На головну

Значення теорії держави і права для професійної підготовки юриста.

  1. Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  2. Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  3. Amp; 51. Буржуазні реформи 60-70-х років XIX століття і. їх значення.
  4. Amp; 60. Зовнішня політика радянської держави в 1921-1940 рр.
  5. Corpus Areopagiticum. Склад, значення для східного і західного богослов'я, проблема авторства. Поняття про божественне походження, про зло, про молитву.
  6. СУЧАСНІ ЕТИЧНІ ТЕОРІЇ
  7. D - тригери, позначення на схемах, призначення входів, діаграма роботи.

Основним завданням і функціональним обов'язком професійного юриста є надання кваліфікованої допомоги особам, які беруть участь у врегульованих правом суспільних відносинах, а також ефективний захист законних прав та інтересів суб'єктів від різного роду протиправних посягань. При цьому юрист в процесі службової діяльності повинен, по-перше, знати які суб'єктивні інтереси громадян він зобов'язаний захищати, а які ні; по-друге, чітко уявляти собі, якими засобами і способами йому слід користатися в процесі професійної діяльності; по-третє, усвідомлювати, до яких наслідків може призвести порушення (або недотримання) посадових обов'язків. Значення теорії держави і права в процесі професійної підготовки юристів полягає насамперед в тому, що в рамках теоретико-правової науки вивчаються основні поняття юриспруденції. Будь-який юрист незалежно від займаної посади і особливостей професійної діяльності повинен розуміти змістове значення таких категорій, як право, держава, правова норма, правоздатність, дієздатність, правовідносини, правопорушення, юридична відповідальність і т. Д. Крім того, вивчення теорії держави і права допомагає майбутнім юристам усвідомити зміст основних принципів юридичної техніки, без знання яких неможлива професійна діяльність у сфері правового регулювання. Розуміння теоретико-правових основ правотворчої, правозастосовчої, інтерпретаційної та інших видів юридичної діяльності є необхідною умовою досягнення цілей і завдань, що стоять перед юридичною спільнотою. Нарешті, знання, отримані в процесі вивчення теорії держави і права, сприяють формуванню в учнів високого рівня професійної правової культури, виховання у них почуття шанобливого ставлення до чинного законодавства і що формується за допомогою цього законодавства правопорядку.Структура теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни | Державна влада як особливий різновид соціальної влади

Взаємозв'язок теорії держави і права та історико-правових наук | Об'єкт і предмет теорії держави і права. | Принципи, прийоми та методи пізнання держави і права. | Функції теорії держави і права. | Політико-правовий характер взаємозв'язку населення і держави. | Поняття і принципи громадянства | Підстави набуття і втрати громадянства | Подвійне громадянство і безгромадянства. Правовий статус іноземців | Державний суверенітет: поняття, ознаки, форми. | Апарат управління і примусу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати