Головна

Досудову угоду про співпрацю.

  1. Акордна оплата. Від італ.Accordo - угода, договір
  2. Англо-італійське угоду (16 квітня 1938 г.).
  3. У будь-який час за згодою подружжя. Угода про зміну або про розірвання шлюбного договору полягає в тій же формі, що і сам шлюбний договір.
  4. Валютна система - державно-правова форма організації валютних відносин, закріплена національним законодавством або міждержавною угодою.
  5. Віленської-Радомська унія і Островское угоду - правові основи взаємовідносин ВКЛ і Корони Польської.
  6. Питання 35. Процедури банкрутства (спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво, мирову угоду).
  7. Питання 38. Мирова угода при процедурі банкрутства.

Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю подається підозрюваним або обвинуваченим у письмовому вигляді на ім'я прокурора. Це клопотання підписується також захисником.

Підозрюваний чи обвинувачений має право заявити клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю з моменту початку кримінального переслідування до оголошення про закінчення попереднього слідства. У цьому клопотанні підозрюваний або обвинувачений вказує, які дії він зобов'язується вчинити з метою сприяння слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викриття та кримінальне переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину.
 Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю представляється прокурору підозрюваним або обвинуваченим, його захисником через слідчого. Слідчий, отримавши зазначене клопотання, протягом трьох діб з моменту його надходження або направляє його прокурору разом з узгодженим з керівником слідчого органу мотивованою постановою про порушення перед прокурором клопотання про укладення з підозрюваним або обвинуваченим досудової угоди про співпрацю, або виносить постанову про відмову в задоволенні клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю.

Прокурор розглядає клопотання і постанову слідчого про порушення перед прокурором клопотання про укладення з підозрюваним або обвинуваченим досудової угоди про співпрацю протягом трьох діб з моменту його надходження.

Прокурор, прийнявши постанову про задоволення клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю, запрошує слідчого, підозрюваного або обвинуваченого і його захисника. З їх участю прокурор складає досудову угоду про співпрацю.

Прокурор розглядає надійшло від слідчого кримінальну справу стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, що підтверджують дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, і в разі затвердження обвинувального висновку виносить уявлення про особливий порядок проведення судового засідання та винесення судового рішення по даній кримінальній справі. У поданні зазначаються:

1) характер і межі сприяння обвинуваченого слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викриття та кримінальне переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;

2) значення співпраці з обвинуваченим для розкриття і розслідування злочину, викриття і кримінального переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;

3) злочини або кримінальні справи, виявлені або порушені в результаті співпраці з обвинуваченим;

4) ступінь загрози особистої безпеки, на яку наражалися обвинувачений в результаті співпраці зі стороною обвинувачення, його близькі родичі, родичі і близькі особи.

Підставою для розгляду судом питання про особливий порядок проведення судового засідання та винесення судового рішення у кримінальній справі щодо обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, є кримінальна справа, яка надійшла до суду з поданням прокурора.

Особливий порядок проведення судового засідання та винесення судового рішення у кримінальній справі щодо обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, застосовується, якщо суд переконається, що:

1) державний обвинувач підтвердив активне сприяння обвинуваченого слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викриття та кримінальне переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;

2) досудову угоду про співпрацю було укладено добровільно і за участю захисника.

Ці положення не застосовуються, якщо сприяння підозрюваного чи обвинуваченого слідству полягало лише в повідомленні відомостей про його власну участь у злочинній діяльності.

Судове засідання проводиться з обов'язковою участю підсудного і його захисника.

Судове засідання починається з викладу державним обвинувачем пред'явленого підсудному обвинувачення, після чого державний обвинувач підтверджує сприяння підсудного слідству, а також роз'яснює суду, в чому саме воно виразилося.

При цьому повинні бути досліджені:

1) характер і межі сприяння підсудного слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викриття та кримінальне переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;

2) значення співпраці з підсудним для розкриття і розслідування злочину, викриття і кримінального переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;

3) злочини або кримінальні справи, виявлені або порушені в результаті співпраці з підсудним;

4) ступінь загрози особистої безпеки, на яку наражалися підсудний в результаті співпраці зі стороною обвинувачення, його близькі родичі, родичі і близькі особи;

5) обставини, що характеризують особистість підсудного, і обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Суддя, упевнившись, що підсудним дотримані всі умови і виконані всі зобов'язання, передбачені укладеним з ним досудовим угодою про співпрацю, постановляє обвинувальний вирок і призначає підсудному покарання. На розсуд суду підсудному можуть бути призначені більш м'яке покарання, ніж передбачено за даний злочин, умовне засудження або він може бути звільнений від відбування покарання.

Описово-мотивувальну частину обвинувального вироку повинна містити опис злочинного діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний, а також висновки суду про дотримання підсудним умов і виконанні зобов'язань, передбачених укладеними з ним досудовим угодою про співпрацю.

 Процесуальний порядок судового розгляду за згодою обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням. | Значення перегляду вироків і рішень, котрі вступили в законну силу.

Призупинення та відкладення судового розгляду. | Сутність вироку і види вироків. | Вимоги, що пред'являються до вироку. | Структура вироку. | Особливості постанови і проголошення вироку. | Особливості виробництва у мирового судді. | Особливості провадження у суді присяжних. | Етапи розгляду в суді присяжних. | Сутність особливого порядку прийняття судового рішення за згодою обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням. | Підстави прийняття рішення про проведення судового розгляду в особливому порядку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати