На головну

Теорема.

  1. Закон великих чисел для випадковій величин. Центральна гранична теорема.
  2. Безперервність функції, що має похідну. Теорема.
  3. П.8. Поліноміальна теорема.
  4. Теорема.
  5. Теорема.
  6. Теорема.
  7. Теорема.

Ранг матриці А дорівнює числу стовпців (рядків), що входять в максимальну лінійно незалежну підсистему.

Доведення.

Метод оздоблюють мінорів обчислення рангу матриці.

Теорема.

Нехай мінор k-ого порядку матриць А відмінний від нуля, а всі оздоблюють його мінори дорівнюють нулю, тоді ранг матриці А дорівнює k.

Доведення.

Елементарні перетворення, що не змінюють рангу матриці.

 А) Рівність визначника нулю. | Визначення по Шеннону

транспонування матриць | Визначення. | Властивості перестановок і підстановок. | Визначник порядку n. Визначник транспонованою матриці. | Визначник транспонованою матриці. | Визначення. | Теорема. | Правило Крамера. | Визначення. | Теорема. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати