На головну

Порядок оцінки забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту.

  1. I. ЗАВДАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРША
  2. I. Порядок укладення трудового договору
  3. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  4. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  6. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  7. II. Порядок складання звіту

Оцінка забезпеченості працівників ЗІЗ здійснюється за допомогою зіставлення фактично виданих ЗІЗ за галузевими нормами безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, іншими нормативними документами (ГОСТ, ТУ та ін.), А також з урахуванням специфіки і видів виконуваних робіт.

Порядок оцінки робочого місця по забезпеченості ЗІЗ наступний:

1. З'ясовують по нормативному документу які ЗІЗ повинні бути видані працівникові;

2. По особистій картці працівника з'ясовують, чи всі засоби індивідуального захисту видані;

3. Виявляють, чи є на видані ЗІЗ сертифікати відповідності;

4. Виявляють, чи не порушені терміни видачі ЗІЗ і їх використання;

5. Виявляють, чи не порушені терміни випробувань і перевірки захисних властивостей виданих ЗІЗ;

6. Виявляють, чи відповідають вимогам умови зберігання ЗІЗ і догляд за ними;

7. Виявляють, чи були випадки травматизму через незастосування ЗІЗ за останні п'ять років. Для цього використовують звітні дані;

8. Виявляють, чи були захворювання через незастосування або відсутності

За результатами оцінки в карту атестації робочого місця за умовами праці в графу «Забезпеченість засобами індивідуального захисту» вносять запис:

- «Відповідає» (якщо працівнику видано всі передбачені нормами ЗІЗ, якщо вони мають сертифікат відповідності, строки носіння і перевірки не порушені);

- «Не відповідає» (якщо працівнику видано не всі передбачені нормами ЗІЗ, або не дотримані терміни шкарпетки (завищені), або придбані ЗІЗ не мають сертифікатів відповідності).

За результатами атестації повинні бути розроблені пропозиції щодо вдосконалення норм на ЗІЗ. Залежно від характеру виконуваних робіт може бути запропоновано видавати працівникам ЗІЗ (такі, як запобіжний пояс, діелектричні рукавички і калоші, діелектричний гумовий килимок, захисні окуляри і щитки, респіратори, протигази, захисний шолом, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, антифони, заглуши і ін.), які не вказані в Типових галузевих нормах. Ці пропозиції можуть бути включені в колективні договори і угоди.

За результатами атестації робочого місця за забезпеченістю засобами індивідуального захисту заповнюється протокол оцінки за формою, наведеною нижче.

36. Перелік документованих матеріалів по атестації робочих місць. Порядок і терміни зберігання документів атестації.

Порядок і терміни зберігання документів атестації - не знайшла

Результати атестації робочих місць за умовами праці оформляються у вигляді пакету документів, що містить:

наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці та залучення до цієї роботи атестуються організації (при необхідності);

-Перелік робочих місць організації, які підлягають атестації робочих місць за умовами праці, з виділенням аналогічних робочих місць і зазначенням оцінюваних факторів умов праці згідно з додатком 1 до Порядку проведення атестації;

-Копії документів на право проведення вимірювань і оцінок умов праці атестує організацією (у разі її залучення);

-карти атестації робочих місць за умовами праці згідно з додатком 2 до Порядку проведення атестації з протоколами вимірювань і оцінок умов праці;

-відомості робочих місць підрозділів і результатів їх атестації, а також зведену відомість робочих місць організації і результатів їх атестації за умовами праці згідно з додатками 6 та 7;

-план заходів щодо покращення і оздоровлення умов праці в організації згідно з додатком 8;

-Протокол засідання атестаційної комісії за результатами атестації робочих місць за умовами праці згідно з додатком 9;

наказ про завершення атестації робочих місць і затвердження її результатів.

Після проведення атестації робочих місць за умовами праці роботодавець направляє до державної інспекції праці в суб'єкті РФ (територіальний орган Федеральної служби з праці та зайнятості з державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права) наступні документи:

-Перелік робочих місць (додаток 1);

-відомості робочих місць підрозділів організації і результатів їх атестації за умовами праці (додаток 6);

-сводную відомість робочих місць організації і результатів їх атестації за умовами праці (додаток 7), включаючи інформацію згідно з додатком 10 до Порядку проведення атестації.

37. Оцінка фактичного стану умов праці. Ознаки, за якими робоче місце визнається атестованим, умовно атестованим та не атестовані.

Фактичний стан умов праці на робочому місці визначається на підставі оцінок:

- По класу і ступеня шкідливості і (або) небезпеки факторів виробничого середовища і трудового процесу;

- По класу умов праці за травмобезопасності;

- По забезпеченості працівників ЗІЗ.

Гігієнічна оцінка фактичного стану умов праці проводиться на основі зіставлення результатів вимірювань факторів виробничого середовища і трудового процесу до встановлених для них гігієнічними нормативами. На базі таких зіставлень і на основі діючої класифікації умов праці визначається клас умов праці і ступеня шкідливості і (або) небезпеки як для кожного шкідливого і (або) небезпечного виробничого фактора, так і для робочого місця в цілому.

Оцінка травмобезопасности і забезпеченості ЗІЗ проводиться відповідно до розділів IV и V Порядку.

За відповідності фактичних значень факторів виробничого середовища і трудового процесу гігієнічним нормативам, а також при виконанні вимог травмобезопасности робочого місця і забезпеченості працівників ЗІЗ вважається, що умови праці на робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і вимогам безпеки. Робоче місце визнається атестованим відповідно з класом 1 або 2 з оцінкою "відповідає вимогам забезпеченості ЗІЗ".

У випадках, коли на робочому місці фактичні значення шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів не відповідають існуючим нормам і (або) вимогам по травмобезопасности і (або) забезпеченості працівників ЗІЗ визнається атестованим:

- По шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища і трудового процесу з класами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4;

- По травмобезопасности з класом 3;

- По забезпеченості ЗІЗ з оцінкою "не відповідає вимогам забезпеченості ЗІЗ".

Проведення робіт в умовах надзвичайних ситуацій (рятувальні роботи, гасіння пожеж і т. Д.) Класифікується за шкідливістю і (або) небезпеки виробничих факторів по класу 4, по травмобезопасности - по класу 3.

При віднесення умов праці на робочому місці до класу 4 (небезпечного) в організації негайно розробляється комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня впливу небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу або на зменшення часу їх впливу.

 Приклад оцінки важкості праці працівника | Методика визначення доплат до тарифної ставки (окладу) за роботу в шкідливих і (або) небезпечних умовах праці.

Оцінка класу умов праці за показником ТНС. | Оцінка класу умов праці при впливі на працюючих нагріває і охолоджуючого мікроклімату. | Контроль природного освітлення з метою АРМ. Порядок встановлення класу умов праці з природного освітлення. | Контроль штучного освітлення. Порядок встановлення класу умов праці за показниками штучного освітлення. | Визначення класу умов праці за показниками світлового середовища. | Оцінка класу умов праці за рівнем шуму на робочому місці. Прилади, методи і порядок вимірювання рівня шуму на робочому місці з метою АРМ. | Прилади, методи і порядок вимірювання рівня шуму на робочому місці з метою АРМ. | Прилади для проведення вимірювань. | Вимоги до організації контролю і методам вимірювання вібрації | Оцінка класу умов праці по впливу локальної вібрації. Прилади й методи оцінки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати