На головну

Патологія прикріплення плаценти: види, причини, клініка, діагностика, тактика.

  1. Amp; 2. Перша російська революція 1905-1907 рр .: причини, хід і підсумки.
  2. Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  3. Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  4. B12-дефіцитна анемія. Причини, морфологія.
  5. II Світова війна. Причини, передумови. Початок військових дій. Перший етап. Польська кампанія.
  6. PR-кампанія: визначення, види, етапи.
  7. SADT. Види, призначення, використання зворотного зв'язку на діаграмах.

Кровотеча - найбільш небезпечне ускладнення послідовно періоду. Крововтрату, складову 0,5% маси тіла і більше (300-400 мл) вважають патологічним, а 1% маси тіла і більше (1000 мл), - масивної.

Причини кровотечі в третьому періоді пологів:

· Порушення відділення плаценти і виділення посліду (часткове щільне прикріплення або прирощення плаценти, обмеження відокремилася посліду в матці);

· Травми м'яких тканин родових шляхів;

· Спадкові та набуті дефекти гемостазу.

ПОРУШЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ плаценти І виділення посліду

Щільне прикріплення - прикріплення плаценти в базальному шарі слизової оболонки матки, відбувається внаслідок атрофії губчастого шару відпадає оболонки, розташованої між м'язової стінкою матки і плацентою, і зустрічається в середньому в 0,69% випадків.

Приріст плаценти - вростання плаценти в м'язовий шар матки, являє собою таке прикріплення її до стінки матки, коли між м'язовим шаром і ворсинками хоріона відсутня губчастий шар децидуальної оболонки і ворсини досягають м'язового шару матки і навіть проникають в нього.

Порушення відділення плаценти можливо в наступних випадках:

· Патологічне прикріплення плаценти;

· Гіпотонія матки;

· Аномалії, особливості будови і прикріплення плаценти до стінки матки.

До патологічного прикріплення плаценти відносять:

· Щільне прикріплення плаценти (placenta adhaerens);

· Збільшення плаценти до м'язового шару (placenta accreta);

· Вростання плаценти в м'язовий шар (placenta increta);

· Проростання плаценти (placenta percreta).

Причини щільного прикріплення і прирощення плаценти:

1) залежні від структурно-морфологічних змін в ендометрії і міометрії після операцій або запальних процесів;

2) пов'язані з порушенням ферментативного рівноваги в системі гіалуронова кислота-гиалуронидаза між ворсинами хоріона і децидуальної оболонкою;

3) зумовлені патологією розташування плаценти.

Щільне прикріплення або прирощення плаценти може бути повним, якщо плацента на всій площі прикріплена до свого ложа, і частковим, якщо плацента тільки на якійсь ділянці має тісний зв'язок з плацентарної майданчиком. У першому випадку спонтанного кровотечі не буває. У другому -кровотеча починається і може бути вельми рясним, якщо плацента на якійсь ділянці починає відшаровуватися від плацентарної площадки, що призводить до розтину межворсінчатих пространстрв, заповнених материнською кров'ю.

У нормі плацента формується в функціональному шарі слизової оболонки, який трансформується в децидуальної. Відділення плаценти від стінки матки в третьому періоді пологів відбувається на рівні губчастого шару децидуальної оболонки.

При запальних захворюваннях або дистрофічних змінах ендометрія губчастий шар піддається рубцовому переродження, внаслідок чого самостійне відділення тканини разом з плацентою в третьому періоді пологів неможливо. Зазначене стан називають щільним прикріпленням. При атрофії функціонального і базального шару слизової оболонки (шар Нітабух - зона ембріональної дегенерації) один або кілька котиледонів формується плаценти доходять до м'язового шару або проростають в нього (справжнє вростання).

До патологічного прикріплення плаценти призводять або зміни слизової матки, або особливості хоріона. До змін слизової матки, що сприяє порушенню формування трофобласта, наводять такі захворювання:

· Неспецифічні і специфічні запальні ураження ендометрія (хламідіоз, гонорея, туберкульоз і т.д.);

· Надмірне вишкрібання під час видалення плодового яйця або діагностичних маніпуляцій;

· Післяопераційні рубці на матці (КС і міомектомія).

Порушення прикріплення або вростання трофобласта сприяє також підвищення протеолітичної активності ворсин хоріона.

Одна з причин порушення відділення плаценти і виділення посліду - гіпотонія матки. При гіпотонії матки послідовно сутички слабкі або відсутні тривалий час після народження плода. Відбувається порушення відділення плаценти від стінки матки і виділення посліду, затяжного перебігу послідовно періоду.

Аномалії, особливості будови і прикріплення плаценти до стінки матки часто сприяють порушенню відділення і виділення посліду. Для відділення плаценти має значення площа зіткнення з поверхнею матки. При великій площі прикріплення, щодо тонкої або шкірястою плаценті (placenta membranacea), незначна товщина посліду перешкоджає фізіологічного відділення від стінок матки. Плаценти, що мають форму лопатей, що складаються з двох частин, що мають додаткові дольки, відокремлюються від стінок матки з труднощами, особливо при гіпотонії матки.

Порушення відділення плаценти і виділення посліду може бути обумовлено місцем прикріплення плаценти: в нижньому матковому сегменті (при низькому розташуванні і передлежанні), в кутку або на бічних стінках матки, на перегородці, над міоматозним вузлом. У зазначених місцях мускулатура неповноцінна і не може розвинути сили скорочень, необхідної для відділення плаценти.

КЛІНІЧНА КАРТИНА

Клінічна картина порушення відділення плаценти і виділення посліду залежить від наявності ділянок відокремилася плаценти. Якщо плацента не відділяється на всьому протязі (повне патологічне прикріплення), клінічно визначають відсутність ознак відділення плаценти і відсутність кровотечі. Найчастіше спостерігають часткове відділення плаценти (неповне прикріплення), коли ту чи іншу ділянку відділяється від стінки, а інша частина залишається прикріпленою до матки. У зазначеній ситуації скорочення м'язів на рівні відокремилася плаценти недостатньо для того, щоб перетиснути судини і зупинити кровотечу з плацентарної площадки. Основні симптоми при частковому відділенні плаценти - відсутність ознак відділення плаценти і кровотеча.

Кровотеча з плацентарної площадки виникає через кілька хвилин після народження дитини. Кров рідка, з домішкою згустків різної величини, випливає поштовхами, нерівномірно. Затримка крові в матці і в піхву нерідко створює помилкове уявлення про відсутність кровотечі, внаслідок чого заходи, спрямовані на діагностику кровотечі, можуть запізнюватися. Іноді кров скупчується в порожнині матки і в піхві, а потім виділяється згустками після зовнішнього визначення ознак відділення плаценти. При зовнішньому дослідженні ознаки відділення посліду відсутні. Дно матки знаходиться на рівні пупка або вище, відхилено вправо. Загальний стан породіллі залежить від ступеня крововтрати і швидко змінюється. При відсутності своєчасної допомоги виникає геморагічний шок.

Клінічна картина порушення виділення посліду така ж, як при порушенні відділення плаценти від стінки матки (кровотеча).

ДІАГНОСТИКА

Розпізнавання форм патологічного прикріплення плаценти можливо лише під час операції лайка відділення плаценти, показаннями до якої служать: 1) відсутність ознак відділення плаценти без кровотечі через 30 хв після народження дитини; 2) відсутність ознак відділення плаценти при почався кровотечі, як тільки крововтрата досягне 250 мл.

При щільному прикріпленні плацента легко відділяється від стінки матки. У разі збільшення - плаценту (або частина її) не вдається відокремити від матки. У цій ситуації, щоб уникнути посилення кровотечі і травматизації м'язового шару матки, необхідно припинити всі спроби відділення плаценти, бо встановлений діагноз: Placenta accreta. Необхідно терміново переходити до череворозтину і видалення матки паралельно з проведенням інфузійно-трансфузійної терапії, обсяг якої залежить від ступеня крововтрати.

Обсяг фізіологічної крововтрати відповідає кількості крові в межворсінчатих просторах і дорівнює 250 мл. Прикордонна крововтрата не перевищує 0,5% від маси тіла і приблизно дорівнює 400 мл. Така крововтрата легко переноситься жінками. При крововтраті 500-1000 мл включаються механізми компенсації, адаптують організм хворий до крововтрати. Крововтрата понад 1000-1200 мл загрожує зривом компенсаторних можливостей і розвитком геморагічного шоку. Своєчасно розпочата інфузійна терапія служить профілактикою шоку.

Кровотеча в III періоді пологів, пов'язане з аномаліями прикріплення плаценти, слід диференціювати від кровотечі, обумовленого затримкою або обмеженням відокремилася плаценти. У разі обмеження посліду в області трубного кута або внутрішнього зіву матки породіллі вводять спазмолітики і під внутрішньовенним наркозом роблять спробу виділення посліду по Кредо-Лазаревичу.Діагностика, тактика. | Питання 45: Гипотоническое кровотеча в ранньому післяпологовому періоді. Клініка, діагностика, лікування.

Питання 32. Клініка і ведення пологів у літніх первородящих. | Питання 33: Переношена вагітність. Запізнілі пологи. Діагностика, перебіг, тактика. | Питання 35-36: Перебіг і ведення пологів і вагітності при серцево-судинних захворюваннях матері. | Питання 37: Передчасне і раніше відійшли вод. Етіологія, лікування, профілактика | Питання 38-39: Передчасні пологи. Етіологія, лікування, профілактика | Питання 40: Кровотеча в другій половині вагітності. Причини, диф діагностика, терапія | Клініка при вагітності і під час пологів. | Причини передчасного відшарування плаценти | Симптоми відшарування плаценти, маткові кровотечі | Розродження при передчасне відшарування плаценти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати