На головну

Нескінченно великі і нескінченно малі функції, порівняння нескінченно малих, зв'язок між нескінченно малими і нескінченно великими функціями.

  1. A) Діяльність банків на міжнародній економічній арені.
  2. Стоматологія. Визначення спеціальності. Розділи стоматології. Зв'язок з іншими дисциплінами.
  3. I. Потенціал і різниця потенціалів. Зв'язок між напруженістю електростатичного поля і різницею потенціалів.
  4. II. Взаємозалежність між організаціями
  5. III) Великі слинні залози
  6. International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Міжнародна організація бізнес-комунікаторів.
  7. IPO як механізм залучення фінансових ресурсів на міжнародному ринку

§ Нескінченно мала послідовність - Це послідовність, межа якої дорівнює нулю.

§ Нескінченно велика послідовність - Це послідовність, межа якої дорівнює нескінченності. Послідовність an називається нескінченно малою, якщо  Наприклад, послідовність чисел  - Нескінченно мала. Функція називається нескінченно малою в околиці точки x0, якщо  Функція називається нескінченно малою на нескінченності, якщо  або  Також нескінченно малої є функція, що представляє собою різницю функції і її межі, тобто якщо  то f (x) - a = ? (x),

§ Нескінченно велика величина

§ У всіх наведених нижче формулах нескінченність праворуч від рівності мається на увазі певного знака (або «плюс», або «мінус»). Тобто, наприклад, функція xsin x, необмежена по обидва боки, не є нескінченно великою при  Послідовність an називається нескінченно великою, якщо  Функція називається нескінченно великою в околиці точки  Функція називається нескінченно великою на нескінченності, якщоМежа і безперервність | Порівняння нескінченно малих

Лінійні алгебра і геометрія | Визначники другого та третього, n-го порядку, св-ва визначників, обчислення оберненої матриці. | Обчислення зворотної матриці. | невироджені криві | вироджені криві | Формули переходу від декартової системи координат до полярної і назад | приклади порівняння | Другий чудовий межа. | еквівалентні величини | Безперервність функції, класифікація точок розриву. Св-ва функцій, безперервних на відрізку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати