На головну

Валютний ринок

  1. В)валютний курс;
  2. Валютний курс (35)
  3. Валютний курс та фактори, що на нього впливають.
  4. Валютний ринок (30)
  5. Валютний ринок (30).
  6. Євроринок валют (20)

№156

Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому має назву:

1. Ф'ючерс;

2. Форвард;

3. Крос-курс;

4. Спот-курс.

№157

Вплив валютного курсу на розвиток інфляції посилився в умовах:

1. Реально фіксованих курсів;

2. Договірно-фіксованих курсів;

3. Валютних курсів, що вільно коливаються;

4. Змішаних валютних курсів.

№158

Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

1. Комерційні банки;

2. Промислові підприємства-експортери;

3. Центральний банк;

4. Валютна біржа.

№159

Якщо валютний курс національної грошової одиниці підвищується, то:

1. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дешевше, а іноземні в нас - дорожче;

2. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а іноземні в нас - дешевше;

3. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а на іноземні ціна не зміниться;

4. Вірна відповідь відсутня.

№160

Валюта, що не обмінюється на інші іноземні валюти і застосовується лише на території країни називаться:

1. Резервною;

2. Кліринговою;

3. Замкненою;

4. Частково конвертованою.

№161

Доларові депозити, розміщені за межами США називаються:

1.Інвестиції;

2.Євродолари;

3. Депозитні сертифікати;

4. Банківський акцепт.

№162

Курси, що спираються на золотий паритет, який допускає відхилення ринкових котировок від паритету в межах «золотих точок» називаються:

1. Курси, що коливаються;

2. Договірно-фіксовані курси;

3. Реально фіксовані курси;

4. Вільно плаваючі курси.

№163

Встановлення курсів іноземних валют у відповідності з практикою, що склалася, і законодавчими нормами називається:

1. Котируванням;

2. Клірингом;

3. Андеррайтингом;

4. Демпінгом.

№164

«Зведенням» покупців та продавців валюти займаються:

1. Дилери;

2. Брокери;

3. Депозитарії;

4.Інвестори.

№165

Операції, пов'язані з купівлею-продажем або конверсією валют, що здійснюються на біржах, в комерційних банках мають назву:

1. Валютний ділинг;

2. Демпінг;

3. Андеррайтинг;

4. Кліринг.

№166

Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому має назву:

1. Ф'ючерс:

2. Форвард;

3. Крос-курс;

4. Спот-курс.

№167

Керування валютними резервами, проведення валютної інтервенції, регулювання рівня відсоткових ставок по вкладеннях на світові валютні ринки є функцією суб'єкта валютного ринку:

1. Центральні банки;

2. Валютні біржі;

3. Компанії, що здійснюють зовнішньо-торговельні операції;

4. Комерційні банки.

№168

Співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх курсу по відношенню до третьої валюти - це:

1. Спот-курс;

2. Форвардний курс;

3. Ф'ючерсний курс;

4. Крос-курс.

№169

Процес встановлення курсів іноземних валют-це:

1. Кліринг;

2. Валютний арбітраж;

3. Конвертування;

4. Котирування.

№170

Форвард - це:

1. Курс у майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду;

2. Курс, за яким банк купує валюту;

3. Курс, за яким банк продає валюту;

4. Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому.

№171

Валюта - це:

1. Грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, кошти на рахунках;

2. Валюта, що вільно та необмежено обмінюється на інші валюти;

3. Національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти;

4. Угоди, що складаються суб'єктами валютного ринку з купівлі-продажу за розрахунками і надання в кредит іноземної валюти на конкретних умовах.

№172

Валютний ринок-це:

1. Міжнародна грошова розрахункова одиниця та платіжний засіб;

2. Операція купівлі або продажу іноземної валюти;

3. Сукупність економічних та організаційних форм, що пов'язані з купівлею або продажем валют різних країн;

4. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших операцій.

№173

Курс у майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду - це:

1. Спот - курс;

2. Ф'ючерс;

3. Крос - курс;

4. Форвард.

№174

Здатність валюти обмінюватись на інші валюти - це:

1. Котирування;

2. Конвертованість;

3. Кліринг;

4. Валютний арбітраж.

№175

Головним державним органом валютного регулювання в Україні визначено:

1. Верховну Раду України;

2. Кабінет Міністрів України;

3. Українську міжбанківську валютну біржу;

4. Національний банк України.

№176

Валюта ціни - це:

1. Валюта, в якій здійснюється платіж;

2. Ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни;

3.Іноземні грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної країни;

4. Валюта, в якій встановлюється ціна контракту.

№177

Ціною на валютному ринку є:

1. Крос - курс;

2. Валютний курс;

3. Спот - курс;

4. Ф'ючерс.

№178

Суб'єкти фінансового ринку класифікують за формою, а саме:

1. Держава, місцеві органи влади, домашні господарства;

2. Держава, фізичні особи, юридичні особи, фінансові посередники;

3. Фінансові посередники, інвестори, емітенти;

4. Фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку;

№179

Валютний курс - це:

1. Ціна національної валюти виражена в іноземній валюті;

2. Валюта, яку не можливо вільно обміняти на іноземну;

3. Національна валюта обмінюється на іноземну з певними обмеженнями;

4. Валюта, яка використовується для оцінки міжнародних торговельних операцій.

№180

Співвідношення між грошовою одиницею ті валютами інших країн, яке складається лише на основі попиту та пропозиції характеризує режим:

1. Множинних валютних курсів;

2. Спот - курс;

3. Клірингова валюта;

4. Неконвертована валюта.

№181

Процес установлення курсів іноземних валют - це:

1. Котирування;

2. Конвертованість;

3. Кліринг;

4. Валютний арбітраж.

№182

Після відміни доларового стандарту долар США продовжує виконувати роль світових грошей:

1. Частково;

2. Так;

3. Ні;

4. Вірна відповідь відсутня.

№183

Фізичні особи можуть бути суб'єктами валютного ринку:

1. Так;

2. Ні;

3. Частково;

4. Вірна відповідь відсутня.

Біржові операції

№184

У перекладі з латинського біржа «burse» означає:

1. Гаманець;

2. Обмін;

3. Гроші;

4. Продаж.

№185

За правовим статусом біржі поділяють на три типи:

1. Державні, приватні, змішані;

2. Акціонерні, колективні, кооперативні;

3. Фондові, товарні, грошові;

4. Публічно-правові, приватні, змішані

№186

Мінімальний статутний фонд емітента для допуску до котирування має становити:

1. Не менше 50 тис. фунтів стерлінгів;

2. Не більше 50 тис. фунтів стерлінгів;

3.10 тис. фунтів стерлінгів;

4. Вірна відповідь відсутня.

№187

Консультант з проблем кон'юнктури ринку цінних паперів:

1. Брокер;

2. Джоббер;

3. Дилер;

4. Емітент.

№188

Суб'єкти фінансової діяльності, що сприяли створенню першої Української фондової біржі:

1. Брокери;

2. Державні установи;

3. Акціонери;

4. Комерційні банки.

№189

Для спрощення процедури передачі цінних паперів від одного власника до іншого, а також для збільшення гарантій для власників цінних паперів створюється:

1. Брокерська контора;

2. Фондова біржа;

3. Національна депозитарна система;

4. Кліринговий банк

№190

Процедура включення до списку цінних паперів називається:

1. Лістинг;

2. Кастинг;

3. Лізинг;

4. Делістинг.

№191

Здійснює біржові операції за дорученням та за рахунок клієнтів, отримуючи за посередництво певну плату:

1. Трейдер;

2. Дилер;

3. Маркет - мейкер;

4. Брокер

№192

Процедуру делістингу - виключення із котирувального списку проводять у випадку:

1. Відсутності угод купівлі-продажу на протязі 12 торгів підряд;

2. Якщо компанія-емітент на протязі 3 років підряд не виплачує дивідендів;

3. За власним бажанням компанії-емітента;

4. Вірна відповідь 1 і 2.

№193

При якому котируванні протягом одного біржового дня існує безліч курсів:

1. Фіксингове котирування;

2. Безперервне котирування;

3. Лістингове котирування;

4. Мегафіксингове котирування.

№194

Середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають найкомпактнішу картину про стан і динаміку фондового ринку:

1. Біржові індекси;

2. «Курс дня»;

3. Вартість цінного папера;

4. Рейтинг.

№195

Учасник ринку, зміст діяльності якого у найширшому розумінні можна визначити як формування певних очікувань на основі прогнозування майбутнього та використання їх для одержання прибутку від різниці в ціні купівлі та продажу фінансових інструментів чи товарів:

1. Брокер;

2. Хеджер;

3. Дилер;

4. Спекулянт.

№196

Зміну значення індексу розглядають як показник:

1. Попиту на ринку;

2. Пропозиції на ринку;

3. Кон'юнктури ринку;

4. Зменшення вартості цінного паперу.

№197

Використання фондових індексів як базового активу при укладенні ф'ючерсних контрактів та купівлі опціонів проявляється в:

1. Діагностичній функції;

2.Індикативній функції;

3. Спекулятивній функції;

4. Вірна відповідь 2 і 3.

№198

Найбільше фондових індексів розраховується на фондових біржах:

1. Великобританії;

2. Японії;

3. Франції;

4. США.

№199

Який з індексів Українського фондового ринку розраховується щохвилинно з 1 січня 1999 року:

1.ProU-50;

2.KAC-20;

3.IPI-U;

4. Індекс ПФТС.

№200

Об'єктами рейтингу фондового ринку є:

1. Облігації, привілейовані акції;

2. Депозитні та ощадні сертифікати;

3. Комерційні папери;

4. Всі відповіді вірні

 Тест 259. Балансовий метод - це ... | Механизация крыла. Назначение. Виды. Принципы действия. Конструкция элементов механизации. Конструкция механизмов выпуска-уборки

Договори страхування укладаються | Договори страхування укладаються 1 страница | Договори страхування укладаються 2 страница | Договори страхування укладаються 3 страница | Договори страхування укладаються 4 страница | Договори страхування укладаються 5 страница | В) вексель. | В)валютний курс; | Тест 53. Трасат - це особа, яка ... | Тест 64. Не визнаються доходами... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати