На головну

Організаційно-економічні основи створення і діяльності акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.

  1. Amp; 18. Суспільно-політична криза 1921 року і його наслідки.
  2. Amp; 37. Суспільно-політ. руху в Росії в другій половині 19 століття.
  3. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  4. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  5. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  6. II. Мотиваційно-смислова сфера - спрямованість діяльності

Економічна основа діяльності ТОВ - залучення в оборот капіталу невеликої групи осіб або однієї особи при обмеженні підприємницького ризику учасників і їх можливості контролювати діяльність товариства. Учасники ТОВ мають право: 1) керувати його справами в порядку, встановленому Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і установчими документами товариства; 2) отримувати інформацію про діяльність товариства та знайомитися з усією документацією в порядку, 3) вийти з товариства в будь-який час незалежно від згоди інших учасників, 4) отримати частину майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, в разі ліквідації обществаАкціонерним суспільством визнається господарське товариство ( об'єднання капіталів), в к-му: 1) капітал розділений на певне число рівних частин, виражених цінними паперами - акціями; 2) учасники не відповідають за боргами товариства і несуть ризик збитків тільки в межах вартості належних їм акцій. АКЦІОНЕРИ - власники звичайних голосуючих акцій - має право вимагати викупу товариством всіх або частини належних їм акцій у наступних випадках: 1) при реорганізації товариства або здійснення великої угоди за рішенням загальних зборів, якщо вони голосували проти рішень або не брали участі в голосуванні із зазначених питань; 2) при внесенні змін і додат-й до статуту товариства, що обмежують їх права, якщо вони голосували проти прийняття соотв-ного рішення або не прин- і участі в голос-і. ВАТ об'єднує капітали і не обмежує число учасників. ЗАТ, як і ТОВ, розраховане на порівняно невелике число учасників, - форма дрібного і середнього підприємництва. Відмінності між ВАТ і ЗАТ наступні: При передачі акцій в ВАТ передбачається вільне відчуження акцій без згоди інших акціонерів. У ЗАТ переважне право придбання акцій передбачено для акціонерів. Поширення акцій у відкритому акціонерному товаристві проводиться як відкрита підписка і їх вільний продаж, так і закрита підписка, якщо це передбачено статутом і рішенням загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У закритому акціонерному товаристві акції розподіляються серед засновників або встановленого кола осіб, відкрита підписка не допускається Число учасників ВАТ необмежена, ЗАТ -50. Характер ведення справ: ВАТ - публічний з доступом до деяких документів не тільки акціонерів, але і всіх зацікавлених осіб; ЗАТ - закритий, але якщо випуск акцій супроводжується емісією - публічний.

7. Особливості реорганізації та приватизації тепличних комбінатів, овощеводческих, садівничих та інших державних сільськогосподарських підприємств. реорганізація підприємства проводиться за рішенням власника або органу, уповноваженого створювати такі підприємства за згодою трудового колективу, або за рішенням суду або арбітражного суду. При приватизації державних сільськогосподарських підприємств, в яких середня вартість майна на одного працівника перевищує 20 встановлених законодавчо мінімальних розмірів місячної оплати праці, трудовим колективом передається безоплатно понад даного рівня майно, створене за рахунок власних коштів підприємств. Спеціалізовані племінні колгоспи і радгоспи, овощеводческие радгоспи з меліоративними системами, насінницькі, рисоводческие, плодівницьких, ягодоводческіе, виноградарські, чаеводческіе, ХМІЛЕВОДЧЕСЬКИЙ, по вирощуванню лікарських трав, ефіроолійних культур, зверосовхози реорганізуються зі збереженням цілісності спеціалізованих ділянок виробництва, технологічних ліній або технологічно неподільних об'єктів, необхідних для збереження сформованої спеціалізації виробництва. Передача у власність трудовим колективам імуществажівотноводческіх комплексів, птахофабрик і тепличних для тепличних комбінатів здійснюється за рішенням Державного комітету Російської Федерації по управлінню державним майном за згодою Міністерства сільського господарства Російської Федерації. Реорганізація даних підприємств здійснюється в порядку, передбаченому в розділах

I і II цього Положення, як цілісних виробничих структур (див. Вище). У разі, якщо земельні площі господарств достатні лише для забезпечення кормами тваринництва, працівник не має права отримати земельну частку в натурі при виході з господарства.Організаційно-економічні основи сільськогосподарських кооперативів. Основні принципи їх створення і діяльності. Види кооперативів. | Організаційно-економічні основи створення і діяльності селянських (фермерських) господарств.

Державні і муніципальні унітарні підприємства в сільському господарстві. | Принципи організації сільськогосподарського виробництва і умови реалізації. | Умови та обґрунтовані принципи підприємницької діяльності. | Закономірності сільськогосподарського виробництва. | Система господарства на сільськогосподарських підприємствах. Поняття і складові елементи системи рослинництва. | Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств та організація їх використання. | Поняття і особливості спеціалізацій сільськогосподарських підприємств. | Поняття галузі сільськогосподарського підприємства. Склад і класифікація галузей. | Трудові ресурси сільськогосподарських підприємств та організація їх використання. | Показники розміру і спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Методика їх розрахунку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати