На головну

Запити можуть створюватися ...

  1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими
  2. Недоліки, які можуть виникнути при приготуванні листкового прісного.
  3. Недоліки, які можуть виникнути при приготуванні пісочного тіста
  4. Охарактерезуйте чинники, які можуть привести до перевищення фонового забруднення над ГДК
  5. Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті.
  6. Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

□ у режимі Конструктор;

□ у режимі Простой запрос.

5. Запит, який повертає дані з однієї або декількох зв'язаних таблиць, а також дозволяє виконати ряд обчислень, які користувач може задати в запиті і відобразити їх результат, - це ...

О запит на вибірку;

6. У чому особливість використання запиту з параметром?

О це запит, при виконанні якого в його діалоговому вікні користувачевівидасться запрошення для введення умов відбору даних, значення яких повинне міститися в полі або полях для відображення записів.

7. Підсумковий запит - це ...

□ запит, за допомогою якого можна виконати розрахунок суми, середнього, числа елементів або інших підсумкових значень для груп записів у запиті для різних полів з однієї або декількох таблиць;

□ різновид запиту на вибірку;

8. Скільки типів запитів підтримується у MS Access?

О 4;

9. Майстер простих запитів призначено для створення...

□ запитів на вибірку;

□ перехресних запитів.

10. Що означає ця умова відбору записів?

О вибираються дані по вулицях «О. Сабурова» та «Т. Драйзера»;

11. Вираз True And False повертає ...

□ False;

□ Да;

□ True.

12. Вираз «В. Беретті» And«О. Сабурова» повертає...

О порожню вибірку, дані не повертаються;

13. Як відобразити дані, назва яких починається із літер, що знаходяться в діапазоні від «Л» до «С»?

O Like «[Л-C]*»;

14. Як задати умову, щоб відобразити дані по всій мережі магазинів, крім «Фокстрот» та «Домотехиіка»?

О Not «Фокстрот» AND Not «Домотехніка»;

15. Як задати умову, щоб відобразити дані по мережі магазинів, нчіва яких починається з літер «Ф» та «Д»?

О Like «Ф*» Or Like «Д*».

16. Як відобразити дані за період з 1 по 9 травня 2008 р. ?

□ Like «0?.05.2008».

17. Запити можна створювати, використовуючи дані...

О таблиць та запитів;

18. Яким вимогам повинні відповідати дві незв'язані таблиці, щоб по їх даних можна було б створити запит?

О однакова кількість записів;

19. Якщо запит створюється на базі двох таблиць, які пов'язані між собою типом відношення один-до-багатьох, скільки записів буде містити отриманий запит?

О стільки ж, скільки в таблиці, яка знаходиться на стороні багато;

20. У запитах умову відбору можна задати у режимі...

О конструктор.

21. У запиті редагуються дані. Як це вплине на дані таблиць, по яких створено запит?

О відповідно змінюються дані в таблицях;

22. Створюється розрахункове поле вигляду: «Сума: /Кількість/'/Ціни/'). Яке ІМ 'я отримає розрахункове поле?

О Сума;

23. Створюється розрахункове поле вигляду: «Повне ім'я: /Прізвище/ + «,» + /ім'я/». Як будуть записані дані в цьому полі (приклад: прізвище - Іванов; ім'я - Іван)?

О Іванов,Іван;

24. Для того, щоб зробити підсумковий запит із уже створеного, необхідно ...

О у режимі конструктора включити режим Групповая операция та встановити, за якими функціями розраховуються підсумки.

25. Відобразити поточну дату у форматі <день>-<назва місяця>-<рік>?

□ Format(Date(); "dd mmmm yyyy");

□ Format(Date(); "dd mmmm yy");

26. Для відображення у запитах перших максимальних або мінімальних значень...

О створюється запит на вибірку та налагоджується поле зі списком Набор значений.

27. При створенні підсумкових запитів, в якому рядку конструктора визначаються статистичні функції?

О групові операції;

28. Скільки типів з'єднання таблиць підтримується у вікні Конструктора запиту?

О 4;

29. Якщо у запиті використовуються дані з двох незв'нзиних таблиць, які містять по п 'ять записів, то скільки записів буде відображено у вибірці?

О 25;

30. Для чого використовується вираз Is Null?

О для визначення запису або змінної, які мають порожні значення.Індекс по одному полю може бути визначений ... | Перехресний запит - це запит, у якому ...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати