Головна

Перерахуйте типові завдання управління у виробничому процесі

  1. Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2. B. C. Соловйов про право, державі і історичному процесі.
  3. C) можливо, деякі завдання вирішить швидше одноядерного
  4. CNews: Які завдання дозволяє вирішувати ІТ промисловим підприємствам?
  5. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  6. Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  7. Сільськогосподарські картографування, його особливості та завдання.

Однак практично для всіх великих підприємств можна вказати чотири таких функціональних підрозділів: ремонтне, енергетичне, транспортне, інструментали-ве. 1) ремонтне (попереджає передчасний знос обладнання, здійснювати його поточний профілактичне обслуговування і періодичний ремонт. Це ж підрозділ здійснюва-вить аварійний ремонт, установку нового і модернізацію старого обладнання.)

2) енергетичне підрозділи (Виробництво або прийом енергії від зовнішнього постачальника і розподіл її всередині підприємства. Приклад-електрична енергія приймається від зовнішніх постачальників.)

3)транспортний підрозділ (пов'язане з переміщенням великих мас сировини, напівфабрикатів, заготовок, палива, готової продукції. Ці вантажі необхідно доставити на підприємство, розвантажити, своєчасно доставити зі складу в відповідний цех

4) інструментальне підрозділ об'єднує служби виробництва, зберігання і розроб-лення нових інструментів і оснастки.

Також включає в себе:

конструювання це творчий процес, результатом якого є модель нового вироби. Процес конструювання умовно розділяється на три етапи: формулювання вимог до виробу; розробка технічних ідей і реалізація їх в конструкції; оформлення конструкторської документації.

Розробка технології виробництва полягає у визначенні необхідних технологічних операцій і обладнання, на якому вони повинні виконуватися, а також в знаходженні раціонального технологічного маршруту, т. е. порядку здійснення операцій.

Нормування витрати ресурсів одна з найбільш важливих складових технічної підготовки виробництва, так як від правильно встановлених норм витрат матеріалів і режимів роботи обладнання багато в чому залежить загальна ефективність виробництва.

Матеріально-технічне забезпечення виконує в основному дві функції: по-перше, визначення кількості і розмірів партій закуповуваних сировини і матеріалів, оформлення документації на їх отримання і оперативний зв'язок з постачальниками; по-друге, складування матеріалів, т. е. розміщення матеріалів на складах, зберігання їх у відповідності до вимог, що виключають псування, і також оперативний пошук і видачу матеріалів відповідно до регламенту їх поставки або на вимогу.

Організаційно-трудова підготовка виробництва набір і навчання кадрів, нормування та організація праці, розстановка кадрів по робочих місцях, вирішення питань оплати, матеріального і морального стимулювання кадрів.

Фінансово-бухгалтерська діяльність полягає в аналізі, обліку і документування в грошовому і натуральному вираженні всіх операцій, пов'язаних із закупівлею си-рья, матеріалів і напівфабрикатів, реалізації продукції, а також в нарахуванні заробітної плати, в контролі використання матеріальних цінностей і ряді інших функцій.

Реалізація готової продукції це її складування, забезпечення транспортними засобами для вивозу виробів, організація і здійснення навантаження і відправлення, здійснення оперативних контактів із замовником.Структура АСУ ТП на основі цифрових технологій | Які типи АСУ існують і в чому їх особливості

Критерії розбиття систем на прості і складні, детерміновані і імовірнісні. | Наведіть схему системи екстремального керування технолог процесом. | Виробниче підприємство як система управління. | Класифікація структур виробничого процесу | Функціональна схема системи управління. Склад значення. | Мат мод об'єкта управління. Наведіть основні рівняння. | Принципи побудови і структури адаптивних сист упр | Узагальнена структура сист упр. | Класифікація адаптивних САУ ТП. | Постановка завдань управління і регулювання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати