Головна

Теорема.

  1. Закон великих чисел для випадковій величин. Центральна гранична теорема.
  2. Безперервність функції, що має похідну. Теорема.
  3. П.8. Поліноміальна теорема.
  4. Теорема.
  5. Теорема.
  6. Теорема.
  7. Теорема.

Нехай в визначнику d порядку n довільно обрані k рядків (або k стовпців),  . Тоді сума творів всіх мінорів k-ого порядку, містяться в обраних рядках, на їх алгебраїчні доповнення дорівнює визначнику d.

Розкладання визначника по рядку або стовпцю. Множення елементів рядка на алгебраїчні доповнення до елементів іншого рядка.Визначення. | Правило Крамера.

множення матриць | транспонування матриць | Визначення. | Властивості перестановок і підстановок. | Визначник порядку n. Визначник транспонованою матриці. | Визначник транспонованою матриці. | Визначення. | Теорема. | А) Рівність визначника нулю. | Теорема. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати