Головна

Розділ 13. Гематологія

  1. Стоматологія. Визначення спеціальності. Розділи стоматології. Зв'язок з іншими дисциплінами.
  2. II розділ
  3. III розділ
  4. PR-служба організації: нормативне забезпечення діяльності, типова структура, функції підрозділів.
  5. Sf 20. Онтологія, гносеологія і аксіологія як основні розділи
  6. А) промінь падаючий, промінь переломлений лежать в 1 площині з перпендикуляром відновлених в точці падіння променя до площини розділу 2х середовищ.
  7. Абсолютно раціональна організація виконання, з поділом на тих, хто вирішує і тих, хто виконує, або небажана, або просто неможлива.

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

200. Для ідіопатичною тромбоцитопенічна пурпура характерна зміна:

а) часу кровотечі

б) часу згортання

в) і того, і іншого

г) ні того, ні іншого

201. Патогенез кровоточивості при ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура обумовлений:

а) патологією судинної стінки

б) дефіцитом плазмових факторів згортання

в) порушеннями в судинно-тромбоцитарном ланці гемостазу

202. При ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура тромбоцитопенія обумовлена:

а) недостатнім утворенням тромбоцитів

б) підвищеним руйнуванням тромбоцитів

в) перерозподілом тромбоцитів

203. При ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у миелограмме характерно:

а) пригнічення мегакариоцитарного паростка

б) нормальне число мегакаріоцитів

в) роздратування мегакариоцитарного паростка

ВКАЖІТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

204. Для геморагічного синдрому при ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура характерно:

а) симетричність висипань

б) полиморфность висипань

в) полихромность висипань

г) несиметричність висипань

д) наявність улюбленої локалізації

205. Лікування геморагічного синдрому при тромбоцитопенічна пурпура проводять:

а) переливанням тромбоконцетрата

б) переливанням відсутніх факторів згортання

в) дицинона

г) преднізолоном

д) препаратами a-інтерферону

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

206. Геморагічний синдром при геморагічному васкуліті пов'язаний з:

а) тромбоцитопенией

б) дефіцитом факторів згортання

в) патологією судинної стінки

207. Переливання свіжозамороженої плазми при геморагічному васкуліті необхідно з метою:

а) поставки антитромбіну III

б) поставки плазмових факторів згортання

в) заповнення ОЦК (об'єму циркулюючої крові)

208. При геморагічному васкуліті активність процесу характеризується:

а) підвищенням рівня антитромбіну III і підвищенням альфа-1-кислого гликопротеида

б) підвищенням рівня антитромбіну III і зниженням альфа-1-кислого гликопротеида

в) зниженням рівня антитромбіну III і підвищенням альфа-1-кислого гликопротеида

г) зниженням рівня антитромбіну III і зниженням альфа-1-кислого гликопротеида

209. Основними факторами, які пошкоджують судинну стінку при геморагічному васкуліті, є:

а) віруси

б) мікротромби

в) бактеріальні токсини

г) імунні комплекси

ВКАЖІТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

210. В загальному аналізі крові у хворого з геморагічним васкулітом виявляються такі зміни:

а) анемія

6) тромбоцитопенія

в) нейтрофільнийлейкоцитоз

г) прискорення ШОЕ

д) гіпертромбоцитоз

211. Для геморагічного синдрому при геморагічному васкуліті характерно:

а) наявність сверблячки

6) наявність улюбленої локалізації

в) схильність елементів до злиття

г) несиметричність висипань

д) наявність гемартрозів

212. Препарати, що застосовуються для лікування геморагічного васкуліту:

а) дицинон

б) преднізолон

в) гепарин

г) антиагреганти

д) фактори згортання крові

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

213. При гемофілії час кровотечі:

а) подовжується

б) не змінюється

в) коротшає

214. Тип наслідування гемофілії:

а) зчеплений з Х-хромосомою

б) аутосомно-домінантний

в) аутосомно-рецесивний

215. Клінічні прояви гемофілії А пов'язані з дефіцитом:

а) VIII фактора

б) IХ фактора

в) XI фактора

ВКАЖІТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

216. При гемофілії в коагулограмме характерна зміна тестів:

а) АКТ (аутокоагуляціоннийтест)

б) АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час)

в) тромбопластиновий час

г) тромбіновий час

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

217. Первинним джерелом освіти лейкозних клітин є:

а) лімфатичні вузли

б) кістковий мозок

в) ЦНС

г) паренхіматозні органи

218. Гострі і хронічні лейкози відрізняються один від одного:

а) тривалістю захворювань

б) гостротою клінічних проявів

в) ступенем диференціювання пухлинних клітин

219. Патогенез тромбоцитопенії при гострому лейкозі обумовлений:

а) пригніченням мегакариоцитарного паростка

б) недостатньою функцією тромбоцитів

в) підвищеним руйнуванням тромбоцитів

220. Індукція ремісії гострого лейкозу включає в себе застосування:

а) глюкокортикоїдів

б) поліхіміотерапії

в) променевої терапії

г) глюкокортикоїдів + поліхіміотерапії

д) глюкокортикоїдів + поліхіміотерапії + променевої терапії

221. Кістковомозкова ремісія гострого лейкозу підтверджується при наявності в кістковому мозку:

а) менше 30% бластів

б) менше 5% бластів

в) відсутністю бластів

ВКАЖІТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

222. Для лікування гострого лейкозу застосовуються:

а) миелосан

б) циклофосфан

в) 6-меркаптопурин

г) вінкристин

д) преднізолон

223. При екстрамедулярного рецидив гострого лейкозу уражаються:

а) лімфатичні вузли

6) ЦНС

в) печінку

г) кістковий мозок

д) яєчка

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

224. Субстратом пухлини при хронічній фазі хронічногомієлолейкозу є:

а) зрілі кліті

б) незрілі клітини

225. Найбільш часто в клінічній картині при дорослому типі хронічногомієлолейкозу зустрічається:

а) геморагічний синдром

б) збільшення лімфатичних вузлів

в) збільшення селезінки

г) збільшення печінки

д) лихоманка

226. Для дорослого типу хронічногомієлолейкозу характерно наступне зміна хромосомного набору:

а) трисомія 21

б) моносомия 7

в) транслокація (9, 22)

г) транслокація (4, 11)

д) гіперплоідія

УКАЖІТE ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

227. До препаратів, що застосовуються для лікування хронічного мієлолейкозу, відносяться:

а) миелосан

б) циклофосфан

в) метотрексат

г) інтерферон

228. 1749. Протягом хронічногомієлолейкозу виділяють наступні періоди:

а) початкова фаза

б) хронічна фаза

в) апластичної криз

г) фаза акселерації

д) владний криз

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

229. Патогенез спадкового сфероцитоз пов'язаний з дефектом:

а) білкової частини мембрани еритроцита

б) ліпідної частини мембрани еритроцита

230. 1757. Найбільш характерними ознаками внутрішньоклітинного гемолізу є:

а) підвищення прямого білірубіну + жовтяниця

б) підвищення непрямого білірубіну + жовтяниця

в) підвищення прямого білірубіну + вільний гемоглобін

г) підвищення непрямого білірубіну + вільний гемоглобін

231. При спадковому сфероцитозе осмотическая резистентність еритроцитів:

а) збільшується

б) не змінюється

в) знижується

ВКАЖІТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

232. Для гемолітичного кризу спадкового сфероцитоз характерні симптоми:

а) блідість

б) жовтяниця

в) збільшення печінки

г) збільшення селезінки

д) сеча червоного кольору

ВКАЖІТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ:

233. Патогенез серповидноклітинної анемії обумовлений:

а) зниженням синтезу поліпептидних ланцюгів гемоглобіну

б) аномальним гемоглобіном, в якому одна амінокислота замінена на іншу

ВКАЖІТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ:

234. Для лікування таласемії застосовують:

а) трансфузии еритроцитів

б) десферал

в) преднізолон

235. Характерними проявами талассемии є:

а) анемічний синдром

б) жовтяниця

в) збільшення селезінки

г) збільшення печінки

д) зниження колірного показника

236. Для тромботической тромбоцитопенічна пурпура характерна наявність:

а) лихоманки

б) геморагічного синдрому

в) неврологічної симптоматики

г) тромбоцитопенії

д) лимфаденопатии

 Розділ 12. Кардіологія | Розділ 14. Нефрологія

ПЕДИАТРИЯ | Розділ 9. Вигодовування | Розділ 10. Неонатологія | Розділ 15. Пульмонологія | При загостренні хронічного бронхіту з локальної деформацією бронхів | Розділ 16. Гастроентерологія | А, б, г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати