На головну

Рішення

  1. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. II. Рішення логічних задач табличним способом
  3. III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4. А - для круглого циліндра; б - для кулі: - - - - рішення А. Озіна
  5. АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СГП. РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СГП. РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН МОНТАЖНОГО МЕХАНІЗМУ.
  6. Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  7. У завданнях 9.349-9.352найті рішення змішаної крайової задачі для хвильового рівняння на відрізку методом Фур'є.

 Всередині проводить кулі радіусом R1 електростатичне поле і різниця потенціалів відсутні.

1. Якщо куля, що має заряд +Q оточити сферичної проводить поверхнею радіусом R2 то внаслідок електростатичного індукції на внутрішній поверхні з'явиться негативний заряд - Q, А на зовнішній - точно такий же позитивний заряд +Q. Поза зарядженого кулі при  напруженість електричного поля і потенціал (див. задачу 12.1) будуть визначатися з виразів

, .

а якщо  то

 В / м, (12.7)

 В. (12.8)

при  В / м,  В.

б) Якщо ,  , То в будь-якій точці простору при

 В / м, (12.9)

 В. (12.10)

 В / м,  В / м,  В.

при  зміни напруженості електричного поля  і потенціалу  визначатимуться виразами (12.7) і (12.8):

 В / м,  В.

 
 

 На рис. 12.5а показані графіки напруженості поля , и  , А на рис. 12.5б - графіки зміни потенціалу , , .

3. При введенні ще однієї металевої оболонки радіусом R3 внаслідок електростатичного індукції на її поверхні буде індукований заряд +Q.

 завдання 12.2 | завдання 12.3

теоретичні положення | завдання 12.1 | Рішення | завдання 12.4 | Рішення | завдання 12.6 | Рішення | завдання 12.7 | Рішення | завдання 12.8 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати