Головна

I. Теоретичне введення

  1. I. Теоретичне введення
  2. I. Теоретичне введення
  3. I. Теоретичне введення
  4. I. Теоретичне введення
  5. I. Теоретичне введення
  6. I. Теоретичне введення

осцилограф здебільшого застосовується для наступних цілей:

1. Для дослідження напруги або струму швидкозмінних процесів в залежності від часу (форма кривої) або в залежності від напруги або струму іншого процесу.

2. Для порівняння амплітуд двох напруг або двох струмів.

3. Для порівняння фаз двох струмів, двох напруг або струму і напруги.

4. Для визначення частот коливань, вимірювання малих проміжків часу.

Електронний осцилограф може бути також використаний для дослідження зміни будь-якої фізичної величини, якщо ці зміни можуть бути перетворені в зміни напруги в електричному ланцюзі. Наприклад, використовуючи мікрофон, можна перетворити коливання тиску повітря при поширенні в ньому звуку в механічні коливання діафрагми, коливання діафрагми викликають коливальний рух пов'язаної з нею котушки в поле постійного магніту, а це рух котушки супроводжується виникненням змінної напруги на її кінцях. Приєднавши висновки мікрофона до входу електронного осцилографа, можна досліджувати звукові коливання.

Осцилографи розрізняють:

а) за призначенням;

б) кількості одночасно досліджуваних сигналів;

в) ширині смуги пропускання;

г) точності вимірювань;

д) характеру досліджуваного сигналу і т.д.

За призначенням осцилографи ділять на: осцилографи універсальні (С1); осцилографи швидкісні, що працюють на частотах 100 МГц - 1 ГГц (С7); осцилографи запам'ятовуючі (С8); осцилографи спеціальні (С9).

За кількістю одночасно досліджуваних сигналів на - однопроменеві, двопроменеві, багатопроменеві (багатоканальні).

По ширині смуги пропускання ЕЛО діляться на низькочастотні (fверхн = 1 МГц), на середньо частотні (fверхн = 10 МГц), швидкісні. Смуга пропускання дається при спаді АЧХ в 3 дБ.

За точністю вимірювання тимчасових інтервалів і амплітуд осцилографи діляться на 4 класу точності (таблица1).

Таблиця 1

 Клас точності  Вим. Ампл.  Вим. Врем.інтервалов  Нелін. АЧХ  Нелінейностьразверткі
 ± 3%  ± 3%  ± 3%  ± 3%
 ± 5%  ± 5%  ± 5%  ± 5%
 ± 10%  ± 10%  ± 10%  ± 10%
 немає  немає  ± 20%  ± 20%

За характером досліджуваних сигналів розрізняють ЕЛО для дослідження періодичних сигналів, ЕЛО для дослідження апериодических сигналів.

Основна структурна схема ЕЛО зображена на рис.1 і складається з наступних вузлів: електронно-променевої трубки; каналу вертикального відхилення (каналу У); каналу горизонтального відхилення (каналу Х); двох калібраторів 3,5 (амплітуди і тривалості), блоку живлення і блоку тимчасової розгорнення. Від блоку живлення напруга подається на електроди електронно-променевої трубки, електронні схеми блоку тимчасової розгорнення і підсилювачів горизонтального і вертикального відхилення променя.


 За допомогою перемикачів S встановлюють різні режими роботи приладу.

Електронно-променева трубка (ЕПТ) служить для перетворення досліджуваного сигналу в видиме зображення - осциллограмму.

Канал вертикального відхилення забезпечує регулювання (посилення і ослаблення) вхідного напруги до рівня, необхідного для відхилення променя по вертикальній осі ЕПТ. Канал складається з вхідного пристрою 1 і широкосмугового підсилювача напруги 2.

Досліджуваний сигнал надходить на вхідний пристрій, в якому він послаблюється і затримується для того, щоб напруга розгортки надійшло на горизонтально відхиляють ЕПТ з деяким випередженням, що дозволить спостерігати на екрані початок процесу. Підсилювач каналу забезпечує необхідне посилення досліджуваного сигналу і перетворює його з однофазного в два протифазних напруги, які подаються на вертикально відхиляють.

Канал горизонтального відхилення виробляє розгортає напруга, підсилює його, а також синхронізує в різних режимах роботи. Канал складається з вхідного пристрою 6, Блоку синхронізації 7, Генератора розгортки 8 і підсилювача горизонтального відхилення 9.

Синхронізація коливань генератора розгортки може здійснюватися як досліджуваним сигналом, так і від зовнішнього джерела, що підключається до гнізда "Вхід Х"(При цьому перемикач S3 ставлять в положення 2).

Розгортають напругою може бути як пилкоподібна напруга генератора розгортки, так і будь-яке інше, подану на гніздо "Вхід Х"(В останньому випадку перемикачі S3, S4, S5 ставлять в положення 2).

Вхідний пристрій і підсилювач напруги каналу Х виконують функції, аналогічні функціям відповідних вузлів каналу вертикального відхилення. Блок синхронізації служить для посилення синхронізуючої напруги і зміни його полярності в тому випадку, коли воно не збігається з полярністю, необхідної для запуску генератора розгортки.

Калібратори ЕЛО служать для вимірювання амплітуди і тривалості досліджуваного сигналу. Канал управління яскравістю 4 (канал Z) Призначений для отримання масштабних міток, які використовуються при вимірюванні часових параметрів сигналу.



IV. Виконання роботи | Електронно-променева трубка.

I. Теоретичне введення | III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання | IV. Виконання роботи | I. Теоретичне введення | III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання | розгортка | Синхронізація. | Додавання взаємно перпендикулярних гармонійних коливань. Фігури Ліссажу. | III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання | Робота з генератором розгортки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати