На головну

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про працю.

  1. I. Порушення частоти менструації
  2. I. Поняття відповідальності за порушення зобов'язання
  3. II. Відмінності системи права і системи законодавства
  4. III. Порушення мислення.
  5. III. Відповідальність Президента Бразилії.
  6. IV. Порушення уяви.
  7. V Патопсихологическое - при порушенні цілісності мозку відбувається порушення психічної діяльності

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності відповідно до законом.

Главою 5-й Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" передбачено:

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці.

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян-суб'єкта підприємницької діяльності від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці -

тягне за собою накладення штрафу на працівника від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 5 до 10 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 41-2. Порушення або невиконання колективного договору, угоди.

Порушення або невиконання зобов'язань за колективним договором, угодою особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів -

тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод.

Ненадання особами необхідної для ведення колективних переговорів і здійсненням контролю за виконанням колективних договорів, угод

-тягне за собою накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 42.Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних норм і правил.

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм

-тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 188-4 зазначеного Кодексу «Невиконання законних вимог Держнаглядохоронпраці» - тягне за собою накладення штрафу від 3 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розділом 10. Кримінального Кодексу України передбачено:

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи ..., якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Те саме діяння, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

Стаття 272. Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

1. Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого,

-карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

2. Те саме діяння, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

26) Служба охорони праці організації, її основні завдання.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функції служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Керівник служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюється до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці".

На підставі Типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. № 73, з урахуванням специфіки виробництва в організації розробляється і затверджується власником Положення про службу охорони праці організації, яка визначає завдання, функції, права і відповідальність працівників служби охорони праці.

Основними завданнями служби охорони праці організації є:

-забезпечення безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд;

-забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

-професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних методів роботи;

-вибір оптимального режиму праці та відпочинку працюючих;

-професійний відбір виконавців для певних видів робіт.Штрафні санкції до організацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці. | Основні права служби охорони праці організації. Відповідальність працівників служби охорони праці.

Показники ефективності функціонування СУОП | Основні функції служби охорони праці підприємства, організації. | Обов'язки власника щодо створення здорових і безпечних умов праці в організації. | Обов'язки керівника структурного підрозділу по керівництву роботою з охорони праці. | Обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці. | Права громадян на охорону праці при складанні трудового договору та під час роботи. | Громадський контроль виконання законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок. | Функціональні обов'язки, права уповноважених найманими працівниками з питань охорони руда. | Економічне стимулювання охорони праці. | Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати