На головну

З а д а ч і

757. Скільки % H2SO4 містить зразок, якщо навішування його 1.0000 г розчинена в мірній колбі на 200 мл, на нейтралізацію 25.00 мл розчину витрачається 20.50 мл 0,1 н. розчину NaOH з F = 0.9850?

758. Скільки% N2O5 містить зразок, якщо навішування його 5.0000 г розчинена в мірній колбі на 200 мл, на нейтралізацію 50.00 мл цього розчину витрачається 15.50 мл 0.1915 н. розчину NaOH?

759. Який обсяг 0.1965 н розчину НС1 потрібно на нейтралізацію 0.6215 г бури, що містить 2.50% індиферентних домішок?

760. На нейтралізацію 0.5000 г суміші, що складається тільки з Na2CO3 і К2СО3, При титруванні з метиловим оранжевим витрачено 40.30 мл 0.2000 н. розчину НС1. Скільки відсотків Na2CO3 містить ця суміш?

761. На нейтралізацію 0.4515 г суміші, що складається тільки з Na2CO3 і СаСО3, При титруванні з метиловим оранжевим витрачається 45.50 мл 0.2 н. розчину НС1 з F = 0.9560. Розрахувати% СаСО3 в суміші.

762. Скільки% індиферентних домішок містить гідроксид натрію, якщо на нейтралізацію розчину, що містить 0.1659 г його, витрачається 20.50 мл 0.2000 н. розчину НС1?

763. Скільки% Na2CO3 і NaOH містить зразок, якщо на нейтралізацію розчину, що містить 0.2515 г його, при титруванні з фенолфталеїном витрачається 29.65 мл 0.2 н. розчину НС1 з F = 0.9815? При продовженні титрування з метиловим помаранчевому витрачається ще 1.46 мл того ж розчину.

764. 1.0000 г зразка, що складається з суміші Na2CO3 і NaHCO3, Розчинений в мірній колбі на 250 мл. На титрування 50 мл цього розчину з фенолфталеїном витрачено 5.70 мл 0.2000 н. розчину НС1. Розрахувати процентний вміст Na2CO3 і NaHCO3 в зразку.

765. Розчин, що містить 5.0000 г зразка, що складається з 60.00% NaOH і 40,00% Na2CO3, Доведений в мірній .колбе до 250 мл. Який обсяг 0.1925 н. розчину НС1 потрібно на нейтралізацію 25.00 мл цього розчину: а) з фенолфталеїном, б) з індикатором метиловим оранжевим?

766. Скільки% заліза містить сплав, якщо на титрування Fe2+ з навішування сплаву 1.0000 г витрачається 20.50 мл розчину КМnО4 з титром по залізу 0.005518?

767. Скільки% заліза міститься в солі Мора, якщо на титрування 0.8512 г її витрачається 19.46 мл 0.1115 н. розчину КМnО4?

768. Навішування вапняку 1,0000 г після розчинення і відділення - полуторних окислів доведена в мірній колбі до 200 мл. У 100 мл цього розчину був обложений кальцій у вигляді оксалату, після розчинення якого на окислення витрачено 37.40 мл 0.1512 н. розчину КМnО4. Розрахувати% СаСО3 у вапняку.

769. Навішування вапняку, що містить 60.00% СаСО3, Дорівнює 0.5000 р До якого обсягу треба розбавити фільтрат після осадження полуторних окислів, щоб на титрування оксалату кальцію, обложеного з 100 мл фільтрату, витрачалося 24.00 мл0.1000 н. розчину КМnО4?

770. Навішування доломіту, що містить 52% СаСО3 , Дорівнює 0.5000 р Фільтрат після відділення полуторних окислів доведений в мірній колбі до 250 мл. Який обсяг цього фільтрату треба взяти для осадження оксалату кальцію, щоб на титрування витрачалося 20.44 мл розчину КМПО4 с T = 0.003218?

771. Навішування гематиту, що містить 69.96% заліза, дорівнює 0.5000 р Після розчинення її в кислотах отриманий розчин розведений в мірній колбі на 250 мл. Який обсяг 0.1215 н. КМnО4 потрібно на титрування іонів заліза, відновлених до Fe (II), з 100 мл цього розчину?

772. Скільки% Н2С2О4? 2Н2Про містить зразок, якщо навішування його 2.0000 г розчинена в 300 мл води? На титрування 25.00 мл цього розчину витрачається 24.50 мл 0.1064 н. розчину КМnО4.

773. Скільки% нітриту натрію міститься в технічному зразку, якщо навішування його дорівнює 1.3070 г? Після розчинення розчин перенесений в мірну колбу і розбавлений водою до 500 мл. На титрування 50.00 мл цього розчину витрачається 35.60 мл 0.1000 н. розчину КМnО4 с F = 0.9815.

774. Скільки% Н2О2 міститься в пергідролем якщо навішування його 3.0000 г розчинена у воді і розбавлена ??в мірній колбі до 500 мл. На титрування 50.00 мл цього розчину витрачається 40.50 мл 0,1 н. розчину КМПО4 с F = 1.1525.

775. На титрування Fe2+ з навішування 0.5082 г, що складається тільки з FeO і Fe2O3, Витрачається 45.50 мл 0.1525 н. розчину КМnО4. Скільки% FeO і Fe2O3 в зразку?

776. Скільки% FeC2O4 містить зразок, якщо навішування його дорівнює 0.2796 г і на окислення витрачається 44.71 мл 0,1 н. розчину КМnО4 с F = 1.156?

777. Визначити концентрацію розчину арсенита натрію за наступними даними: 1.0000 г стандартного зразка стали з 1.00% вмістом марганцю розчинений в кислоті і Мn окислен до МnО4-; отриманий розчин доведений в мірній колбі до 100 мл, на 25.00 мл цього розчину витрачається 32.40 мл арсенита.

778. До якого обсягу треба довести розчин 2.5000 г технічного зразка сульфіту натрію, що містить 40.30% Na2SO3, Щоб на титрування 20.00 мл цього розчину витрачалося 12.79 мл 0.1000 н. розчину КМnО4?

779. 2.0000 г щавлевої кислоти, що містить 98.56% Н2С2О4? 2Н2О, розчинені в 300 мл води. Який обсяг цього розчину слід взяти, щоб на титрування його витрачалося 24.50 мл 0.1064 н. розчину КМnО4?

780. Навішування дихромата калію 0.6813 г розчинена в 300 мл води. Який обсяг цього розчину слід взяти, щоб після додавання до нього надлишку KI на титрування витрачалося 23.76 мл 0.1000 н. розчину Na2S2O3?

781. Скільки% міді в сплаві, якщо навішування його дорівнює 2.0000 г і після розчинення зразка розчин перенесений в мірну колбу і розбавлений водою до 500 мл; після додавання надлишку КI до 50.00 мл цього розчину на титрування витрачається 38.98 мл 0.05 н. розчину Na2S2O3 с F = 0.9560?

782. До якого обсягу треба довести розчин 2.0000 г бронзи, що містить 86.00% міді, щоб після додавання надлишку KI до 50.00 мл цього розчину на титрування йоду витрачалося 40.05 мл 0.1 н. розчину Na2S2O3 с F = 1.352?

783. Скільки мл 0.05 н. розчину Na2S2O3 буде потрібно на титрування йоду, що виділився після додавання надлишку КI до 50,00 мл розчину, взятого з мірної колби на 500 мл, де було розчинено 2.0000 г сплаву, що містить 60.00% міді?

784. Навішування 3.0000 г технічного арсенита натрію, що містить 80% Na2AsO3, Розчинена в 200 мл води. Який обсяг цього розчину слід взяти, щоб на його титрування витрачалося 32.73 мл 0,1 н. розчину йоду з F = 0.9560?

785. До якого обсягу слід довести розчин 1.0000 г As2O3, Щоб на титрування 25 мл цього розчину витрачалося 13.46 мл 0.05 н. розчину йоду з F = 1.095?

786. Яка повинна бути концентрація розчину йоду, щоб при визначенні олова в сплаві, що містить 0.41% його, на титрування розчину 10 г сплаву витрачалося не менше 20 мл розчину йоду?

787. Навішування зразка, що складається тільки з As2O3 і As2O5, Дорівнює 0.1026 р Після розчинення наважки і відновлення As2O5 на титрування витрачається 20.00 мл 0.1000 н. розчину йоду. Скільки% As2O3 містив зразок?

788. Навішування зразка, що складається з 70% As2O3 і 30% As2O5, Дорівнює 0.5000 р Яка повинна бути концентрація розчину йоду, щоб на титрування після відновлення As2O5 його витрачалося 20.00 мл цього розчину?

789. Визначити% активного хлору в хлорного вапна, якщо 1.5000 г навішування її розчинена в мірній колбі на 500 мл; на титрування йоду, що виділився після додавання надлишку KI до 50.00 мл цього розчину, витрачається 10.56 мл 0.1000 н. розчину тіосульфату натрію?

790. 10.0000 г хлорного вапна, що містить 28% активного хлору, розчинені в 1 л води. При додаванні надлишку KI до 50 мл цього розчину на титрування витрачається 39.94 мл розчину тіосульфату натрію. Який його титр?

791. До 25.00 мл 0.1000 н. розчину КМnО4 доданий надлишок KI, на титрування виділився йоду витрачається 49.97 мл розчину Na2S2O3. Який його титр?

792. На титрування 20.00 мл сірководневої води витрачається 43.66 мл розчину йоду з Т = 0.005816. Яка концентрація сірководневої води?

793. Навішування сплаву, що містить свинець, дорівнює 4.0000 р Після розчинення її отриманий розчин розбавлений водою до 250 мл, до 25 мл цього розчину додано хромат калію. Осад відфільтрований, промитий і розчинений в кислоті. Доданий надлишок KI. На титрування виділився йоду витрачено 24.18 мл 0.05 н. розчину Na2S2O3 с F = 0.9816. Знайти процентний вміст свинцю в сплаві.

794. Якого обсягу мірну колбу слід взяти для розчинення 5.0000 г сплаву, що містить 18.5% свинцю, щоб після розчинення хромата свинцю, обложеного з 50 мл розчину, на титрування йоду, що виділився після додавання надлишку KI, витрачалося 28.60 мл 0.05 н. розчину Na2S2O3 с F = 0.9360?

795. Скільки% заліза містить мінерал, якщо навішування його дорівнює 0.4554 г, а після розчинення і відновлення заліза розчин відтитровані 20.80 мл 0.1568 н. розчину До2сг2О7?

796. Скільки г / л SnSO4 містить електроліт лудіння, якщо 50.00 мл його розбавлені водою в мірній колбі до 250 мл і на титрування Sn2+ з 50.00 мл цього розчину витрачається 33.52 мл 0.1500 н. розчину йоду?

797. Який концентрації розчин йоду слід взяти, щоб при визначенні олова в електроліті лудіння, що містить 54.00 г / л SnSO4, На титрування 10.00 мл електроліту витрачалося 33.52 мл розчину йоду?

798. Скільки% йоду міститься в зразку, якщо 1.5250 г навішування його розчинена в 250 мл води? На титрування 25.00 мл отриманого розчину витрачається 20.50 мл 0.05 н розчину Na2S2O3 с F = 1.008

799. Скільки% Na2S2O3? 5H2O містить технічний зразок тіосульфату натрію, якщо 20.1500 р навішування його розчинена в 500 мл води? На титрування 25.00 мл цього розчину витрачається 35.50 мл 0.1 н. розчину йоду з F = 1.094.

800. Скільки% NaCl знаходиться в технічному зразку кухонної якщо, якщо навішування її 5.0000 г розчинена у воді і розчин розведений в мірній колбі до 100 мл? На титрування 20.00 мл отриманого розчину витрачається 27.88 мл 0.05000 н. розчину AgNO3.

801. Навішування зразка, що складається тільки з КС1 і NaCl, рівна 5.0480 г, розчинена в 500 мл води. На титрування 25.00 мл цього розчину витрачається 39.04 мл 0.1000 н. розчину AgNO3. Який% NaCl містить зразок?

802. Яке процентний вміст срібла в припої, якщо навішування його дорівнює 5.0000 г і після розчинення зразка розчин розведений водою в мірній колбі до 500 мл; на титрування іонів срібла з 25.00 мл цього розчину витрачається 48.46 мл 0.01 н. розчину роданида з F = 0.9561?

803. До навішуванні 0.2014 г технічної окису цинку додано 50.00 мл 0.4800 н. H2SO4. На титрування залишку H2SO4 витрачено 31.95 мл 0.6250 н. NaOH. Обчислити процентний вміст ZnO.

804. З навішування 0.7124 г хлориду амонію при кип'ятінні з концентрованим розчином лугу виділено NH3 і поглинений 50.00 мл 0.5120 н. розчину H2SO4. Отриманий розчин перенесений в мірну колбу і розбавлений до 250 мл; 25.00 мл цього розчину відтитровані 25.70 мл 0.05000 н. розчину NaОH. Обчислити процентний вміст NH4C1.

805. Навішування сплаву 0.5462 г розчинена в НС1. З розчину був обложений магній гидрофосфата натрію в присутності NH3. Отриманий осад після промивання був розчинений в 45.00 мл 0.2141 н. розчину НС1. Залишок кислоти відтитровані по метиловому оранжевому 14.25 мл розчину NaOH (20.00 мл НС1 еквівалентні 21.34 мл NaOH). Обчислити процентний вміст магнію в сплаві.

806. До навішуванні сульфату амонію 0.1230 г додано 25.00 мл розчину NaOH, розчин прокіпячен до повного видалення аміаку, залишок лугу відтитровані 15.00 мл 0.2145 н. розчину НС1 (10.00 мл лугу еквівалентні 9.45 мл НС1). Обчислити процентний вміст сульфату амонію.

807. Азот з навішування органічної речовини 0.8872 г переведений в сульфат амонію. Кип'ятінням з концентрованою лугом виділено аміак, який поглинений 20.00 мл 0.2230 н. розчину HCl Надлишок кислоти відтитровані 16.20 мл розчину NaOH (TNa0H - = 0.002720). Обчислити процентний вміст азоту.

808. Для аналізу взято азотна кислота в ампулі вага HNO3 0.9654 р Ампула розбита в воді, до отриманого розчину додано 50.00 мл 0.8914 н. розчину NaOH. Надлишок лугу відтитровані 35.20 мл розчину НС1 (TНС1 = 0.03550). Обчислити процентний вміст N2O5.

809. Навішування технічного бікарбонату натрію 0.6720 г розчинена в 100.00 мл води, до 25.00 мл цього розчину додано 10 мл 10% -ного розчину ВаС12 і 30.00 мл 0.1000 М вільної від карбонату лугу. Надлишок лугу відтитровані 20.50 мл 0.1100 М розчину НС1 з фенолфталеїном. Обчислити процентний вміст NaHCO3.

810. До 1.2540 г суміші чистих солей Na3PO4? 12 H2O і Na2HPO4 додано 20.00 мл 0.1500 н. розчину НС1, залишок кислоти відтитровані 15.50 мл 0.1000 н. розчину NaOH по фенолфталеїну. Обчислити процентний вміст Na3PO4? 12H2O і Na2HPO4.

811. До 2.1500 г суміші Na2HPO4 і NaH2PO4? 2H2O додано 25.00 мл 0.1200 н. розчину НС1, надлишок НС1 відтитровані 17.50 мл 0.1000 н розчину NaOH по метиловому оранжевому. Обчислити процентний вміст Na2HPO4.

812. До 0.5000 г суміші, що складається тільки з Na2HPO4 і NaH2PO4, Додано 50.00 мл 0.1000 н. розчину NaOH. Надлишок лугу відтитровані 20.50 мл 0.09050 н. розчину НС1 за фенолфталеїном. Обчислити процентний вміст NaH2PO4.

813. Навішування 0.8500 г, що складається з суміші Na2HPO4, І Na2HPO4, Розчинена в мірній колбі на 100 мл в 0.2000 н. розчині НС1; 25.00 мл цього розчину відтитровані 40.00 мл 0.1000 н. розчину NaOH по фенолфталеїну. Обчислити процентний вміст солей.

814. Визначити вміст цинку, якщо навішування сплаву, що дорівнює 0.5412 г, розчинена в кислоті; цинк з розчину обложений гидрофосфата натрію в присутності аміачного буфера. Осад відфільтрований промитий і розчинений в 20.00 мл 0.1000 М розчину H2SO4, Надлишок кислоти відтитровані 15.85 мл 0.200 н. розчину NaOH з фенолфталеїном.

815. 2.00 миллимоля сечовини після обробки переведені в NH4HSO4; з розчинів виділено NH3 і поглинений 25.00 мл 0.1000 М розчину NaOH. Надлишок кислоти відтитровані 12.50 мл розчину NaOH. Обчислити концентрацію NaOH.

816. Який обсяг 0.1000 М розчину H2SO4 необхідно додати до навішування 0.1517 г Na3PO4, Щоб на зворотне титрування надлишку кислоти витрачалося 18.50 мл 0.1500 н. розчину NaOH по метиловому оранжевому.

817. До 2.00 миллимолей Na2СO3 додано 40.00 мл 0.1200 М розчину H2SO4, Після кип'ятіння надлишок кислоти відтитровані 0.2500 н. розчином NaOH. Обчислити обсяг лугу, витраченої на титрування надлишку кислоти.

818. Навішування СаСО3 0.1085 г розчинена в 50.00 мл розчину HC1 з титром по кальцію 0.00204. Скільки мл 0.1054 н. розчину КОН потрібно додати для нейтралізації кислоти?

819. Навішування сплаву 1.0000 г, що містить ванадій, переведена в розчин. Ванадій окислен до ванадату. Краствору додано 40.00 мл розчину солі заліза (II). надлишок Fe2+ відтитровані 20.25 мл 0.1148 н. розчину КМnО4. На титрування 20.00 мл розчину солі заліза (II) витрачається 19.50 мм розчину КМnО4. Визначити процентний вміст ванадію в сплаві.

820. Навішування зразка, 0.5000 г, що містить кобальт, переведена в розчин, кобальт обложений у вигляді K3[Co (NO2)6]; осад відфільтрований, промитий. До осадку додано 40.00 мл розчину КМnО4, Надлишок останнього відтитровані 21.25 мл 0.1000 н. розчину NaNO2; 10.00 мм NaNO2 еквівалентні 12,5 мл КМnО4. Вивести електронно-іонну рівняння і знайти процентний вміст кобальту.

821. Визначити процентний вміст марганцю в сплаві, якщо навішування 0.3000 г розчинена в суміші кислот. Марганець окислен до перманганату, до розчину додано 30.00 мл 0.1435 н. розчину Na3AsO3, Надлишок останнього відтитровані 24.70 мл розчину КМnО4 з титром по залізу 0.005585.

822. Визначити процентний вміст Н2О2, Якщо зважено 2.108 г аналізованого розчину, розчин підкислити, до нього додано 50 мл 0.1108 н. розчину КМnО4, Надлишок останнього відтитровані 19.44 мл розчину заліза (II). 1 мл КМnО4 еквівалентний 1.11 мл розчину солі Fe (II).

823. Навішування зразка 0.2436 г, що складається з суміші чистих солей КСlO3 і КС1, розчинена, до розчину додано 30 мл розчину солі заліза (II), надлишок останнього відтитровані 18.25 мл 13.09980 н. розчину КМnО4. Попередньо було встановлено, що 20.00 мл розчину солі заліза (II) еквівалентні 21.45 мл розчину КМnО4. Знайти процентний вміст солей.

824. До навішуванні 0.2485 г технічного оксалату заліза (II) додано 30.00 мл 0.1085 н. розчину КМпnО4. Потім в цей розчин було введено 25.00 мл розчину Н2С2О4. Після нагрівання надлишок Н2С2О4 відтитровані 15.00 мл розчину КМnО4; 1 мл розчину Н2С2О4 еквівалентний 1.06 мл розчину КМnО4. Обчислити процентний вміст Fe в зразку.

825. До осадку K2Na [Co (NO2)6] Отриманого з навішування, рівній 0.2452 г, додано 25.00 мл 0.1025 н. розчину КМnО4; після нагрівання додано в надлишку 25.00 мл 0.10000 н. розчину Н2С2О4. Надлишок щавлевої кислоти відтитровані 15.50 мл розчину КМnО4. Обчислити процентний вміст калію.

826. До навішуванні 0.5432 г, що складається з суміші двох солей FeSO4 і Fe (NH4)2(SO4)2? 6H2O, додано 30.00 мл 0.1000 н. розчину NH4VO3, Надлишок ванадату відтитровані 18.00 мл розчину солі заліза (II) (T(FeSO4/ Fe) = 0.002793). Обчислити процентний вміст солей в суміші.

827. Визначити процентний вміст Na2SO3 в технічному сульфа, якщо навішування 0.2500 г розчинена у воді; додано 50.00 мл 0.1060 н. розчину I2, Надлишок йоду відтитровані 20.90 мл 0.09865 н. Na2S2O3.

828. Визначити процентний вміст сірки в чавуні, якщо навішування 5.1820 г розчинена в НС1. Сульфід виділений і поглинений розчином ацетату кадмію, до цього розчину з осадом додано 25.00 мл 0.5072 н. розчину I2. Надлишок йоду відтитровані 19.75 мл розчину Na2S2O3 (Т (Na2S2O3) = 0.01254).

829. Визначити процентний вміст олова в сплаві, якщо навішування його 0.5000 г розчинена в кислоті, олово відновлено до Sn (II). До розчину додано 40.00 мл 0.1045 н. розчину I2 надлишок I2 відтитровані 21.20 мл розчину Na2S2O3; 10.00 мл еквівалентні 10.50 мл Na2S2O3.

830. Визначити процентний вміст NaAsO2 і Na3AsO4 * 12 Н2О, якщо навішування зразка 6.5000 г розчинена у воді в мірній колбі на 250 мл. Для визначення взято 25.00 мл розчину, додано 20.00 мл 0.05 н. розчину 12, Надлишок йоду відтитровані (при рН = 8) 17.50 мл Na2S2O3 (rNiAOi.5H

831. Визначити процентний вміст магнію в сплаві, якщо навішування 0.2000 г розчинена в кислоті. До розчину додані 1 г KI, 24.00 мл 0.1 н. розчину КВrO3, 1 г KI. Йод, що виділився відтитровані 10.50 мл 0.04815 н розчину Na2S2O3.

832. Обчислити процентний вміст свинцю, якщо після розчинення наважки 0.5433 г до розчину додано 25 мл До2СгO4. Осад відфільтрований, промитий. До фільтрату доданий KI, виділився йод відтитровані 15.20 мл 0.1000 н. розчину Na2S2O3; 1.00 мл хромату калію еквівалентний 1.20 мл розчину Na2S2O3.

833. Визначити процентний вміст фенолу, якщо до навішування 0.5000 г додано 25.00 мл 0.2000 н. розчину КВгО3 і КВг. Після стояння доданий КI? виділився йод відтитровані 24.50 мл 0.1000 н розчину Na2S2O3.

834. Визначити вміст у г / л тіосечовини в електроліті, якщо до 10.00 мл електроліту додана сіль кадмію, отриманий осад CdS відфільтрований, промитий. До осадку додано 25.00 мл 0.1000 н розчину I2, Надлишок останнього відтитровані 16.20 мл розчину Na2S2O3 з титром по сірці 0.001603.

835. Визначити процентний вміст NaCl, якщо після розчинення наважки (0.1000 г) до розчину додано 20.00 мл 0.05000 н. розчину AgNO3 і в азотнокислої середовищі надлишок іонів срібла відтитровані 15.00 мл 0.0440 н. розчину NH4CNS.

836. Визначити % змісту броміду калію, якщо навішування зразка, яка дорівнює 1.0000 г, розчинена у воді в мірній колбі ємністю 100 мл, для аналізу відміряно 25.00 мл розчину. До розчину додано 25.00 мл розчину AgNO3 з титром по брому 0.003997. надлишок AgNO3 відтитровані 15.50 мл розчину NH4CNS з титром по хлору 0.001773.

837. Визначити зміст Na2SO4? 10H2O в г / л електроліту, якщо до 10.00 мл цього розчину додано 50.00 мл 0.1000 М розчину Pb (NO3)2, Надлишок Pb (NO3)2 відтитровані 10.00 мл 0.09000 М розчину комплексона III.

838. Визначити жорсткість води, якщо до 50.00 мл води додано 25.00 мл 0.05000 М розчину комплексона Ш, надлишок останнього відтитровані 20.50 мл 0.05000 М розчину MgSO4.

839. Визначити вміст у г / л NiSO4? 7H2O і Na2SO4? 10H2O в нікелевому електроліті, якщо на 5.00 мл електроліту при титруванні витрачається 15.00 мл 0.0450 М розчину комплексона III. До 2.50 мл електроліту додано 30.00 мл 0.1000 М розчину Pb (NO3)2, Після відділення осаду PbSO4 в фільтраті іони нікелю і надлишок Pb (NO3)2 відтитровані 20.20 мл 0.0450 М розчину комплексона III.

840. Визначити концентрацію розчину сірчаної кислоти, якщо до 10.00 мл розчину H2SO4 доданий надлишок ВаС12. Осад відфільтрований, промитий. До осадку додано 50.00 мл 0.0500 М розчину комплексона III, надлишок останнього відтитровані 20.50 мл 0.04500 М розчину MgSO4.

841. Визначити процентний вміст пірофосфату натрію, якщо після розчинення наважки 0.1000 г до розчину додано 25.00 мл 0.1000 М розчину ZnSO4; розчин нейтралізований, осад відфільтрований, надлишок сульфату цинку відтитровані 10.00 мл 0.2000 М розчину комплексона III.

842. Визначити процентний вміст карбонату натрію, якщо навішування зразка дорівнює 0.2458 р Після розчинення її до розчину додано 20.00 мл 0.0450 М розчину MgSO4, Надлишок останнього відтитровані 15.00 мл розчину комплексона III. 1.00 мл MgSO4 еквівалентний 1.25 мл комплексона III.


 *) Фосфат-іон обложений молибдатом амонію.

 З а д а ч і | Загальні відомості про оболонках

титриметричний аналіз | Обчислити рН розчинів | Обчислити помилку титрування | Знайти значення окислювально-відновного потенціалу в процесі титрування | З а д а ч і | З а д а ч і | З а д а ч і | З а д а ч і |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати