Головна

Увага, сприйняття, розуміння і запам'ятовування в процесі комунікації.

  1. A) Досліди з розумінням сюжетних картин
  2. B) Досліди з розумінням тексту
  3. B. C. Соловйов про право, державі і історичному процесі.
  4. XXвеке у всесвітньо-історичному процесі
  5. Абстрагування - це відволікання від несуттєвого, виділення найбільш важливих фактів і взаємозв'язків в економіці. Абстрагування відбувається і в процесі аналізу.
  6. Адаптація персоналу в процесі трудової діяльності
  7. Азотні сполуки та їх реакції, що протікають в процесі гідроочищення нафтових фракцій.

Властивості уваги: ??концентрація, вибірковість розподіл обсяг інтенсивність стійкість відволікання. Види уваги: ??навмисне, зосереджене, мимовільне

Увага - це виборча спрямованість свідомості людини на певні предмети і явища

Властивості уваги - увага характеризується концентрацією, вибірковістю, розподілом, об'ємом, інтенсивністю, стійкістю, відволікання.

Концентрація - здатність людини зосереджуватися на головному в його діяльності, відволікаючись від всього того, що знаходиться в даний момент за межами розв'язуваної їм завдання.

Вибірковість - зосередження уваги на найбільш важливих моментах і предметах.

Розподіл - можливість людини мати в свідомості одночасно кілька різнорідних об'єктів або ж виконувати одночасно кілька дій

Обсяг характеризується кількістю об'єктів або окремих елементів, які можуть бути сприйняті індивідуумом одночасно з однаковим ступенем ясності і виразності одномоментно.

Інтенсивність характеризується досить великою витратою нервової енергії на виконання даного виду діяльності, в зв'язку з чим беруть участь в цій діяльності психічні процеси протікають з великою ясністю, чіткістю і швидкістю

Стійкість - це здатність уваги затримуватися на сприйнятті того чи іншого об'єкта

Відволікання є наслідком відсутності інтересу до діяльності або об'єкту або відсутності вольового зусилля

 Критерії сегментації аудиторії. | види уваги

Технологічні і соціальні революції як чинники змін в засобах і функціях масової комунікації. | СМК як соціальна підсистема. | ЗМІ і влада. | Діяльність засобів масової інформації як реалізація інтересів різних соціальних суб'єктів. | Комерційна, політична і соціальна реклама в ЗМІ | Цілі комунікатора і цілі аудиторії. | Різні методи вимірювання ефективності PR-діяльності. | Засоби масової інформації та громадська думка. | Засоби масової комунікації в парадигмі соціальної психології. | Структура особистості як база сприйняття інформації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати