Головна

Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду. Підстави для відмови

  1. B) Шляхом вирішення системи рівнянь імовірнісного рівноваги
  2. CNews: Які продукти і рішення в сфері ІТ користуються сьогодні найбільшим попитом з боку вітчизняної промисловості?
  3. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  4. I Етап. Ухвалення рішення про створення системи якості
  5. I. Порядок укладення трудового договору
  6. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  7. II З'їзд Рад БРСР і його рішення.

Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово у строк, що не перевищує місяця з дня надходження заяви до суду. При підготовці справи до судового розгляду за клопотанням обох сторін третейського розгляду суддя може витребувати з третейського суду матеріали справи, по якому запитується виконавчий лист.

Сторони третейського розгляду сповіщаються судом про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою до розгляду справи.

4. При розгляді справи на судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду шляхом дослідження представлених в суд доказів в обгрунтування заявлених вимог і заперечень.

5. У разі, якщо в суді знаходиться на розгляді заяви про апеляційне оскарження рішення третейського суду, суд, в якому розглядається заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання цього рішення, якщо визнає за доцільне, може відкласти розгляд заяви про видачу виконавчого листа і за клопотанням сторони , яка звернулася із заявою про видачу виконавчого листа, також може зобов'язати іншу сторону надати належне забезпечення за правилами, передбаченими ЦПК.

Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського су - Хай Господь тільки у випадках, якщо сторона третейського розгляду, проти якої прийнято рішення третейського суду, представить доказ того, що:

1) третейська угода є недійсною з підстав, передбачених федеральним законом;

2) сторона не була повідомлена належним чином про обрання (призначення) третейських суддів або про третейському розгляді, в тому числі про час і місце засідання третейського суду, або з інших поважних причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;

3) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо постанови з питань, охоплених третейським угодою, можуть бути відокремлені від постанов з питань, що не охоплюються такою угодою, суд видає виконавчий лист тільки на ту частину рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, охоплених третейським угодою;

4) склад третейського суду або процедура третейського розгляду не відповідали третейської угоди або федеральним законом;

5) рішення ще не стало обов'язковим для сторін третейського розгляду або було скасовано судом відповідно до федеральним законом, на підставі якого було прийнято рішення третейського суду.

Суд також відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо встановить, що:

1) спір, розглянутий третейським судом, не може бути предметом третейського розгляду відповідно до федерального закону;

2) рішення третейського суду порушує основоположні принципи РОСІЙСЬКО права.

 Скасування рішення третейського суду | Повноваження суду загальної юрисдикції з припинення, призупинення виконавчого провадження.

Виробництво в суді наглядової інстанції. | Повноваження наглядових органів. Підстави до скасування, зміни рішень, ухвал, постанов судів у суді наглядової інстанції. | Ухвали суду наглядової інстанції | Особливості перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду наглядової інстанції, що вступили в законну силу. | Загальна характеристика виробництва за участю іноземних осіб. | Підсудність справ за участю іноземних осіб | Визнання і виконання рішень іноземних судів | Відмова в примусовому виконанні рішення іноземного суду. Відмова у визнанні та виконанні рішень іноземних третейських судів (арбітражів) | Загальна характеристика провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів. | Оскарження дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати