На головну

Від V ВП

а) теор. (Max пр. Потужність),

б) практ. (Реально допустима. Ур-нь пр. Потужності),

в) норм. (Рассчит-ся з середовищ. Величини вищ. Та нижчих. V пр-ва),

г) ожид. (Рассчит-ся на основі конкретних. Умов пр-ва при ожид. V ВП).

Глав. «+» Стандарт-коста: контроль за наиб. точн. виявляючи-му откл-ий від устан. стандартом витрат, що спосіб-ет соверш-ю самих стандартів витрат.

Принципи системи универс перші, застосування целесообр-но при люб. методі обліку витрат і способі калька-я с / сти.

«-»: на практиці важко скласти стандарти згідно технол. мапі пр-ва, крім того, їх м. устан-ть не на всі ін. витрати, на місцях слабшає контроль за ними. При вип-і пр-ва на п / п больш. кол-ва різн. по хар-ру і типу замовлень за сравн-но короткий час обчислити стандарт на кожн. замовлення практично невозм-но.

Заг. риси методу «стандарт-кост»:

- Исп-ся для процесу бюдж-я,

- Пов-ють кач-во оперативно. і тактич. упр-я шляхом виявляючи-я відхилень,

- Откл-я отраж-ся на спец. рахунках,

- Перед-ся возм-ть відніс-я откл-ий до витрат на період з едіновр. спис-му на рахунок приб. / збитків.

Відрізнить. риси стандарт-коста:

- Деталізація і спосіб устан-я стандартів,

- На виході системи калька-ся різн. с / сть:

а) при норм. обліку - факт. с / сть, исчисл. як витрати за нормами ± зм-я норм ± откл-я норм;

б) при стандарт-кост - норм. с / сть.

- Отраж-е на рахунках откл-ий за статтями с / сти відбувається по різн. факторам:

а) при норм. - Вчить-ся откл-я по ДП і мат-ам;

б) при ст.-кост - рахунки откл-ий откр-ся по кожн. статті витрат, за такими чинниками в розрізі статей.

- Відніс-е откл-ий до період. витрат:

а) при норм. - Офіц-но дозволено відніс-е откл-ий по ДП,

б) при ст.-кост - будь-які откл-я м. віднести до період-ім, або пропорц-но розпод-ть м / НЗП, або готовий. і проданий. продукції.


26. облік зат-т на пр-во і калькулювання с / с продукції за системою «директ-кост»

Директ-костинг - Осн-ся на обчислення сокращ. с / сти продукції і опр-й маржін. доходу. З його пом-ю опр-ся поріг рент-ти пр-ва, устан-ся ціна Беззуб. рел-ції і будується ассортим. політика п / п.

Сутність директ-костинг: підрозділ-е ??витрат на пост. і пере. і їх составл-ие, с / сть план-ся і вчить-ся в розрізі змін. витрат. Пост. витрати в розрахунок с / сти без-ють і спис-ють на розум-е прибутку п / п.

Для системи хар-ни риси:

1) пост. напр-ть обліку на опр-е переможе. рез-та, тобто маржін. доходу;

2) облік продукції ведеться в розрізі пере. витрат і опр-ся її пр.с / сть;

3) опр-е маржін. доходу як бази процесу опер. упр-я ц / о;

4) опр-е т. Безуб-ти.

«+»:спрощ-е і точність исчисл-я с / сти продукції, тому що вона план-ся і вчить-ся в частині пр.затрат;

відсутність про-е процедур по сост-ю складність. розрахунків для услов. розпод-я пост. витрат м / видами продукції;

возм-ть опр-я запасу міцності п / п, ниж. кордони ціни продукції або замовлення;

возм-ть провед-я сравн. аналізу рент-ти разл.відов продукції;

возм-ть опр-я оптим. програми випуску і реал-ції продукції;

возм-ть вибору м / власної. пр-вом продукції або їх закупівлею на стороні.

«-»:в разі ісп-я в конкур. боротьбі демпінгу, метушня-ет небезпека, що маса неподільних пост. витрат м.б. покрита маржі. доходом, п / п потрапляє в зону збитку;

в практ. д-ти метушня-ють труднощі при розд-і витрат на пост. і пере., що багато в чому зав-ит від довгих-ти розглядає. періоду і аналіз. діапазону V випуску;

вед-е обліку в розрізі ін. с / сти, тобто по сокращ. номенклатурі статей, не відповідає треб-ям вітч. системи обліку, тому що відсутня розрахунок повн. с / сти.

36. Трансферні ціни: завдання і способи визначення

Трансферт.цена - Ціна, ісп. д / опр-я ст-ти продукції або послуг, передавши. від одних ЦО до ін. усередині однієї орг-ції.

Вибір ціни внутріфірм. передачі має знач-е не тільки д / виявляючи-я рез-ів д-ти підрозділ-я, а й д / прийняття рішення з таких питань як пр-ть або закуповувати, продавати або обробляти далі, при розглянути-і Альтерн варіантів ін -ва.

Трансферт.цена = змін. витрати на од. + валова маржа на од., упущений. від зовн. продажів

Оптим. трансф. ціною явл-ся величина договір. ринкові. ст-ти продукції або послуги, тому що ця ціна счит-ся взаємоприйнятної і твердженням-ет розглянути-ть кожн. центр прибутку як самост. госп. од. Якщо ціна на зовн. ринку не явл-ся досить опр-ой, то слід застосувати ціну на базі кошторисів. ст-ти + надбавки на прибуток, тому що ціна близька до ринкові. ст-ти і твердженням-ет виявити «-» функц-я підрозділ-я. Якщо трансф. ціни устан-ся на базі факт. с / сти + надбавка на прибуток, то мен-ри несуть відповідь-ть за витрати ср-в в своїх підрозділ-ях.

Ц / о продуктів за формою «с / сть +» містить два методи:

1) метод поглинання, коли в кач-ве основи с / сти исп-ся с / сть пр-ва од. продукції, а комерц. і упр. витрати в ціну без-ся, а перед-ся в% ой надбавки:

% Надбавка = (бажана віддача інвестицій в активи + комерц. І упр. Витрати / с / сть пр-в од. Продукції * V продажів) * 100

2) метод вкладу отл-ся від (1) тим, що підкреслює особ-ти повед-я витрат, а не їх ф-ції. З / сть складається з змін. витрат, зв. з продуктом, а% надбавка д.б.н. достатньою, щоб покрити пост. витрати і забезпеч-ть получ-е бажаного прибутку.

% Надбавка = [(бажана віддача інвестицій в активи + пост. Витрати) / (змін. Витрати на од. * V проаж)] * 100


37. Санація п / п

Санація п / п предст-ет собою систему заходів по фін. оздоровлено-ю п / п, реаліз. з пом. сторонніх юр. або фіз. осіб і напр-их на предотвр-е оголошення п / п-боржника банкрутом і його ліквідувати-ції.

Санація проводиться в трьох випадках:

1. До Продовж-я кредиторами справи про банкрутство, якщо п / п в спробі виходу з кризи. сост-я вдається до зовн. допомоги зі своєї ініціативи,

2. Якщо саме п / п, звернувшись в Арбітр. суд із заявою про своє банкрутство одночасно пропонує ум-я своєї санації,

3. Їли рішення про провед-і санації виносить Арбітр. суд по поступ. предл-ям від бажаючих удовл-ть треб-я кредиторів до боржника і погасити його зобов перед бюджетом.

Осн. етапи УСПР-я санацією п / п:

I. Опр-е целесообр-ти і возм-ти провед-я санації,

II. Обосн-е концепції санації

1) оборони. концепція напр-на на скор-е обсягів операційної. і інвест д-ти п / п, забезпеч. збаланс-ть ден. потоків на більш низький. Об `єм. їх ур-ні.

2) наступати. концепція напр-на на дивер-цію операц. і інвест. д-ти п / п, забезпеч. ув-е розміру чистий. ден. потоку в предстоящ. періоді за рахунок зростання ефект-ти госп. д-ти.

III. Опр-е напр-я осущ-я санації

У зав-ти від масштабів криза. сост-я п / п і прийнятої концепції санації виділ-ють два осню напр-я її осущ-я:

1) Санація, напр. на рефин-е боргу п / п, исп-ся д / допомоги п / п в устран-і його неплатежесп-ти, якщо його криза. сост-е опр-но як тимчасове і не носить катастроф. хар-ра.

2) Санація, напр. на реструктуризацію п / п, исп-ся при більш глиб. масштабах кризу. фін. сост-я п / п і треб-ет осущ-я ряду реорганізацій. процедур, забезпеч. більше ефект. організ. форми його госп. д-ти. Вим-ся статус юр. особи.

IV. Вибір форми санації

Для провед-я санації, напр. на рефин-е боргу, ісп-ють слід. форми:

1) Дотації та субвенції за счт ср-в бюджету,

2) Держ. пільг. кредитування,

3) Держ гарантія комерц. банком по кредитах, видавши. сановане п / п,

4) цільові. банк. кредит,

5) Переведення боргу на ін. Юр. обличчя,

6) Реструктуризація скор. кредитів в довгострокові,

7) Випуск облігацій і ін. Довгострокові. ЦБ під гарантію санатора,

8) Відстрочка погашення облігацій п / п,

9) Списання санатором-кредитором частини боргу.

Санація, напр. на реструктуризацію п / п провод-ся з исп-ем слід. форм:

1) Злиття осущ-ся шляхом об'єд-я п / п-боржника з ін. Фін-устойч. п / п, при цьому п / п-боржник втрачає свій самост. юр. статус.

2) Поглинання осущ-ся шляхом придбання акцій третьому п / п-боржника п / п-санатором, при цьому д / останнього це явл-ся однією з форм інвестицій за рахунок слід придбати я цілого імущих. комплексу або осн. частини активів п / п. Сановане п / п втрачає свій самост. статус, але як юр. особа м. сохр-ся у вигляді дочірніх. п / п.

3) Поділ возм-но для п / п, здійснення. многоотрасл. госп. д-ть, виділ. п / п отримують статус новий. юр. особи, а імущих. права та зобов ти переходять до кожного з них на основі розділить. балансу.

4) У граф-е в ВАТ твердженням-ет істотно розширити фін. возм-ти п / п, забезпечити шляхи виходу з кризи і дати новий. імпульс його ек. разв-ю.

5) Передача в оренду.

6) Приватизація держ. п / п.

V. Підбір санатора

При формах санації, напр. на рефин-е боргу п / п, осн. санаторами м. виступати:

1) Власники п / п,

2) Кредитори п / п,

3) Коммерч. банки, здійснення. обслуг-е п / п.

При Реструкта-ції п / п осн. санаторами м. виступати:

1) Власники п / п,

2) П / п - кредитори,

3) Сторін. госп. суб'єкти, юр. особи,

4) Праця. колектив саніруя. п / п.

VI. Підготовка БП САНУЮЧИХ. п / п

1) Заг. відомості про САНУЮЧИХ. п / п,

2) Оцінка криза. сост-я п / п,

3) обгрунтувати ті концепції і форми санації,

4) Система предпол. заходів по фіз. оздоровлено-ю,

5) Дзвінок. рез-ти санації.

VII. Розрахунок ефект-ти санації

VIII. Затв-е БП санації

IX. Моніторинг реал-ції заходів БП санацій вкл-ет систему тек. і опер. фін. контролінгу та забезпеч-ся фін. службою п / п.

Мета санації счит-ся досягнутої, якщо вдалося за рахунок зовн. фін. допомоги або реорганізований. заходів нормал-ть госп. д-ть і уникнути оголошення п / п-боржника банкрутом з послід. його ліквідувати-єю.Обчислення маржинального доходу | Ухвалення рішення по виробництву нової продукції

Принципи, метод і спосіб УУ | Виробничий облік як складова частина УУ | мета обліку | Періодичність подання звітів | Центри відп-ти в УУ | Типи центрів відповідь-ти в УУ | Поняття витрат в УУ | Місце виникнення витрат, носій витрат, об'єкт витрат, об'єкт калькулювання | Класифікація витрат для здійснення процесу контролю і регулювання | Сутність і сфера застосування Попередільний методу калькулювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати