На головну

Формаційний підхід до типології держав.

  1. I. Характеристика основних теоретичних підходів до вивчення теми, що склалися у вітчизняній історичній науці.
  2. II. Біоцентріческого або екоцентричний підхід.
  3. II. Культурно-історичний / Діяльнісний підхід.
  4. IV період школи управління - інформаційний період (1960 року по теперішній час).
  5. Present Simple Виберіть підходящого змісту слово
  6. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми
  7. World Wide Web - головний інформаційний сервіс.

Типологія гос-в - це специфічна класифікація, що проводиться в основному з позиції двох підходів; Цивілізаційного - виступають духовні ознаки - культурні, релігійні, національні, психологічні та ін. Формаційного - критерієм виступають соціально-економічні ознаки (суспільно-економічна формація). Саме базис (тип виробничих відносин) явл. на думку представників даного підходу (Маркса, Енгельса), вирішальним фактором суспільного розвитку, кіт. детермінує і відповідний тип надбудовних елементів гос-во і право. Залежно від типів економічного базису виділяють слід. типи гос-ва: рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний (останнім часом до них додають ще два, азіатський спосіб виробництва і прафеодолізм).

Гідність даної типології: 1) продуктивна сама ідея ділити держави на основі соціально-економічних чинників, кіт. дійсно відчутно впливають на суспільство; 2) вона показує поетапність, природно-історичний хар-р розвитку гос-ва. Слабкі сторони: 1) вона багато в чому однолінійна, харак-ється зайвої запрограмованість, м / у тим історія многовариантна і далеко не завжди вписується в накреслені для неї схеми; 2) недооцінюються духовні чинники (релігійні, культурні і т.д.).

2. Норма права: поняття та ознаки. Роль норм права в механізміРеалізації. | Товариства.

Міжнародне і внутрішньодержавне право. Проблеми співвідношення. | Демократія. | Процесу. | Психологічна теорія права і її особливості. | Правові форми і методи здійснення функцій держави. | Види норм права. | Громадянське суспільство і правова держава. | Процес правового регулювання і його основні стадії. | Способи тлумачення норм права. | Принципи організації і діяльності державного апарату. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати