На головну

Питання.

У діяльності к. О. важливу роль відіграє бух. облік, який забезпечує формування інф-ції про рух коштів банку і їх джерелах. Статтею 40 ФЗ «Про Б і БД» встановлено, що правила ведення бух. обліку, подання фін. і статистичної звітності, складання річних звітів для к. о. встановлює БР. Методологічне керівництво бух. урахуванням до осущ. урядом. Єдині методолог. основи б / у і звітності на території РФ визначається ФЗ про бухоблік. Згідно зі статтею 1 цього закону б / у являє собою впорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов вах орг-ції і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх госп. операцій. C 1-січня 2008 року порядок ведення бух обліку в к / о регламентується положенням «про правила ведення бухобліку в к. О., Розташованих на території РФ» від 26.03.07.№ 302-П К. о. веде облік імущих-ва, банківських і госп. операцій шляхом подвійного запису на взаимосвяз. рахунках. Облік ведуть у валюті РФ. Облік майна осібно від майна, що належить йому на праві власності.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

-формування детальної, достовірної та змістовної інформації про діяльність кредитної організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності - керівникам, засновникам, учасникам організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

- Ведення докладного, повного і достовірного бухгалтерського обліку всіх

банківських операцій, наявності та руху вимог і зобов'язань,

використання кредитної організацією матеріальних і фінансових ресурсів;

- Виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості кредитної організації, запобігання негативних результатів її діяльності;

- Використання бухгалтерського обліку для прийняття управлінських

рішень.

Відповідно до Федерального закону "Про бухгалтерський облік" заорганізацію бухгалтерського обліку, дотримання законодавства Російської Федерації при виконанні банківських операцій відповідальність несе керівник кредитної організації. Бухоблік ведеться к. О-їй безперервно, з моменту її реєстрації в якості юр. особи до реорганізації або ліквідації.

Основні законодавчі та нормативні документи: 1уровень: ФЗ і інші законодавчі акти; 2уровень: положення по бух. обліку, розроблені ЦБ, в яких узагальнюються базові принципи і правила ведення бух. обліку; 3 рівень: Документи, що розкривають конкретний механізм бух. обліку окремих операцій (листи, вказівки та ін. документи, які носять інструктивний, інформаційний та консультативний характер). 4 рівень: внутрішні робочі документи, що регулюють бух. облік в кожній конкретній організації (облікова політика).

 Мотивація як функція управління. Основні концепції мотивації. Засоби, способи і методи матеріального і нематеріального стимулювання. | Питання.

Питання. | Питання. | Питання. | Питання. | Питання ником, але не рідше одного разу на рік) Кожного бух. працівника перевірялася в терміни установленим коштів в точній соответстви | Питання надання кредиту під овердрафт | Дисконтний вексель. | Нематеріальні активи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати