Головна

Соціальна

  1. G Соціальна мобільність
  2. II. Соціальна структура і правове становище основних груп населення.
  3. Алкоголізм і наркоманія як медико-соціальна проблема
  4. Алкоголізм як медико-соціальна пpоблема. Організація профілактики алкоголізму.
  5. Алкоголізм як медико-соціальна проблема.
  6. Антропосоціогенезіс і соціальна комунікація
  7. Антропосоціогенезіс і соціальна комунікація.

3. гносеологічна

4. прогностична

Характерною рисою міфологічної картини світу є ...

1. прагнення експериментально підтвердити уявлення про походження світу і людини

2. віра в єдиного бога

Синкретизм знань і вірувань, фантазії і реальності

4. розгляд гранично загальних, початкових підстав буття

Філософія Платона має характер ...

об'єктивного ідеалізму

2. суб'єктивного ідеалізму

3. скептицизму

4. матеріалізму

У поглядах на природу в епоху Відродження затверджується ...

1. теоцентризм

пантеїзм

3. реалізм

4. космологізм

Представником емпіризму в філософії Нового часу був ...

1. Готфрід Лейбніц

Френсіс Бекон

3. Рене Декарт

4. Бенедикт Спіноза

Природа як інобуття Абсолютної ідеї постає в філософії ...

1. І. Ньютона

2. К. Маркса

Г. Гегеля

4. Л. Фейєрбаха

Характерною рисою російської ідеалістичної філософії є ??...

антропоцентризм

2. системність

3. строгість логічних побудов

4. детальна розробка гносеології

Філософське вчення, що виходить з визнання рівноправності і незвідність один до одного двох основних начал універсуму - матеріального і духовного, називається ...

1. матеріалізм

дуалізм

3. пантеїзм

4. ідеалізм

Діалектикою називається ...П'єр Тейяр де Шарден | Методологія пізнання, що вимагає вивчати явища в їх суперечливості, мінливості та взаємозв'язку

предметність | Має позитивні наслідки для людського життя | Клас професіоналів і технічних фахівців | поняттям | пантеїзм | Сприяє формуванню у людини уявлень про основні цінності | біосферою | Осмислення досягнень культури, аналіз помилок, ілюзій | Морально-релігійний характер | поняттям |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати