Головна

Метод симетричних складових

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. DFD - методологія в проектуванні ІС
  3. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  4. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

Нагадаємо, що в симетричному режимі роботи трифазного ланцюга симетричний приймач підключений до трифазного джерела із симетричною системою ЕРС. Комплексні опори фаз такого приймача однакові, а три ЕРС джерела мають однакову частоту і амплітуду і зрушені по фазі на один і той же кут.

Метод симетричних складових дозволяє звести розрахунок несиметричних режимів до розрахунку симетричних. Він заснований на представленні будь трифазної системи величин (будь то ЕРС, струми або напруги) у вигляді суми трьох симетричних систем. Ці симетричні системи, які в сукупності утворюють вихідну несиметричну, називаються її симетричними складовими. Симетричні складові відрізняються один від одного порядком чергування фаз, тобто порядком, в якому фазні величини слідують через максимум і називаються системами прямий, зворотного и нульової послідовностей. Кут зсуву фаз між наступними один за одним фазними величинами даної послідовності визначається формулою  , Де n = 0, 1, 2 - індекс послідовності.

На рис. 8.25, б показана несиметрична трифазна система векторів, позначених для спільності A, B, C, А на рис. 8.25, а - її симетричні складові:

прямий послідовності (n = 1): ;

зворотній послідовності (n = 2):

нульової послідовності (n = 0):

Так що

 (8.1)

Доведемо тепер, що будь-яку несиметричну систему трьох векторів можна розкласти на симетричні складові єдиним чином. Для цього спочатку складемо три рівняння системи (8.1). Тоді, враховуючи, що  , Отримаємо:

 (8.2)

Помноживши потім два останніх рівняння тієї ж системи спочатку на а и  , А потім на и а відповідно і знову ж складаючи всі три, отримаємо:

 (8.3)

 (8.4)

Цілком очевидно, що симетрична система ЕРС даної послідовності викликає в симетричному приймачі симетричні системи струмів і напруг тієї ж самої послідовності. У цьому полягає принцип незалежності дії симетричних складових в симетричному трифазному ланцюзі. Тому метод симетричних складових, як своєрідний метод накладення, ідеально підходить для розрахунку струмів і напруг в ланцюзі, де несиметрична система ЕРС підключена до симетричному навантаженні.

Система нульової послідовності являє собою нестійку систему і вважається симетричною тільки за формальними ознаками. Окремі підсхеми, в яких діє кожна з симетричних складових цієї системи, можуть відрізнятися як конфігурацією, так і величиною опорів в силу особливостей поведінки цих складових навіть в симетричному трифазному ланцюзі.

 Принцип роботи асинхронного двигуна | трифазних ланцюгах

Симетричний режим роботи трифазного ланцюга | приклад 8.3 | Розрахунок статичної несиметричною трифазного ланцюга | приклад 8.5 | Баланс потужностей в трифазного ланцюга | Вимірювання активної потужності в трифазних ланцюгах | Пульсуюче магнітне поле | Обертове магнітне поле | Принцип роботи синхронного двигуна | приклад 8.1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати