Коінтегрірованние тимчасові ряди і механізм корекції помилок. | транзакційні витрати | Бюджетна політика (доходи і дефіцит, структура) | фіскальна система | провали ринку | Економіка праці, регулювання ринків праці | Елементи регіональної політики | Система національного рахівництва | по видатках | За доданої вартості (або виробничий метод) |

загрузка...
загрузка...
На головну

Рахунок обр-я доходів.

  1. В.51 Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца.
  2. Взаємозв'язок інфляції та доходів. Номінальний і реальний дохід.
  3. Види доходів в ринковій економіці. Показники ступеня нерівності доходів. Причини поглиблення нерівності доходів в російському суспільстві, його наслідки і проблеми дозволу.
  4. Види доходів.
  5. Відшкодовуються капітальні втрати проти капітальних доходів.
  6. Питання 19. Організація державних фінансів на федеральному і регіональному рівнях. Види і структура доходів. Основні цілі і напрямки використання фінансових ресурсів.
  7. Державна політика доходів.
 ресурси  Исп-е
 ВВП в рин. цінах  Оплата праці наймання. работніковНалогі на пр-во і імпорт: - на продукти і імпорт- інші податки на пр-во Субсидії на пр-во і імпорт: - на продукти-інші субсидії на пр-во ___ Вал. прибуток ек-ки і вал. змішаний доход

Оплата праці наймання. працівників не дорівнює ЗП. Це сума всіх нагороджень в ден. і нат. формі, що виплачуються роботодавцем, + суми відрахувань на соц. страх-е. Оплата праці - всі витрати роботодавців на утримання робочої сили.

Звідси з точки зору освіти доходів ВВП є сума витрат, зв. з виплатами працівникам, г-ву і власникам капіталу. Розподіл. операції, пов'язані з розпод-му первинних доходів, знаходять відображення в соотв. рахунку. Первинні - доходи, форм-ся в процесі пр-ва (факторні доходи, що включають доходи від власності). Доходи від собст-ти отримують інституційні одиниці, що володіють активами в рез-ті їх позичання або здачі в оренду.

Доходи від власності вкл:

1.% по кредитах, виданим РБ іншими гос-вам.

2. Чисту ренту за користування землею.

3. Доходи за розробку корисних копалин, лісови. і риб. угідь.

4. Плату за користування тов. знаками, автор. правами, патентами, торг марками.

5. Дивіденди, одержувані РБ від решти світу.


Ці операції отр-ся в рахунку розпод-я первинних доходів

Рахунок розподілу первинних доходів:

 ресурси  Використання
 1Вал. прибуток ек-ки і вал. змішані доходи2. оплата праці працівників- в т. ч. сальдо ЗП, получ. за кордоном і виплаченої в РБ нерезидентам 3. податки на пр-во і імпорт4. субсидії на пр-во і на імпорт (-) 5. доходи від собст-ти, отримані від «решти світу»  Доходи від собст-ти, передані «іншого світу» ____________ ВНД

Рахунок вторинного розподілу доходів:перераспр-е доходу через поточні трансферти готівкою

 ресурси  Використання
 ВНД (сальдо первинних доходів) Поточні трансферти, отримані від «решти світу»  Поточні трансферти, передані «іншого світу» _______________ Валовий національний наявний дохід (ВНРД)

Рахунок розподілу доходів в натуральній формі:перераспр-е соц. трансфертів в нат. Формі між секторами

 ресурси  Використання
 ВНРД (ВНД - податки) Соц. трансферти в натурі (будинок. х-ва)  Соц. трансферти в натурі, передані секторами (держ. установи, некомм. орг-й, обсл. будинок. х-ва) ________ Скоррект. ВНРД (на сальдо трансфертів в натурі)

Рахунки використання доходів:

Показують, яким чином располаг. д-д розпод-ся між кінц. потр-му і накопл третьому.

1. рахунок використання національного наявного доходу:

 ресурси  Використання
 ВНРД  Витрати на кінц. споживання- будинок. госп-в- держ. учр-й (на індивід. товари і послуги; на колективні послуги) - НК орг-й, обслуг. Будинок. х-ва ____ Валове заощадження

Вказується, хто саме фінансує витрати на кінцеве споживання, але не хто є кінцевим споживачем. 2. Рахунок використання скоригованого національного наявного доходу:

 ресурси  Використання
 СкорректВНРД  Факт. кінцеве споживання- індівідуальное- колективне Валове заощадження

 Показники і рахунки доходів (грошові доходи населення) | В) Індекси цін
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати