На головну

Договором авторського замовлення

  1. Авторський договір замовлення
  2. Авторської винагороди за публічне виконання твору?
  3. Автори, правонаступники - суб'єкти авторського права
  4. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в галузі розміщення замовлення для державних і муніципальних потреб
  5. Без згоди автора і без виплати авторської винагороди?
  6. У якому порядку визначається розмір авторської винагороди?
  7. В особистих цілях без згоди автора, але з виплатою авторської винагороди?

Договором авторського замовленнявизнається договір, в якому одна сторона (автор) зобов'язується на замовлення іншої сторони (замовника) створити обумовлену договором твір науки, літератури чи мистецтва на матеріальному носії або в іншій формі (ст.1288 ЦК України).

За влучним висловом даний договір є консенсуальним, двостороннім.

За загальним правилом, договір авторського замовлення може передбачати винагороду автору за створення твору, але сторони можуть передбачити, що автор створює твір замовникові безоплатно.

Правове регулювання здійснюється ст.ст. 1288 - 1291 ЦК України, деякі його положення також регулюються різними нормами всього 7 розділу ГК РФ.

Договір авторського замовленнячасто порівнюють з договором підряду. Схожість даних двох договорів полягає в тому, що в тому і в іншому договорі необхідно створити і надати результат роботи. Також створене твір може використовуватися, як і в договорі підряду, для задоволення власних потреб (замовлення на художнє оформлення інтер'єру, створення пам'ятника, написання портрета і т.п.).

Договір авторського замовленнярозділяється на три зразки:

Таким чином, в першому випадку договір є змішаним і містить в собі не тільки положення договору авторського замовлення, а й положення договору відчуження виключних прав на твір.

У другому випадку, договір також є змішаним і містить в собі положення договору авторського замовлення і положення ліцензійного договору.

У договорі авторського замовлення з наданням використання виключних прав на твір, сторони встановлюють способи, межі використання виключних прав у договорі.

Право використання виключних прав на створений твір, прямо не зазначене в зразку договору авторського замовлення, що не вважається наданим замовнику (ст.1235 ЦК України).

У зразках договору авторського замовлення з наданням виняткових прав на використання твору, за згодою сторін можуть зазначатися такі способи використання творувідповідно до п. 2 ст. 1270 ЦК РФ:

 Питання 5. Ліцензійний договір | Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір

Види інтелектуальних прав. | субліцензійний договір | Договір про відчуження (відступлення) виключного права | Питання 4. Договір про відчуження (відступлення) виключного права | Вільне використання творів | Стаття 1253.1. Особливості відповідальності інформаційного посередника | Селянське (фермерське) господарство | Корпоративний договір | Відмінності між двома видами житлових кооперативів | управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати