На головну

Оцінка впливу произв-ти праці на зниження собівартості послуг, зростання доходу.

  1. Amp; 30. Радянсько-німецькі відносини в 1930-і роки: історія і сучасна оцінка.
  2. III ринок праці
  3. III. Бактеріологічна оцінка молока.
  4. III. оцінка контрольного пакету акцій.
  5. IV. Оцінка прогностіческойвалідності.
  6. Kапіталовооруженность праці
  7. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки

Основними резервами зниження собівартості на підприємствах зв'язку є підвищення произв-ти праці, поліпшення використання ОПФ, економія електроенергії, збільшення обсягу послуг і доходів. Одним з основних факторів зниження собівартості в зв'язку є впровадження сучасної техніки і її відповідне використання (високий професіоналізм, раціональні технології і т.д.), що забезпечує зростання произв-ти праці.

Зростання произв-ти праці по-різному відбивається на зниженні окремих елементів собівартості. По-перше, безпосередньо зменшуються витрати на оплату праці, що припадають на укрупнений вимірювач собівартості - 100 руб. доходів. По-друге, відбувається відносне зменшення числа працівників, необхідних для виконання обсягу робіт, що веде не тільки до економії зарплати, але і до скорочення деяких інших витрат, наприклад відрахувань на соціальне страхування, витрат на інструменти, інвентар і т.д. По-третє, завдяки зростанню произв-ти праці можуть скорочуватися амортизаційні відрахування та інші умовно-постійні витрати, що припадають на 100 руб. отриманих доходів.

Зниження собівартості за рахунок зростання произв-ти праці можливо тільки при випередженні темпами зростання произв-ти праці темпів зростання середньої заробітної плати, так як тільки в цьому випадку знижуються витрати на оплату праці, що припадають на 100 руб. доходів. Звичайно чим вище питома вага заробітної плати в собівартості продукції, тим більше вплив зростання произв-ти праці на зниження собівартості. Це можна встановити за допомогою формули

,

де  - Зниження собівартості,%;

 - Індекси ростасредней заробітної плати і произв-ти праці по відношенню до базового періоду або до варіанту плану,%;

 - питома

Аналіз зміни собівартості за статтями витрат можна проводити індексним методом за формулою

де  - Зміна собівартості у відсотках в залежності від певної (j-й) статті витрат;

 - Індекс зміни j-ї статті витрат;

 - Індекс зростання (зниження) доходів;

 - Питома вага j-ї статті витрат в собівартості базисного (взятого для порівняння) періоду,%.

Економію експлуатаційних витрат (ДЕС) В залежності від зниження собівартості 100 руб. доходів можна визначити наступним чином:Калькуляція і структура собівартості. | Ливарнісплави і їх властивості.

Основні принципи формування оплати праці на підприємстві зв'язку. | Якість роботи зв'язку. Якість послуг зв'язку. | Шляхи поліпшення якості в галузі зв'язку. | Дисконтування (чинник часу) при оцінці ефективності капітальних додавань. | Ринок послуг зв'язку. Попит, пропозиція послуг зв'язку. Принципи формування ринку послуг зв'язку. | Оцінка ефективності використання трудових ресурсів. | Амортизаційні відрахування. Сутність, порядок формування. | Основні і додаткові виплати співробітникам підприємства. | Еластичність попиту і пропозиції на послуги зв'язку. | Принципи ціноутворення в галузі зв'язку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати