Головна

Основні види вірусів і схеми їх функціонування

  1. Автокореляційна функція сигналу. Основні властивості.
  2. Автокореляційна функція сигналу. Основні поняття та визначення.
  3. Антична філософія. Схожість та відмінності від східної філософської традиції. Основні періоди розвитку. Діалектика Сократа.
  4. Апарат держави: поняття, структура та принципи функціонування.
  5. Б) Основні види
  6. Біхевіоріальна психотерапія: основні напрямки, парадигми, методи.
  7. Блок-схеми

Комп'ютерний вірус - це невелика програма, що написана програмістом високої кваліфікації, та здатна до саморозмноження й виконання різних деструктивних дій.

У залежності від середовища існування віруси можна поділити на:

-мережні, -файлові, -завантажувальні, -файлово-завантажувальні.

Класифікаці явірусів:

-За середовищеміснування (мережні, файлові, завантажувальні та файлово-завантажувальні);

-За способомзараження(резидентні та нерезедентні);

- За ступенем впливу (безпечні, небезпечні, вельми небезпечні);

Класифікація вірусів за способом зараження:

Резидентний вірус при зараженні (інфікуванні) комп'ютера залишає в оперативній пам'яті свою резидентну частину, яка потім перехоплює звертання операційної системи до об'єктів зараження (файлів, завантажувальних секторів дисків і т. ін.) і проникає в них. Резидентні віруси знаходяться в пам'яті і є активними аж до вимикання або перезавантаження комп'ютера.

Нерезидентні віруси не заражають пам'ять комп'ютера і є активними протягом обмеженого часу

За ступенем впливу віруси можна поділити на такі види

безпечні, що не заважають роботі комп'ютера, але зменшують обсяг вільної оперативної пам'яті й пам'яті на дисках, дії таких вірусів виявляються в яких-небудь графічних або звукових ефектах;

-небезпечні віруси, що можуть призвести до різних порушень у роботі комп'ютера;

-дуже небезпечні, вплив яких може призвести до втрати програм, знищення даних, стирання інформації у системних областях диска.

Основні джерела вірусів: носії (диск, флешка) на яких знаходяться заражені вірусом файли; комп'ютерна мережа, в тому числі система електронної пошти та Internet;

жорсткий диск, на який потрапив вірус в результаті роботи з зараженими програмами;

вірус, що залишився в оперативній пам'яті після попереднього користувача

Основні ранні ознаки зараження комп'ютера вірусом: зменшення обсягу вільної оперативної пам'яті; сповільнення завантаження та роботи комп'ютера;

- незрозумілі (без причин) зміни у файлах, а також зміни розмірів та дати останньої модифікації файлів; помилки при завантаженні операційної системи; неможливість зберігати файли в потрібних каталогах; незрозумілі системні повідомлення, музикальні та візуальні ефекти

Ознаки переходу вірусу в активну фазу зникнення файлів; форматування жорсткого диска; неспроможність завантаження файлів або операційної системиКриптосистеми | Криптосистеми з таємнимключем

Билет#6 | Порядок створення комплексної системи захисту інформації | ЕЦП RSA | Концепція захисту інформації | Шифри перестановки | ЕЦП Ель-Гамаля | Закладні пристрої несанкціонованого знімання інформації | Види забезпечення безпеки інформації | Шифри складної заміни | Захист від комп'ютерних вірусів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати