Головна

квиток №12

Акціонерне товариство - форма підприємництва, кошти якого утворюються шляхом об'єднання вкладів через випуск і продаж акцій. Члени АТ несуть відповідальність, обмежену їх вклазамі. Його риси: статус юридичної особи; відповідальність за зобов'язаннями всім майном; відокремлення майна АТ від майна окремих акціонерів; наявність статутного капіталу, розділеного на певну кількість акцій. Є 2-х (загально збори і правління) і 3-х ланкові (той же + Спостережницьку рада) структури.

АТ має статутний капітал, який являє собою певну суму грошей, що складається з внесків акціонерів за членство в АТ. Розмір статутного капіталу визначається засновниками АТ. АТ несе відповідальність за все майно. Статутний капітал утворюється двома шляхами: через публічну підписку на акції і через розподіл акцій серед засновників. У першому випадку - відкрите АТ, у другому - закрите. Статутний капітал може змінюватися за рахунок збільшення числа акцій або зниження номінальної вартості.

Акція - це цінний папір, що засвідчує участь в АТ і дозволяє отримувати частку в його прибутку Дохід на акцію - дивіденд. Ціна, за якою продаються і купуються акції - курс акцій. Засновницький прибуток - це різниця між курсовою вартістю акцій і величиною капіталу, дійсно вкладеного в АТ.

Є іменні акції (закріплюється за певною особою за допомогою занесення в книгу АТ) і акції на пред'явника (належать її фактичному власнику і не закріплюються за конкретною особою). Є прості (дозволяють їх власникам отримувати дивіденд) і привілейовані (фіксований дивіденд і виплата в першу чергу) акції. Кількість акцій, що дозволяє управляти АТ - контрольний пакет. Облігація - цінний папір, що дає її власнику право на отримання фіксованого відсотка.

Головною перевагою АТ є можливість мобілізації грошових ресурсів через випуск акцій. (Взяли гроші «сволочі» і тому фіг віддадуть. Прим. Перця).

АТ є оптимальною формою для великих підприємств з довгостроковими цілями підприємництва.квиток №11 | Квиток № 13

Квиток №1. | квиток №2 | квиток №3 | Квиток № 4 | квиток №5 | квиток №6 | квиток №7 | квиток №8 | квиток №9 | квиток №10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати