На головну

ЗАВДАННЯ N 15 Тема: Робота. енергія

  1. D) Щоб кінетична енергія дорівнювала нулю
  2. Ea - енергія активації, тобто енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 1 сторінка
  3. Ea - енергія активації, тобто енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 2 сторінка
  4. Ea - енергія активації, тобто енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 2 сторінка
  5. Ea - енергія активації, тобто енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 3 сторінка
  6. Ea - енергія активації, тобто енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 4 сторінка
  7. А) коливання системи, енергія якої убуває

На кінцях невагомого стрижня довжини l закріплені два маленьких масивних кульки. Стрижень може обертатися в горизонтальній площині навколо вертикальної осі, що проходить через середину стрижня. Стрижень розкрутили до кутової швидкості  . Під дією тертя стрижень зупинився, при цьому виділилося 4 Дж теплоти.

 Якщо стрижень розкрутити до кутової швидкості  , То при зупинці стрижня виділиться кількість теплоти (в Дж), Рівне ...

 

Рішення:
 Відповідно до закону збереження енергії кількість виділилася теплоти одно убутку повної механічної енергії, в даному випадку - убутку кінетичної енергії обертання:  . Звідси випливає, що при зменшенні кутової швидкості в 2 рази кількість виділилася теплоти зменшиться в 4 рази, тобтоЗАВДАННЯ N 14 Тема: Динаміка обертового руху | ЗАВДАННЯ N 16 Тема: Елементи спеціальної теорії відносності

ЗАВДАННЯ N 2 Тема: Закони постійного струму | ЗАВДАННЯ N 3 Тема: магнитостатики | ЗАВДАННЯ N 6 Тема: Електричні і магнітні властивості речовини | ЗАВДАННЯ N 7 Тема: Додавання гармонічних коливань | ЗАВДАННЯ N 8 Тема: Вільні і вимушені коливання | ЗАВДАННЯ N 10 Тема: Розподілу Максвелла і Больцмана | ЗАВДАННЯ N 17 Тема: Закони збереження в механіці | ЗАВДАННЯ N 18 Тема: Кінематика поступального і обертального руху | ЗАВДАННЯ N 3 Тема: Розподілу Максвелла і Больцмана | ЗАВДАННЯ N 5 Тема: Електричне поле в вакуумі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати