Головна

III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  3. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  4. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  7. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

У даній лабораторній роботі використовується комп'ютерна модель, в якій змінюється магнітний потік виникає в результаті руху в однорідному магнітному полі проводить перемички по паралельним провідникам, замкнутим з одного боку. При цьому індукція магнітного поля В спрямована перпендикулярно площині, в якій розташовані провідники.

Ця система зображена на малюнку 1.

При русі перемички змінюється площа замкнутого контуру на величину

 (5)

Тоді зміна магнітного потоку

 (6)

Відповідно до явищем електромагнітної індукції в контурі виникає індукційний струм, ЕРС якого по модулю буде дорівнює:

 (7)

Відповідно до закону Ома сила індукційного струму в перемичці буде

 (8)

Таким чином, сила індукційного струму пропорційна швидкості руху перемички. Саме цю закономірність необхідно перевірити в даній лабораторній роботі. Для цього необхідно змінювати швидкість руху перемички і визначати силу виникає струму. Пропорційність величин можна довести за графіком залежності сили індукційного струму від швидкості I (v). Очевидно, що це повинна бути пряма.

Крім того, з формули (8) видно, що сила індукційного струму залежить від вектора індукції магнітного поля В. Щоб перевірити цю залежність в роботі проводяться три серії дослідів для різних значень В. При цьому кут нахилу графіка I (v) буде різним у залежності від величини індукції В. Тангенс кута нахилу графіка до осі абсцис буде дорівнювати:

 . (9)

Тобто чим більше вектор магнітної індукції В, Тим більше кут нахилу прямої залежності I (v) до осі абсцис, а значить і більший індукційний струм виникає в перемичці.

 I. Теоретичне введення | IV. Виконання роботи

розгортка | Синхронізація. | Додавання взаємно перпендикулярних гармонійних коливань. Фігури Ліссажу. | III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання | Робота з генератором розгортки | Вимірювання частоти, періоду | Вимірювання фазового зсуву за допомогою фігур Ліссажу | Частина I. Визначення амплітудного і чинного змінної напруги. | Частина II. Вимірювання частоти періодичного сигналу. | Частина III. Вимірювання зсуву фаз сигналів по осцилограмі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати