На головну

програма стабілізації

  1. PR-програма як основа інформаційно-комунікаційної стратегії організації.
  2. Sf 15. Ірраціоналізм в XIX столітті. А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, його програма
  3. Адресна програма капвкладень
  4. Акція, програма, кампанія: подібності та відмінності.
  5. Аналітична програма пізнання в філософії науки ХХ століття.
  6. Атомістична програма.
  7. Б 14.3 Виробнича програма випуску виробів і методи проектування цеху

Програма стабілізації є програмою термінових заходів по збереженню підприємства. В першу чергу встановлюються належні контакти з основними зацікавленими сторонами (постачальниками, споживачами, кредиторами, акціонерами, органами державного контролю та регулювання). Стабілізація нездійсненна при нестабільних зовнішніх і внутрішніх зв'язках.

Невід'ємною частиною програми стабілізації підприємства є встановлення поточних фінансових потреб підприємства і введення щоденного обліку грошових потоків. Також повинні бути відображені всі платежі, необхідні для продовження господарської діяльності (тобто фонд заробітної плати, орендні і комунальні платежі) ..

До основних заходів програми стабілізації для виходу з фінансової кризи відносяться:

a. контроль фінансових потоків, що включає в себе заходи щодо забезпечення контролю всіх зобов'язань і платежів, які повинні використовуватися відповідно до «рухомим» прогнозом переміщення грошових коштів;

b. зміна структури оборотного капіталу за допомогою дій по роботі з кредиторами, стягнення дебіторської заборгованості, скорочення залишків товарно-матеріальних запасів і реалізації надлишкових активів;

c. якщо в ході реалізації програми стабілізації виявляється, що можливе скорочення витрат, то воно повинно бути зроблено негайно, навіть якщо воно не має відношення до реалізованої стратегії.

Проведення короткострокових дій на початку кризового менеджменту є критичною фазою, необхідної, серед іншого, для підтримки інформованості зацікавлених сторін. Це дозволяє встановити взаємні зобов'язання і довіру між керівництвом і всіма зацікавленими сторонамиОсновна проблема кризового менеджменту | Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Концепція кризи А. А. Богданова | Криза як процес порушення рівноваги і втрати стійкості | Ознаки життєздатності підприємства в російських умовах | авторів | Класифікація криз за масштабами об'єкта і характером кризи | Етапи розвитку кризи Грейнера | Стадії життєвого циклу організації Адізеса | тліючі кризи | раптові кризи | Еволюція змісту і понять кризового менеджменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати