Головна

Приводи до порушення кримінальних справ.

  1. Залежно від відмінності категорій кримінальних справ.
  2. В - 35 Система кримінальних покарань і її значення.
  3. В - 36 Основні види кримінальних покарань пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства: поняття і характеристика. Визначення виду виправної установи.
  4. В - 40 Особливості призначення та виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх осіб. Види примусових заходів виховного впливу.
  5. Порушення кримінальних справ про злочинні порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту. Обставини, що підлягають доказуванню.
  6. Питання 139. Особливості судового розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх.
  7. Питання 27. Відмінність адміністративних стягнень від кримінальних і дисциплінарних стягнень.

Приводами для порушення кримінальної справи є:

1) заяву про злочин;

2) явка з повинною;

3) повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел;

4) постанова прокурора про направлення відповідних матеріалів до органу попереднього розслідування для вирішення питання про кримінальне переслідування.

По справах приватного і приватно-публічногозвинувачення приводом може служити заява самого потерпілого, за винятком випадків, коли злочин скоєно у відношенні особи, яка перебуває в залежному становищі або з інших причин не здатного самостійно скористатися належними йому правами (ч. 2-4 ст. 20 КПК).

Заява про злочинможе бути зроблено в усній або письмовій формі.

Усні заяви громадян заносяться до протоколу. Заявник попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос.

Письмову заяву про злочин повинно бути підписано заявником. Анонімне заяву про злочин не є приводом до порушення кримінальної справи. Письмові заяви повинні містити повні відомості про автора, а також про документи, що засвідчують його особу.

Явка з повинною- Це добровільне повідомлення особи про скоєний ним злочин органу дізнання (дізнавачу), слідчому, суду. Явка з повинною може бути як в усній, так і в письмовій формі. Усна заява про явку з повинною приймається і заноситься в протокол. Протокол підписується особою, що з'явилася з повинною, і дізнавачем, слідчим, що склав протокол.

У разі явки з повинною посадова особа встановлює: особистість з'явився з повинною; містяться в діянні особи, про який воно повідомляє, ознаки злочину; місце і час вчинення діяння, в чому воно виразилося, які наслідки настали, хто може бути викликаний в якості свідка, чи є речові докази і т. д.

Повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримані з інших джерел.До інших джерел, зокрема, відносяться: безпосереднє виявлення слідчим або дізнавачем ознак злочину, статті, опубліковані у пресі, що містять відомості про підготовлювані або вчинені злочини, і т. Д.

Слідчий, дізнавач в разі безпосереднього виявлення ним ознак злочину зобов'язані скласти рапорт про виявлення злочину, в якому викладаються обставини вчиненого діяння і відомості про джерело отримання інформації.

 Значення стадії порушення кримінальної справи. | Підстави до порушення кримінальних справ.

Поняття, система і сутність заходів процесуального примусу. | Затримання. | Тимчасове відсторонення від посади. | Накладення арешту на майно. | Грошове стягнення. | Підстави і процесуальний порядок застосування запобіжних заходів. | Судовий контроль та прокурорський нагляд | Процесуальне значення і сутність клопотань. Види клопотань. | Особливості заяви і розгляду клопотань в кримінальному процесі. | Особливості розгляду скарг. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати