Головна

Ідеали гуманізму, свободи і справедливості

  1. II. Теорія справедливості С. Адамса
  2. Американська концепція свободи друку: теорія і практика.
  3. Американська концепція свободи друку: теорія і практика.
  4. Англійська концепція свободи друку: теорія і практика.
  5. Антропологія і етика І. Канта. Сфера і межі свободи волі.
  6. Аристотель про справедливість
  7. Б) Проблема свободи і відповідальності особистості.

Автором твору «Повчання» - одного з перших письмових джерел, де розвивалися ідеї російської духовності, - є ...

Володимир Мономах

2. М. В. Ломоносов

3. Н. А. Бердяєв

4. Митрополит Іларіон

Проблему існування в її найбільш загальному, граничному вигляді висловлює філософська категорія ...

екзистенція

2. явище

3. буття

4. сутність

І матеріальна, і духовна культура є ...

1. взаємовиключні явища

2. перетворення навколишнього світу

3. створення людиною власної сутності

Результат творчої діяльності людини, пов'язаної з ціннісним ставленням до дійсності

Релігійна філософія вважає рушійною силою історії ...

1. долю

2. виробничі, економічні відносини

3. природне середовище

провидіння

Культура з позиції аксіології постає як ...

1. вираз розумного початку

Система цінностей і ідеалів

3. система інформаційних кодів

4. специфічний спосіб людської діяльності

Основоположником вчення про атомну будову матерії є ...

1. Аристотель

2. Епікур

3. Протагор

Демокріт

Суттєвою рисою розуміння є ...

1. тотожність поясненню

2. ірраціональністьзростання знання | Осмислення, виявлення та реконструкція сенсу

Методологія пізнання, що вимагає вивчати явища в їх суперечливості, мінливості та взаємозв'язку | поясненням | релігійної | техницизм | Загроза зникнення національного розмаїття | Будь-яка зміна | Проблема тотожності суб'єкта і об'єкта | соціалізації | політична тварина | вульгарний матеріалізм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати