На головну

Обов'язки власника щодо створення здорових і безпечних умов праці в організації.

  1. GAP-аналіз у розробці стратегії організації.
  2. I. Політика в організації.
  3. II. Посадові обов'язки
  4. II. Обов'язки особистості перед іншими людьми
  5. III ринок праці
  6. III. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту
  7. III. Обов'язки перед самим собою

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правовими актами, а також забезпечити підтримку вимог законодавства в частині прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, в тому числі:

-створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

-затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх виконання;

-розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

-забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

-внедряет прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці та т.п .;

-забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

-забезпечує усунення причин, які призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, здійснює профілактичні заходи, зазначених комісіями за підсумками розслідування їх причин;

-організовують проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацію робочих місць за умовами праці;

-розробляє і затверджує положення, інструкції та інші акти з охорони праці, які діють в межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства,

здійснює контроль за виконанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

-Приймає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає, при необхідності, професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварії і нещасних випадків.

Роботодавець несе персональну відповідальність за порушення зазначених вимог.Основні функції служби охорони праці підприємства, організації. | Обов'язки керівника структурного підрозділу по керівництву роботою з охорони праці.

Основні напрямки державної політики в галузі охорони купа. | Сутність системи управління охороною праці | Підсистеми СУОП. | Основні функції СУОП. | ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ | Показники ефективності функціонування СУОП | Обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці. | Права громадян на охорону праці при складанні трудового договору та під час роботи. | Громадський контроль виконання законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок. | Функціональні обов'язки, права уповноважених найманими працівниками з питань охорони руда. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати