На головну

Реалізації.

  1. PR-кампанія: етап реалізації.
  2. Антикризова стратегія фірми: етапи формування та реалізації.
  3. Види адм-правових норм і способи їх реалізації.
  4. Влада і способи її реалізації.
  5. Питання 51. Правове регулювання діяльності інвестора на ринку цінних паперів. Права інвестора і гарантії їх реалізації.
  6. Питання 52. Технології соціальної роботи. Їх види, принципи розробки та реалізації. Вимоги до технологій соціальної роботи.
  7. Питання 93. Право громадян на відпустку і гарантії його реалізації.

Права людини - Це соціальні і юр-кі можливості користуватися матеріальними, соціальними та ін. Благами.

Права людини - Це міра можливої ??поведінки людини в суспільстві, тобто можливість здійснювати дії, не заборонені законом.

права громадянина - Це охоронювана законом міра юр-ки можливої ??поведінки, спрямована на задоволення інтересів не всякого людини, а лише того, який нах-ся в стійкою правової зв'язку з конкретним гос-м.

Права громадянина обов'язково закріплюються в конституціях та інших законодавчих актах і також обов'язково державою декларується і забезпечується їх захист. Вони кваліфікують людини як члена гос-но-організованого співтовариства.

Основні права і свободи людини і громадянина закріплюються в міжнародно-правових актах і конституціях конкретних держав. Одним із загальноприйнятих критеріїв їх класифікації явл. сфери життєдіяльності суспільства, в яких реалізуються ті чи інші інтереси і потреби особистості.

Відповідно до даного критерію розрізняють:

1) природні права, цивільні (особисті) - Право на життя, право на охорону честі та гідності, недоторканність особи і її житла, приватного життя, свобода пересування і вибору місця жит-ва, свобода совісті, право на національну приналежність.

2) політичні - свобода думки, слова, інформації, право на об'єднання, право на проведення публічних заходів, право на участь у веденні гос-х справ, рівний доступ громадян до державної. і муниц. службі, право на участь у здійсненні правосуддя, право петицій, виборчі права.

3) соціально - економічні - право приватної собст-ти, свободу ек. деят-ти, свобода праці, захист від безробіття, право на житло, на охорону здоров'я та сприятливе окруж. середу, право на освіту, на свободу творчості та культурну деят-ть.

Громадянство явл. одним з основних правових інститутів. громадянство - правова приналежність особи до даної держави, тобто визнання державою цієї особи як повноправного суб'етка конституційно-правових відносин.

№ 30Принципи організації і діяльності державного апарату. | Формаційний підхід до типології держав.

Процедури і судові процеси. | Міжнародне і внутрішньодержавне право. Проблеми співвідношення. | Демократія. | Процесу. | Психологічна теорія права і її особливості. | Правові форми і методи здійснення функцій держави. | Види норм права. | Громадянське суспільство і правова держава. | Процес правового регулювання і його основні стадії. | Способи тлумачення норм права. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати