Головна

СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Питання з технічного нагляду в частині несучих і огороджувальних конструкцій

1) Хто може виступати замовником підрядних робіт в будівництві ([1], п. 4.1)

·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, іноземці, особи без громадянства, вітчизняні та іноземні юридичні особи
·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, особи без громадянства, вітчизняні та іноземні юридичні особи
·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, вітчизняні юридичні особи
·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, іноземці, вітчизняні та іноземні юридичні особи
·  можуть виступати вітчизняні та іноземні юридичні особи

2) Предмет діяльності замовника ([1], п. 4.2)

·  будівництво нових об'єктів, реконструкція, розширення, технічне переозброєння діючих підприємств і (або) споруд, проведення капітального ремонту
·  будівництво нових об'єктів, реконструкція, розширення діючих підприємств та (або) споруд, проведення капітального ремонту
·  будівництво нових об'єктів, реконструкція, розширення, технічне переозброєння діючих підприємств і (або) споруд, проведення капітального та поточного ремонту
·  будівництво нових об'єктів, реконструкція, розширення, технічне переозброєння діючих підприємств і (або) споруд
·  будівництво нових об'єктів, реконструкція діючих підприємств та (або) споруд, проведення капітального ремонту

3) Хто може виступати замовником підрядних робіт в будівництві за бюджетними інвестиційними проектами (державними замовниками) ([1], п. 4.10)

·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, іноземці, особи без громадянства, вітчизняні та іноземні юридичні особи відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі»
·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, іноземці, вітчизняні та іноземні юридичні особи відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі»
·  можуть виступати вітчизняні та іноземні юридичні особи відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі»
·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, особи без громадянства, вітчизняні та іноземні юридичні особи відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі»
·  можуть виступати громадяни Республіки Казахстан, вітчизняні юридичні особи відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі»

4) Фінансування замовника при реалізації інвестиційного проекту ([1],, п. 4.5)

·  за рахунок коштів, передбачених у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх частин
·  за рахунок власних коштів замовника
·  за рахунок коштів з основної діяльності інвестора
·  за рахунок коштів, що виділяються інвестором для утримання замовника на період будівництва
·  за рахунок коштів, що розраховуються на утримання замовника згідно інструктивних документів

5) Ким здійснюється попередній вибір земельної ділянки під будівництво об'єкта ([1], п. 7.2.2)

·  Спеціальною комісією, створюваної місцевими виконавчими органами в межах своєї компетенції з надання земельних ділянок
·  Місцевими органами архітектури і містобудування
·  Представниками територіального земельного комітету
·  Спеціальною комісією, створюваної місцевими виконавчими органами спільно з замовником
·  Спеціальною комісією, створюваної місцевими виконавчими органами спільно з інвестором

6) Порядок дій при виявленні необхідності виробництва неврахованих в проектно-кошторисної документації робіт ([1], п. 7.4.7)

·  підрядник зобов'язаний призупинити виконання робіт і повідомити про це замовника. Замовник зобов'язаний протягом десяти днів повідомити підряднику про прийняття рішення. При пропуску зазначеного терміну у підрядника виникає право вимагати відшкодування збитків, завданих простоєм
·  підрядник зобов'язаний, не зупиняючи виробництво робіт, повідомити про це замовника. Замовник зобов'язаний протягом десяти днів повідомити підряднику про прийняття рішення.
·  підрядник зобов'язаний, не зупиняючи виробництво робіт, повідомити про це замовника. Замовник зобов'язаний протягом тижня перевірити необхідність виконання робіт і повідомити підряднику про прийняття рішення.
·  підрядник зобов'язаний призупинити виконання робіт і повідомити про це замовника. Замовник зобов'язаний протягом семи днів перевірити необхідність виконання робіт і повідомити підряднику про прийняття рішення. При пропуску зазначеного терміну у підрядника виникає право вимагати відшкодування збитків, завданих простоєм
·  підрядник зобов'язаний призупинити виконання робіт і повідомити про це замовника. Замовник зобов'язаний протягом десяти днів розглянути питання фінансування робіт і повідомити про прийняте рішення. При пропуску зазначеного терміну у підрядника виникає право вимагати відшкодування збитків, завданих простоєм

7) Цілі виробництва технічного нагляду під час будівництва ([1], п. 7.7.1)

·  Контроль за відповідністю проектно-кошторисної документації та якістю виконаних і пред'явлених до оплати будівельно-монтажних робіт (БМР), ведення обліку обсягів та вартості виконаних СМР, термінами будівництва об'єкта, а також обсягів неякісно виконаних підрядною організацією робіт і витрат на усунення допущених дефектів
·  Контроль за відповідністю проектно-кошторисної документації та якістю виконаних і пред'явлених до оплати будівельно-монтажних робіт (БМР), ведення обліку обсягів та вартості виконаних СМР, термінами будівництва об'єкта
·  Контроль за відповідністю проектно-кошторисної документації та якістю виконаних і пред'явлених до оплати будівельно-монтажних робіт (БМР), термінами будівництва об'єкта, а також обсягів неякісно виконаних підрядною організацією робіт і витрат на усунення допущених дефектів
·  Контроль за відповідністю проектно-кошторисної документації та якістю виконаних і пред'явлених до оплати будівельно-монтажних робіт (БМР), ведення обліку обсягів та вартості виконаних СМР, термінами будівництва об'єкта, оглядом прихованих робіт, участь у прийманні закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію
·  Контроль за відповідністю проектно-кошторисної документації та якістю виконаних і пред'явлених до оплати будівельно-монтажних робіт (БМР), термінами будівництва об'єкта

 

8) Порядок організації технічного нагляду замовником ([1], п. 7.7.2)

·  Залученням організацій з надання інжинірингових послуг на договірній основі за рахунок коштів, що передбачаються в проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативів
·  Власними службами або на договірній основі за рахунок коштів, що передбачаються в проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативів
·  Залученням організацій з надання інжинірингових послуг за рахунок коштів, що передбачаються в проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативів
·  Залученням підрядних організацій на договірній основі за рахунок коштів, що передбачаються в проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативів
·  Залученням організацій мають ліцензію на даний вид діяльності за рахунок коштів, що передбачаються в проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативів

9) Порядок повідомлення представника технічного нагляду підрядником про майбутній огляді або приймання робіт ([1], п. 7.7.7.2)

·  не пізніше, ніж за добу до початку
·  не пізніше, ніж за 2 дні до початку
·  не пізніше, ніж за 4 дні до початку
·  безпосередньо перед початком
·  не пізніше, ніж за 3 дні до початку

10) У яких випадках виконується повторний огляд прихованих робіт ([1], п. 7.7.7.4)

 Якщо наступні роботи належить виконувати після перерви або різкої зміни погоди, у разі пошкодження оглянутий робіт і конструкцій після усунення пошкоджень
 При виконанні робіт після тривалої перерви, в разі пошкодження оглянутий робіт і конструкцій
 Якщо наступні роботи належить виконувати після різкої зміни погоди, у разі пошкодження оглянутий робіт і конструкцій після усунення пошкоджень
 Якщо наступні роботи належить виконувати після перерви або різкої зміни погоди
 У разі демонтажу або розбирання конструкцій для усунення дефектів наступних за прихованими робіт

11) Що служить підставою для реєстрації майнового права на готову будівельну продукцію ([1], п. 7.8.6)

 Акт державної приймальної комісії про прийняття побудованого об'єкта в експлуатацію
 Рішення місцевих органів архітектури та містобудування
 Рішення акима територіального округу
 Завершення будівельних робіт
 Здача закінченого будівництвом об'єкта

12) Функціями підрядника (виконавця робіт) в процесі будівництва не є: ([2], п. 4.6.11)

 пред'явлення закінченого будівництвом об'єкта для приймання його в експлуатацію державною приймальною (приймальної) комісії;
 ведення та документування вхідного контролю поставляються будівельних матеріалів, виробів та обладнання;
 виконання і документування огляду прихованих робіт, проміжного приймання відповідальних конструкцій і устаткування
 виконання вимог місцевих виконай тільних органів щодо підтримання порядку на прилеглій до будмайданчика територій
 ведення та документування вхідного контролю поставляються будівельних матеріалів

13) У процесі будівництва повинні виконуватися ([2], п. 4.11.3)

 операційний контроль якості виконання норм технологічного режиму всіх технологічних операцій, перевірка документування результатів цього контролю
 контроль матеріалів і виробів, що виготовляються виконавцем робіт власними силами
 контроль технологічного режиму технологічних операцій
 контроль поставляються будівельних матеріалів, виробів, обладнання і монтажного оснащення
 випробування змонтованого обладнання

14) При закінченні будівництва забудовник (замовник) має право самостійно прийняти в експлуатацію завершені об'єкти ([2], гл.11, п. 1.1)

 реконструкцію (перепланування, переобладнання) одноповерхових житлових або нежитлових приміщень (окремих частин будівлі), не пов'язану зі зміною несучих і огороджувальних конструкцій, інженерних систем і обладнання, а також перепрофілюванням (зміною функціонального призначення) приміщень
 мобільні комплекси контейнерного і блочного виконання, а також одноповерхові будівлі (споруди) для підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування
 перепланування (переобладнання) приміщень невиробничого призначення, що здійснюється в існуючих будинках
 спортивні майданчики
 автостоянки відкритого типу, а також гаражі

15) У якому випадку видачі дозволу на реконструкцію будівлі або на продовження робіт після перерви орган державної архітектурно-будівельної інспекції може додатково вимагати пред'явлення документів про технічний стан конструкцій або про заходи щодо консервації ([2],, п. 7.5)

 При тривалості перерви будівельно-монтажних робіт понад 6 місяців
 При тривалості перерви будівельно-монтажних робіт більше 3 місяців
 При тривалості перерви будівельно-монтажних робіт понад 9 місяців
 При тривалості перерви будівельно-монтажних робіт більше 12 місяців
 При тривалості перерви будівельно-монтажних робіт понад 1,5 місяців

16) Орган державної архітектурно-будівельної інспекції розглядає подані замовником документи і матеріали і приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на будівельно-монтажні роботи в строк ([2], п.7.6)

 не більше двох тижнів
 не більше 10 діб
 не більше 15 діб
 не більше 7 РОБОЧИХ ДНІВ
 не більше місяця

17) При повторному зверненні забудовника питання про видачу дозволу на будівельно-монтажні роботи, орган державної архітектурно-будівельної інспекції, розглядає подані документи і матеріали і приймає рішення про видачу або відмову у видачі в термін ([2], п.7.6)

 не більше 7 робочих днів
 не більше 10 діб
 не більше 15 діб
 не більше двох тижнів
 не більше місяця

18) Максимальний термін дії дозволу на будівельно-монтажні роботи ([2],, п.7.7)

 Нормативний термін тривалості будівництва
 встановлюється з урахуванням заяви забудовника (замовника) виходячи з періоду часу і не більше одного року.
 встановлюється відповідно до проектно-кошторисної документації
 не більше трьох років
 до кінця календарного року

19) Заходи щодо закриття вулиць, обмеження руху транспорту, зміни руху громадського транспорту, передбачені лад генпланом, перед початком робіт повинні бути остаточно узгоджені виконавцем робіт з ([2], п.8.5)

 державною інспекцією безпеки дорожнього руху органів внутрішніх справ і установами транспорту та зв'язку місцевого виконавчого органу.
 державною інспекцією безпеки дорожнього руху органів внутрішніх справ
 установами транспорту та зв'язку місцевого виконавчого органу
 установами місцевого виконавчого органу в галузі архітектури, містобудування та будівництва
 державною інспекцією безпеки дорожнього руху органів внутрішніх справ і установами місцевого виконавчого органу в галузі архітектури, містобудування та будівництва

20) Ким видається дозвіл на введення в експлуатацію будівель і споруд, розташованих на території тимчасових поселень ([2], п. 8.10)

 місцевим виконавчим органом
 виконавчим органам в області архітектури, містобудування та будівництва
 органом державної архітектурно-будівельною інспекцією
 місцевим виконавчим органом і органом державної архітектурно-будівельною інспекцією
 місцевим виконавчим органом і виконавчим органам в області архітектури, містобудування та будівництва

21) Розробка природних ресурсів допускається тільки при наявності ([2], п.9.1.)

 проектної документації, погодженої відповідними органами державного нагляду і органом місцевого самоврядування
 погоджень з відповідними органами державного нагляду і органом місцевого самоврядування
 погоджень з відповідними органами державного нагляду
 проектної документації узгодженої з відповідним органом місцевого самоврядування
 проектної документації та погоджень з виконавчим органом в галузі архітектури, містобудування та будівництва

22) Дії виконавця будівельних заходів при доставці на будівельний майданчик будівельних матеріали та вироби, обладнання та т. П. Не пройшли вхідний контроль ([2], п. 9.2.8)

 Вироби повинні бути спеціально промарковані і виключені з застосування до прийняття відповідного рішення
 Вироби повинні бути спеціально промарковані і відправлені підприємству-виробнику
 Провести ремонтно-відновлювальні роботи виробів, для подальшого використання на будівельному об'єкті
 Вироби повинні бути спеціально промарковані і виключені від застосування
 Вироби повинні бути відправлені підприємству-виробнику з реєстрацією виявлених дефектів в загальному журналі робіт

23) Ким призначається відповідальна особа за виконання операційного контролю на об'єкті, що будується ([2], п.9.3.3)

 виконавцем будівельно-монтажних робіт
 місцевим виконавчим органом в галузі архітектури, містобудування та будівництва
 забудовником (замовником)
 технічним контролем
 місцевим виконавчим органом

24) У яких випадках проводяться роботи з повторної оцінки відповідності вузлів, елементів будівель і споруд, відповідальних конструкцій, інженерних систем і їх частин ([2], п.9.4.3)

 на вимогу забудовника (замовника), безпосередньо перед поновленням робіт, якщо тривалість перерви в будівельно-монтажних роботах більше 6 місяців
 на вимогу забудовника (замовника),
 якщо будівельно-монтажні роботи поновлюються через 6 місяців
 якщо будівельно-монтажні роботи поновлюються через рік
 Безпосередньо перед поновленням робіт через 3 місяці

25) При монтажі дерев'яних конструкцій Допустима вологість прямошаруватої, без сучків і інших пороків деревини при виготовленні нагелів, вкладишів і інших деталей ([3], 2.3)

 Менш 12%
 Не більше 15%
 Щонайменше 9%
 Не більше 9%
 Менше 15%

26) При монтажі дерев'яних конструкцій Застосування клеєних конструкцій в температурно-вологісних умовах експлуатації А1 не припустимі ([3], 2.2, таблиця 1, прімечаніе1)

 При відносній вологості повітря нижче 45%
 При відносній вологості повітря нижче 40%
 При відносній вологості повітря 60-75%
 При відносній вологості повітря до 60%
 При відносній вологості повітря нижче 60%

27) При монтажі дерев'яних конструкцій Товщину елементів, що склеюються дерев'яних елементів слід приймати ([3], пункт 5.7)

 У прямолінійних елементах допускається товщина шарів до 42 мм за умови влаштування в них поздовжніх прорізів
 Щонайменше 33 мм
 У прямолінійних елементах допускається товщина шарів до 50 мм за умови влаштування в них поздовжніх прорізів
 У прямолінійних елементах допускається товщина шарів до 50 мм
 У прямолінійних елементах допускається товщина шарів до 42 мм

28) При монтажі дерев'яних конструкцій вузлові з'єднання елементів із брусів і круглого лісу на лобовому врубками слід виконувати з одним зубом і ... ([3], пункт 5.9)

 повинні бути стягнуті болтами
 повинні бути з'єднані цвяхами
 повинні бути з'єднані нагелями
 повинні бути склеєні
 повинні бути стягнуті хомутами

29) При монтажі дерев'яних конструкцій нагельного з'єднання зі сталевими накладками і прокладками на глухих циліндричних нагелях допускається застосовувати ([3], 2.2, таблиця 1)

 в тих випадках, коли забезпечена необхідна щільність постановки нагелів
 в особливо відповідальних конструкціях
 не нормується
 в будь-яких випадках
 в тих випадках, коли необхідно знизити щільність установки нагелів

30) Опорна частина дерев'яних конструкцій для плит перекриття повинна бути не менше ([3], пункт 6.7)

 не менше 5,5 см
 не менше 5,0 см
 щонайменше 6,0 см
 Проте 6,5,0 см
 не більше 6,0 см

2) До якої категорії доріг відноситься швидкісні автомобільні дороги міжнародного або республіканського значення з розрахунковою інтенсивністю руху понад 7000 авт / добу ([5], п.4.1 табл. 4.1.1)

·  I-б
·  I-а
·  II
·  IIc
·  Ic

3) Всі з'їзди з автомобільних доріг з удосконаленим типом покриття повинні мати дорожній одяг протяжністю не менше ([5], п. 6.2.4)

·  при супіщаних і піщаних грунтах - 50 м
·  для всіх видів грунтів -100 м
·  при супіщаних і піщаних грунтах - 100 м
·  при супіщаних і піщаних грунтах - 25 м
·  для всіх видів грунтів -25 м
·  для всіх видів грунтів -50 м

4) Узбіччя земляного полотна з'їздів на ділянці, де влаштована дорожній одяг, повинні бути укріплені на ширину. ([5], п. 6.2.4)Тест 6. | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 2 сторінка

СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 3 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 4 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 5 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 6 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 7 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 8 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 9 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 10 сторінка | СНиП III-41-76 Контактні мережі електрифікованого транспорту 11 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати