Головна

Теорема.

  1. Закон великих чисел для випадковій величин. Центральна гранична теорема.
  2. Безперервність функції, що має похідну. Теорема.
  3. П.8. Поліноміальна теорема.
  4. Теорема.
  5. Теорема.
  6. Теорема.
  7. Теорема.

1. Нехай  - Корінь характеристичного многочлена (1). тоді послідовність  , де с - Довільна константа, задовольняє співвідношенню

2. Якщо  - Прості корені характеристичного многочлена (2), то загальне рішення рекуррентного співвідношення (1) має вигляд  , де с1, з2, ..., Зk - Довільні константи.

3. Якщо  - Корінь кратності ri ( i = 1, ..., s ) Характеристичного многочлена (2), то загальне рішення рекуррентного співвідношення (1) має вигляд  , де сij - Довільні константи.

 Рекурентні співвідношення. зворотні послідовності | Поняття алгебри. фундаментальні алгебри

Функції. | Ставлення еквівалентності. Розбиття множини. | Відносини порядку. | Перестановки і підстановки. | Розміщення і поєднання з повторенням | Розміщення і поєднання. | розбиття | Метод включень і виключень | Поліноміальна формула. | Біном Ньютона |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати