Головна

Аудиторська організація, здійснюючи перевірку ЗАТ (закритого акціонерного товариства), вирішила використовувати результати роботи іншого аудитора. Чи має вона на це право?

  1. Amp; 6. Аграрна реформа П. А. Столипіна: причини, сутність і результати.
  2. B) має трапецінодальную щільність.
  3. B) Це такий процес відновлення, у якого тривалість циклу T має
  4. D - тригери, позначення на схемах, призначення входів, діаграма роботи.
  5. ERP має виходи в зовнішнє середовище і призначена для вирішення завдань комплексного управління підприємством.
  6. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  7. I.3. Геодезичні роботи.

·> Да

· Так, якщо це відображено в статуті аудиторської організації

· немає

Чи вправі аудиторські організації самостійно визначати форми і методи проведення аудиту?

· Немає

·> Так

Бухгалтерська (фінансова) звітність містить деякі оціночні значення - резерв по сумнівних боргах, резерв під знецінення фінансових вкладень і ін. Хто перевіряє і затверджує істотні оцінні значення?

·> Керівник аудируемого суб'єкта

· Головний бухгалтер аудируемого суб'єкта

· Аудиторська організація

Підготовчий етап аудиторської перевірки

Аудиторська організація ЗАТ "А" є засновником ЗАТ "Б" і володіє 100% акцій цього товариства. ЗАТ "Б" володіє 100% акцій ЗАТ "В". Чи може аудиторська організація "А" проводити аудиторську перевірку організацій "Б" і "В"?

·> Не може проводити перевірку ні організації "Б", ні "В"

· Не може проводити перевірку тільки організації "Б"

· Може проводити перевірку обох організацій

### Організація "А" є засновником аудиторської організації "Б" і організації "В", що займається торговельною діяльністю. Організація "В" запросила аудиторську організацію "Б" для проведення аудиторської перевірки. Оцініть ситуацію:

· Аудиторська організація має право провести аудиторську перевірку, так як принцип незалежності при цьому не порушується

·> Аудиторська організація не має права проводити аудиторську перевірку в зв'язку з тим, що при цьому буде порушений принцип незалежності аудиторської організації від організації-клієнта

· Аудиторська організація має право провести аудиторську перевірку, якщо таке рішення затверджено організацією "А"Чи є аудит річної бухгалтерської (фінансової) звітності саморегулівної організації обов'язковим? | Для чого складається аудитором лист про проведення аудиту аудиторською організацією?

Склад і вартість продаваного підприємства визначаються в договорі продажу підприємства на основі | акцепт це | Звільняють чи боржника від виконання зобов'язання в натурі сплата неустойки і відшкодування збитків кредиторові за невиконання такого зобов'язання? | Роботою за сумісництвом у того ж роботодавця в порядку внутрішнього сумісництва вважається | Чи може працівник добровільно відшкодувати заподіяну організації збиток? | В якому випадку працівникові при звільненні зобов'язані виплатити вихідну допомогу? | Аудит в системі фінансового контролю Російської Федерації | Які учасники ринку аудиторських послуг можуть проводити обов'язковий аудит страхових організацій? | Яка послуга не є супутньою? | Який термін дії кваліфікаційного атестата аудитора? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати