаманні застосуванню регресійного аналізу до економічних проб-

Лемам.

1. Які змінні слід включати в аналіз?

2. Яку форму має прийняти рівняння регресії?

3. Чи доступні точні значення незалежних змінних? дані але

Країнам, які не є основними промисловими країнами,

Можуть бути неточними.

Для того щоб спрогнозувати валютні курси, може виявитися не-

Обхідних прогнозування змінних. Не дивно, що точнеРубежів підприємства, від яких вони очікують отримати грошові потоки. | Може зробити поправку на циклічне вплив.

Минулі дані досить хаотичні, однак загальний характер зміни ос | Р І З У Н О К S.7 | Ня найкраще підходить для цієї послідовності. | Наявності тревда або повторюваних відхилень більш відповідним є | Генних незалежних змінних. Однак цей метод не має на увазі особливо- | Взаємозв'язками. Як ми вже пояснювали, людина, що застосовує регресійний | Ізводів, і післявоєнного періоду, під час якого спостерігався перекіс | За допомогою регресійного аналізу. Для прогнозу з використанням цих урав- | Рівняння недостатньо. У таких випадках економісти звертаються до систем | В даному прикладі Сі У є ендогенними змінними. предпола- |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати