На головну

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ протипожежної профілактики

  1. ER-діаграми. Класифікація зв'язків і сутностей.
  2. Event як ресурс PR-кампанії: поняття та класифікація.
  3. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  4. I. Характеристика основних теоретичних підходів до вивчення теми, що склалися у вітчизняній історичній науці.
  5. II Класифікація хромосом людини
  6. II. Аналіз основних груп джерел вивчення теми.

Для забезпечення пожежної безпеки підприємств в процесі їх проектування, будівництва і експлуатації повинні намічатися і здійснюватися заходи протипожежної профілактики, які можна розділити на п'ять груп:

1. Заходи, спрямовані на запобігання пожежі (усувають прямі або непрямі причини його виникнення):

- Вибір технологічних процесів, матеріалів, обладнання, режимів ведення процесів і експлуатації обладнання з урахуванням пожежонебезпеки, в тому числі застосування негорючих і важкогорючих матеріалів і речовин замість пожежонебезпечних;

- Усунення умов для самозаймання речовин і матеріалів;

- Застосування заходів боротьби з розрядами статичної електрики і іншими видами іскроутворення;

- Встановлення максимально допустимої температури нагрівання поверхні устаткування, горючих речовин, матеріалів, конструкцій.

2. Заходи, спрямовані на обмеження розмірів і поширення пожежі за межі його вогнища:

- Відповідне розміщення виробництв, будівель і споруд на території об'єкта;

- Відповідне розміщення і планування виробничих цехів і дільниць, вибір будівельних конструкцій необхідних меж вогнестійкості з урахуванням пожежо-, вибухонебезпечності виробничих процесів;

- Обмеження кількості горючих речовин, що одночасно знаходяться в приміщенні;

- Ізоляція займистою середовища;

- Пристрій автоматичної пожежної сигналізації та застосування засобів пожежогасіння.

3. Заходи, що забезпечують безпечну евакуацію людей та майна:

- Застосування будівельних конструкцій будівель і споруд відповідних меж вогнестійкості, щоб вони зберігали несучі та огороджувальні функції протягом всієї тривалості евакуації людей;

- Застосування аварійного відключення і перемикання обладнання та комунікацій;

- Проведення регулярних чисток приміщень і комунікацій від виробничих відходів і пилу;

- Вибір засобів колективного та індивідуального захисту;

- Влаштування систем протидимного захисту, яка виключає задимлення шляхів евакуації;

- Влаштування необхідних шляхів евакуації (коридорів, сходових клітин, дверних прорізів, зовнішніх пожежних драбин), раціональне їх розміщення та належне утримання.

4. Заходи, що передбачають створення умов для успішного гасіння пожеж та забезпечують безпеку людей, які беруть участь в гасінні пожежі:

- Обладнання будівель і приміщень установками пожежної автоматики, забезпечення приміщень нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння в боєготовності стані;

- Влаштування та утримання в належному стані території підприємства, під'їздів до будівель, водойм, гідрантів.

5. Організаційні заходи пожежної профілактики:

- Організація пожежної охорони;

- Організація навчання працівників правилам пожежної безпеки;

розробка і виконання об'єктових і цехових інструкцій про заходи пожежної безпеки, про порядок роботи з пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, про порядок проведення вогневих та пожежонебезпечних робіт, встановлення протипожежного режиму, порядку дій працюючих при виникненні пожежі.

 Електро і газозварювальні роботи. | Пожежевибухонебезпечної МАТЕРІАЛІВ І РЕЧОВИН

БЕЗПЕКА ВАНТАЖНО-розвантажувальних робіт | БЕЗПЕКА при проведенні земляних робіт. | Види впливу електричного струму на організм | Фактори, що впливають результат поразки СТРУМОМ. | Колективні засоби захисту в електроустановках. | Групи електробезпеки по допуску персоналу до роботи в електроустановках. | БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ систем під тиском. Безпека при експлуатації трубопроводів. | ПЕРША (долікарську) допомогу потерпілим ПРИ ПОРАЗКУ СТРУМОМ | Травмонебезпечні виробничі причини | Безпека при проведенні Кам'яні роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати