На головну

До розрахунку ланцюгів з місцевої несиметрією

  1. Активні елементи електричних ланцюгів
  2. Аналіз проміжних і кінцевих результатів спільної роботи і внесення на їх основі змін в програму консультування-супроводу.
  3. Аналіз простих резистивних ланцюгів з використанням законів Кірхгофа.
  4. Аналіз простих резистивних ланцюгів з використанням поняття вхідного опору.
  5. Аналіз ланцюгів з індуктивно зв'язаними елементами
  6. Аналогія електричних і магнітних кіл.
  7. Взаємні впливу ланцюгів в лініях передачі інформації і заходи захисту від взаємних впливів

Нормальним режимом роботи динамічної трифазного ланцюга є симетричний режим. У деяких випадках (як правило, пов'язаних з аваріями - обрив лінійного провода, коротке замикання фази і т. П.) В ланцюзі з'являється несиметричний ділянку. Решта ділянок симетричні, в тому числі джерела електричної енергії. Така ланцюг називається ланцюгом з місцевої несиметрією.

У подібних схемах не працює принцип незалежності дії симетричних складових. Наприклад, ЕРС прямої послідовності можуть викликати (і викликають!) Струми зворотної та нульової послідовностей. Отже, метод симетричних складових безпосередньо до розрахунку таких ланцюгів непридатний. Але якщо на основі теореми компенсації замінити несиметричний ділянку відповідної трифазною системою джерел напруги або струму, то вийде вже симетрична ланцюг, в якій діє несиметрична трифазна система ЕРС або струмів еквівалентних джерел. Нехай ці величини невідомі, але відповідно до умов заміни можна скласти необхідні додаткові рівняння для їх визначення. Головне, що такий ланцюг вже можна розраховувати методом симетричних складових.

Ланцюг з поздовжньою несиметрією має несиметричний ділянку, включений послідовно в фази лінії або навантаження (рис. 8.28, а).

Згідно з теоремою компенсації замінимо фази цієї ділянки джерелами ЕРС, які дорівнюють падінь напруги на елементах ділянки (рис. 8.28, б). В результаті отримаємо симетричну ланцюг з несиметричним трифазним джерелом. Якщо комплексні опори фаз несиметричного ділянки відомі, то вводяться замість них фазні ЕРС пов'язані з струмами законом Ома:

це умови несиметрії, Які слід використовувати разом з рівняннями методу симетричних складових для визначення невідомих струмів , ,  і напруг , ,  . Опору можуть приймати будь-які значення від нуля і до нескінченно великих величин. Наприклад, в разі обриву лінійного проводу між точками А и а і неушкоджених проводах двох інших фаз виявиться  . Якщо опорами проводів лінії знехтувати або включити їх в параметри симетричних ділянок, то умови несиметрії будуть виглядати так: .

Ланцюг з поперечної несиметрією має несиметричний ділянку, підключений паралельно фаз навантаження або між фазами лінії і нульовим проводом, роль якого може грати і «земля» (ріс.8.29, а).

Проробивши за допомогою теореми компенсації ту ж операцію, що і в попередньому випадку, знову отримаємо симетричну ланцюг з несиметричною системою еквівалентних ЕРС (рис. 8.29, б). Тими ж залишаться і умови несиметрії при відомих опорах фаз несиметричного ділянки , ,  . Іноді зручно використовувати заміну несиметричного ділянки системою еквівалентних джерел струму , , .приклад 8.2 | приклад 8.3

приклад 8.5 | Баланс потужностей в трифазного ланцюга | Вимірювання активної потужності в трифазних ланцюгах | Пульсуюче магнітне поле | Обертове магнітне поле | Принцип роботи синхронного двигуна | Принцип роботи асинхронного двигуна | Метод симетричних складових | трифазних ланцюгах | приклад 8.1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати